Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

24 juni 2018 nummer 13

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 


Zaterdag 23 juni
Oostburg – 16.00 uur eucharistieviering met toediening van het H.
Sacrament van het Vormsel door Mgr. Johannes Liesen, bisschop van
Breda aan de vormelingen uit onze Andreasparochie.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Therèse Hermans-van de Vijver; René Plasschaert.
Collecte voor de parochie.
Zondag 24 juni – Twaalfde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Ria Marteijn-Francke.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Aardenburg – 13.30 uur doopviering van Ryan Woittiez, zoon van
Johnny en Nathalie Woittiez-Janssen uit Aardenbutrg. Doopheer is
Ignace D’hert o.p.
Zondag 1 juli – Dertiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de ten
behoeve van de Stichting JOTA in Oostburg.
Donderdag 5 juli
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Collecte: voor onze parochie.
Zaterdag 7 juli – Veertiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Pieter Gevaert en Germaine Gevaert-Tas.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 8 juli – Veertiende zondag door het jaar
Sint-Kruis – 10.30 uur oecumenische kermisdienst in de feesttent (Frans
van Geyt, ds. Edward van der Kaaij en ds. Marijn Vermet). Thema van
de dienst is ‘Kijk mij nou.’
Pastoor Willy Martens; Arsène van Vooren en Marie van de Vijver en
zoon George; Maria de Vriend-van de Velde.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: Villa Pardoes.
WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
PETRONELLA MARTENS, weduwe van Nil Goense. Zij werd geboren op 16 maart 1940 te Heinkenszand en is overleden op vrijdag 15 juni 2018 te Terneuzen. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 20 juni 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg. Dat zij mag rusten in vrede.

SLUITING PASTORAAL CENTRUM
Het pastoraal centrum is in de week van 2 tot en met 6 juli gesloten. Voor dringende zaken is de mobiele telefoon beschikbaar: 06 – 20403610.
VERGADERING PKC
De parochiekerncommissie komt dinsdag 3 juli aanstaande om 19.30 in vergadering bijeen in de sacristie in Aardenburg. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.
VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP SLUIS
Met ingang van het nieuwe liturgie rooster voor onze heilige Andreasparochie, zondag 1 juli, zullen er veranderingen zijn voor de vieringen in de geloofsgemeenschap van de heilige Johannes de Doper in Sluis. Nu zijn de vieringen op de tweede en vierde zaterdag van de maand, hierop komt een aanpassing. Vanaf juli zijn de vieringen het tweede weekend (uitgangspunt is de zondag) de zaterdag om 19.00 uur met een voorganger van het pastoraal team en het vierde weekend op zondagmorgen om 10.45 uur door de liturgiegroep.
GELOOFSGEEST VOOR KINDEREN - Welkom Thuis!
Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 30 juni 2018 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katholiek bent, ben je van harte welkom. Het thema van de dag is: Welkom Thuis! en gaat over de verloren zoon: ook al had hij het geld van zijn vader opgemaakt, toch was zijn vader ongelofelijk blij dat de zoon weer thuiskwam!
Tijdens deze feestdag kijken we naar een nieuw theater van Matthijs & Henkie, zijn er leuke workshops in de middag (trommelen, acteren, dansen, knutselen) en sluiten we de dag af met een mooie Eucharistieviering.
De dag begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Locatie is de tuin van de Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23 in Roosendaal. De toegang is 5 euro per deelnemer/begeleider. Vergeet niet om een lunchpakketje mee te nemen, wij zorgen voor koffie en limonade. Info en opgave: www.gezinengeloof.nl/feest. Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint Franciscus-centrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda, de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en verschillende andere parochies uit het bisdom.
BIJZONDERE COLLECTES
De collecte gehouden tijdens de bedevaartdienst ten behoeve van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad heeft € 238,58 opgebracht. Hartelijk dank. Tijdens de rommelmarkten heeft de werkgroep € 139,50 bijeengebracht. Hartelijk dank aan de helpers.
De maandelijkse collecte voor Caritas wordt in juli gehouden voor een project in onze directe omgeving: Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt onder andere voor de voedselbank in West-Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier willen we als parochie een teken geven dat we onze zorg willen delen met onze medemensen in de directe omgeving. Meer informatie over de stichting staat op de website – klik hier.
Tijdens de kermisdienst in Sint Kruis is de collecte ten bate van Villa Pardoes in Kaatsheuvel.
Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven ze hier een week gratis een vakantie. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen uit Nederland en Vlaanderen in de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar.
Ga voor meer informatie naar de website van Villa Pardoes – klik hier.
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
* Zaterdag 18 augustus Openluchtmis b.g.v. feestdag Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming om
19.00 uur voor de kerk op het Pastoor Willy Martens-plein M.m.v. Gemengd Koor Sint Cecilia.
De geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede zijn toegewijd aan dit feest.
* Zondag 19 augustus 7e Fietstocht langs Kapelletjes Thema is: ‘Wat kapellen vertellen’. Dit jaar
verkennen we op de fiets het gebied van Knokke-Heist. Vanwege de afstand zal de organisatie wat
anders zijn dan voorgaande jaren. Verdere gegevens worden tijdig bekend gemaakt.Zondag 8 juli– Veertiende zondag door het jaar
Sint-Kruis – 10.30 uur oecumenische kermisdienst in de feesttent (Frans
van Geyt, ds. Edward van der Kaaij en ds. Marijn Vermet). Thema van de dienst is ‘Kijk mij nou.’
Pastoor Willy Martens; Arsène van Vooren en Marie van de Vijver en zoon George; Maria de Vriend-van de Velde; overleden familie Heijensvan de Waeter; overleden familie Maeijens-de Maat; Emmanuel en Carla Bonte en overleden familie; overleden familie de Muijnk; overleden familie Aimé Dhondt en Clara van de Vijver; Agnes van Deursen-de Sutter en overleden familie; overleden familie Benne; Cornelis en Celina Uitdewilligen-Vercraeije; overleden ouders Betrand Scheppers en Marie Scheppers-Paridaen..
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: Villa Pardoes in Kaatsheuvel.
Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk levensbedreigend zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven ze hier een week gratis een vakantie. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen uit Nederland en Vlaanderen in de leeftijdscategorie
4 tot 12 jaar. Ga voor meer informatie naar de website van Villa Pardoes – klik hier.
Zondag 15 juli – Vijftiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont en Jeanine de Baere). Clara van Maele–Daeninck; Ria van Belleghem; Jacinta Ingels. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 22 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische culturele kerkdienst (ICC) in de Sint Baafskerk (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en Jeanine de Baere).
Thema van dienst is ‘Het hart geraakt’.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeijmakers). Omer Moens; Hennie Goethals; Clara van Pamelen-Cocquit; René Plasschaert, Irène Verbraken-Bogaard; Maurice de Baets; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre. Collecte: voor de parochie.

