Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

zondag 5 ugustus 2018 nummer 16

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 


Zondag 5 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie). Renée Paridaen-van der Schriek;
Maria Bogaert-Wolffelaar en overleden familie; Racelle Haaksman de Koster-Thomaes; Nelly Ongenae-Blondeel; Hubert Verstraete; Rob de Rijcke en dochter Corrie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor de parochie en de 2de collecte is de maandelijkse Caritascollecte.
Zaterdag 11 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis- 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Therèse Hermans-van de Vijver; René Plasschaert; Charles van Dierendonck en Marie Loete; Pieter Gevaert en Germaine Tas.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 12 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg- 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en overleden familie; Gerard Standaert. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Woensdag 15 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Rozenoord – 14.30 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
De viering is voor iedereen toegankelijk, van harte welkom.
Zaterdag 18 augustus – Hoogfeest Maria Tenhemelopneming Aardenburg – 19.00 uur openluchtmis op het pastoor Martensplein
(Ignace D’hert o.p.) naar aanleiding van het patroonsfeest van de geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede. Thema van de viering is: “Wees Gegroet”. Het is tevens de 214 verjaardag van de kerkwijding.
Richard Aernoudts; pastoor Willy Martens; kapelaan Joseph de Kerf;
overleden familie Haegeman-de Coussemaeker; Guust Tas; Aimé en Lidwina Moens-Sutin; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker; overleden familie Vercraeije-van Rie; overledenen van de familie Posman-Rottier. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor de
parochie en de 2de collecte voor de werkgroep Aardenburg- Bedevaartstad. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie/thee, glaasje wijn of fris achter in de kerk.
Zondag 26 augustus – Eenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Rie Marteijn-Francke; Domien van de Vijver en overleden familie; Camiel Dellaert. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers). Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Maartje Benne-Boomert; Elza Heijens. Collecte: voor de parochie.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ASTRA MATHILDA MARIA VAN DEN HAUWE, weduwe van René Plasschaert. Zij werd geboren op 1 november 1926 te Sint Laurens (B) en is overleden op vrijdag 20 juli 2018 te Knokke. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 26 juli 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Sluis.
Dat zij mag rusten in vrede.MAANDELIJKSE CARITASCOLLECTE
De Caritascollecte is in augustus bedoeld ter ondersteuning van een actueel doel. Op deze wijze willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving en verder weg. Ook en juist voor deze mensen geldt evenzeer na de vakantieperiode: “Een goed begin is het halve werk.” Dat deze mensen het mogen merken, dat zij niet alleen worden gelaten.
OPBRENGST COLLECTE
Hierbij de opbrengst van de Caritascollectes: juni voor de diaconale ondersteuning heeft € 57,65 opgebracht en in juli voor JOTA heeft € 43,90 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
KAPELLETJES FIETSTOCHT 2018 - “WAT KAPELLEN VERTELLEN”
Op papier ligt hij al. En in het landschap ook. Nou moet hij enkel nog ontdekt worden: onze fietstocht langs kapellen en kerken. Ook dit jaar doen we dat als afsluiting van het Mariaweekend half augustus. Dit jaar op zaterdag 18 augustus de Openluchtmis en op zondag 19 augustus dan de Fietstocht.
Omdat het steeds moeilijker wordt om op redelijke afstand voor ons nieuwe kapellen te vinden, hebben we een aanpassing moeten doen in de plaats van vertrek en de daarmee gepaard gaande organisatie.
We vertrekken vanaf het Sint-Jacobskerkje van Hoeke (B). Een beetje in de geest van de 55+ routes. We starten daar om 13.00 uur. We vragen dus of u met de auto daarnaartoe komt (en uiteraard uw fiets). Parkeerplaatsen zijn er voldoende.
Bijkomend punt van aandacht én voorzichtigheid (lees: zorg) is toch wel dat we voor een deel in het drukke gebied van Knokke-Heist fietsen. Dat vraagt om een goede organisatie van onze kant én oplettendheid van de deelnemers. Het is dit jaar de zevende tocht en we hopen ook deze zonder problemen en pech deze te volbrengen. Deelname “kost” slechts € 5,00 (inclusief consumptie)!
Iedereen van harte welkom.
PAROCHIEREIS NAAR BREDA
Zondag 19 november 2017 zijn we met een volle bus richting Gent gegaan voor onze eerste parochiële uitstap. Omdat dit goed is bevallen, maken we er een jaarlijks terugkerende activiteit van. We gaan dit jaar op woensdag 12 september op stap. We bezoeken eerst de Michaelkerk van de Augustinusparochie in Breda, pastoor Wiertz was daar pastoor voordat hij naar Zeeuws-Vlaanderen kwam. We zullen daar ook lunchen. In de middag is er eerst vrij bezoek aan de stad en daarna bezoeken we het bisdomkantoor waar we een rondleiding krijgen. Kortom, het wordt weer een boeiende dag.
De opstapplaatsen en tijden zijn als volgt: 07.45 uur Markt Aardenburg – 08.00 uur parkeerterrein AH Oostburg - 08.10 uur bushalte Schoondijke - 08.20 uur bushalte IJzendijke – 08.30 uur bushalte Biervliet. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Opgave via het pastoraal centrum, zie de gegevens op de voorpagina. De eigen bijdrage is € 5,00 per persoon.
KERMISVIERINGEN
Ook dit jaar mag ik weer een aantal ‘kermisvieringen’ voorbereiden en voorgaan in de verschillende parochies van Zeeuws-Vlaanderen. Het komt er zo ongeveer op neer dat alle geloofsgemeenschappen aan de grens deze vieringen kennen. Zoals dat is met al het onbekende reageerde ik in het begin een beetje van: “Moet dat nou?” Want nergens anders in ons bisdom is de kermisviering bekend. Nu ik inmiddels alweer een aantal jaren hier in Zeeuws-Vlaanderen pastoor mag zijn en dus vertrouwd geraakt met deze kermisvieringen, denk ik er heel anders over. Ik vind het eerlijk gezegd prachtig. Zeer verbindend, op verschillende manieren. Zowel onderling; families komen op zo’n dag van alle kanten samen in het geboortedorp en beginnen die dag met de viering. Maar ook is er in die viering de sterke verbondenheid van de levenden met de doden. Want aan de doden wordt gedacht, soms worden namen van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn genoemd, voor de doden wordt gebeden. En de vieringen zijn prachtig. Veel mensen. Een prachtig koor. Soms is ook de plaatselijke fanfare van de partij. Kortom, het is werkelijk bijzonder om deze vieringen te mogen voorgaan. Hulde ook aan de mensen die alles voorbereiden. En zeker ook aan de velen, die de kerkhoven zo prima in orde houden. Zoals ik al zei, ik kende de ‘kermisviering’ niet maar zou deze vieringen niet meer willen missen. Van harte hoop ik dat we de kermisviering nog vele jaren ons kerkelijke programma mogen houden.
pastoor Wiel Wiertz