Zondag 29 juli – Zeventiende zondag door het jaar
Dit weekend zijn er in onze parochiekern geen vieringen. De overige vieringen in onze parochie zijn in de heilige Barbarakerk in Breskens (09.15 uur) en in de heilige Eligliuskerk in Oostburg (10.45 uur). In beide vieringen is pastor Ignace D’hert o.p. de voorganger.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR ELVIRA LOUISE DE SCHOT, weduwe van Florent van Waes. Zij werd geboren op 9 februari 1923 te Oostburg en is overleden op maandag 25 juni 2018 te Aardenburg. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 29 juni 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg. Dat zij mag rusten in vrede.
GEDOOPT
Zondag 1 juli is Fenne Lenna de Vreeze gedoopt in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Fenna is dochtertje van Jelle de Vreeze en Inge Buysse. Doopheer was Frans van Geyt. Van harte gefeliciteerd en welkom in onze parochie.
VIERINGEN GELOOFSGEMEENSCHAP SLUIS
Met ingang van het nieuwe liturgie rooster voor onze heilige Andreasparochie, zondag 1 juli, zullen er veranderingen zijn voor de vieringen in de geloofsgemeenschap van de heilige Johannes de Doper in Sluis. Nu zijn de vieringen op de tweede en vierde zaterdag van de maand, hierop komt een aanpassing. Vanaf juli zijn de vieringen het tweede weekend de zaterdag om 19.00 uur met een voorganger van het pastoraal team en het vierde weekend op zondagmorgen om 10.45 uur door de liturgiegroep.
EXPOSITIE TEXTIELE KUNST IN OOSTBURG
Dineke van der Vlis was in het verleden met haar man een trouwe en enthousiaste deelneemster aan de Kerstgastendagen en bezinningsweken in het toenmalig Vormingscentrum Hedenesse te Cadzand. Zij hield van deze streek en bewonderde ondermeer de beelden van Omer Gielliet. Aan haar brede belangstelling op het gebied van bijbel, oecumene, kerk en samenleving gaf zij op kunstzinnige wijze uitdrukking via een honderdtal wandkleden die zij vervaardigde. Grote en kleine, kleurige en sprekende collages samengesteld van alle mogelijke textiele materialen vol uitdrukking van symboliek. Het samenstellen van dergelijke textiele collages gaf haar geweldig veel plezier. Maar ook de uitleg aan allerlei groepen met wie aan de hand van een wandkleed vele gesprekken werden georganiseerd. Dineke is al geruime tijd overleden. Maar wat bleef was een rijke verzameling van prachtige wandkleden in velerlei formaat. Deze nalatenschap is het onderwerp van de expositie textiele kunst:
‘Kies dan het leven’ wandkleden over gerechtigheid, vrede en het visioen van een goede schepping
Een expositie samen met haar kinderen georganiseerd en ingericht en te zien in de hal en gangen van het Pastoraal Centrum te Oostburg in de maanden juli en augustus. De Open Kerk Expodagen elke woensdag van 11.00 tot 17.00 uur. Er is achtergrond informatie aanwezig en u wordt ontvangen door een gastvrouw of gastheer. De toegang is vrij – een kleine gift voor de onkosten wordt op prijs gesteld. Sommige wandkleden zijn te koop, prijzen en voorwaarden zijn ter plaatse beschikbaar.
Op deze dagen is ook de heilige Eligiuskerk zelf open en toegankelijk. Hier zijn aanvullende beelden van Omer Gielliet te zien in het kader van een tentoonstelling in de Sint Baafskerk in Aardenburg.
AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
* Zaterdag 18 augustus Openluchtmis b.g.v. feestdag Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming om19.00 uur voor de kerk op het Pastoor Willy Martens-plein M.m.v. Gemengd Koor Sint Cecilia.
De geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede zijn toegewijd aan dit feest.
* Zondag 19 augustus 7e Fietstocht langs Kapelletjes Thema is: ‘Wat kapellen vertellen’. Dit jaar verkennen we op de fiets het gebied van Knokke-Heist. Vanwege de afstand zal de organisatie wat anders zijn dan voorgaande jaren. Verdere gegevens worden tijdig bekend gemaakt.