Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

29 April 2018 nummer 9

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255
Eerst aanspreekbare

pastor: Frans van Geyt
Gebedsintenties graag
14 dagen voor de gevraagde
datum via de brievenbus
bij/in de kerk vóór maandag
12.00 uur of via Marc Moens
(Aardenburg 493125) of
Cecile Buysse (Sluis 462283).
Kosten voor een gebeds-i
ntentie bedragen € 10,50
Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036
Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl
facebook:
http://www.facebook.
com/parochie.heiligeandreas
Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag
tussen 08.30 - 19.00 uur.

 


Zaterdag 28 april – Vijfde zondag van Pasen Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers). Richard Gevaert en zoon Han; Hennie Goethals; Therèse Hermans- van de Vijver; Clara van Pamelen-Cocquit; Georgette Viane-Bogaard; Maartje Benne-Boomert. Collecte: voor de parochie.

Zondag 29 april – Vijfde zondag van Pasen Aardenburg – eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.). Richard Aernoudts; Rie Marteijn-Francke; Gerard Standaert;
André Calus en Lea Robesin. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie. Sluis – 12.30 uur doopviering van Claire Maljers, dochter van Mike Maljers en Charlotte Apers. Doopheer Ignace D’hert o.p.
Dinsdag 1 mei
Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve
Vrouw van Aardenburg.
Donderdag 3 mei Coensdike – 10.30 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.). Uit dankbaarheid. Collecte: voor de parochie.
Vrijdag 4 mei - Dodenherdenking Aardenburg – 19.00 uur herdenkingsdienst op nationale dodenherdenking in de Sint Baafskerk van de Gezamelijke Kerken van Aardenburg in samenwerking met de Stadsraad en met medewerking van
de Koninklijke Muzieksociëteit “Aardenburgsche Fanfaren”.
Zondag 6 mei – Zesde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Jeanine de Baere).
Maria de Vriend-van de Velde; Johan de Bruijckere en Marie-Louise de
Bruijckere; Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekelberge
echtgenoot van Jeanine Dhondt. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste
voor de parochie en de 2de voor Caritas.
Dinsdag 8 mei
Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve
Vrouw van Aardenburg.
Donderdag 10 mei – Hemelvaart van de Heer
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 12 mei – Zevende zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Maurice de Baets; Omer Moens.
Koor: Ritmisch Koor Emmanuel. Collecte: voor de parochie.
Zondag 13 mei – Zevende zondag van Pasen
Aardenburg – woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Hubert Verstraete.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
MARTHA IDA VERCRUIJSSE weduwe van Johannes de Bruijne. Zij werd geboren op 22 maart 1927 te Sluis en is er overleden op zaterdag 21 april 2018. Haar afscheidsviering vond plaats op zaterdag 28 april 2018 in het crematorium te Terneuzen. Dat ze mag rusten in vrede.
CARITASCOLLECTE MEI
In de meimaand staat de persoon van Maria heel centraal. Haar dienstbaarheid is zo kenmerkend dat deze aan ons ten voorbeeld wordt gehouden. Als Kerk willen ze dienstbaar zijn, vooral aan diegenen die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen ook niet altijd redden. Caritas wil die zorg dragen, mits wij hen daarmee financieel helpen door middel van deze collecte. Geeft u ook voor ‘Mensen in Nood’?
SLUITING SECRETARIAAT
Het pastoraal centrum is gesloten op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 11 mei en maandag 21 mei (Tweede Pinksteren). Voor dringende zaken is de mobiele telefoon beschikbaar: 06–20403610.
Iedere dag bereikbaar tussen 8.30 uur en 19.00 uur.
VERGADERING PKC
De parochiekerncommissie komt dinsdag 22 mei aanstaande om 19.30 uur in vergadering bijeen in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering kunt u deze doorgever aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.
WEES GEGROET….. MARIA
Woensdag 23 mei, de woensdag na Pinksteren is de jaarlijkse bedevaartsviering. Dit jaar is het een volledig dagprogramma:
10.00 uur Plechtige Bedevaartsviering in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. M.m.v.
Gemengd koor Sint Cecilia o.l.v. Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo. 11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk 11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend film over de kerk. 12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants.
Kostprijs € 20,00 (excl. consumpties) 14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie) Keuze uit: - boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek
aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk of bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve - bezoek/rondleiding Slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje. ca. 17.00 uur einde
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden, en wel voor 1 mei a.s. Betaling dient te geschieden bij aanmelding. Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl.
Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018.
GESPREKSAVOND GELOOFSGEMEENSCHAP EEDE
Het pastoraal team en bestuur van de H. Andreasparochie nodigt de parochianen van Eede graag uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Dit als vervolg op de eerdere gesprekken die we hebben gevoerd in 2014 en 2015. Hoe gaat het nu? Wat zijn uw opmerkingen en uw wensen? Graag nodigen wij ieder uit om met elkaar over deze zaken te spreken. Op de avond zal een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom op donderdag 24 mei om 19.30 uur in het ‘Hof van Eede’.Zaterdag 12 mei – Zevende zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Maurice de Baets; Omer Moens.
Koor: Ritmisch Koor Emmauel. Collecte: voor de parochie.
Zondag 13 mei – Zevende zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Hubert Verstraete.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 15 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Zondag 20 mei – Hoogfeest van Pinksteren
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering van de gezamenlijke
kerken in de Sint Baafskerk (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn
Vermet en Ronald van Quekelberge).
Thema van de viering is: ‘Taal en Teken.’
Ria van Belleghem; Jacinta Ingels.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg en organist Mario Goethals.
Dinsdag 22 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Woensdag 23 mei
Aardenburg – 10.00 uur bedevaartviering (Wiel Wiertz). Thema van de
viering is: ‘Wees gegroet…..Maria.’
Aimé en Lidwina Moens-Sutin; pastoor Willy Martens; René de Jaeger;
overleden familie Ducheine; Aimé Ginneberge en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de
kerk onder het genot van een koffie/thee met een bolus. Om 11.30 uur
is er een presentatie en film over onze kerk en de bedevaarten.
Het dagprogramma kunt u lezen op de achterzijde van dit blad.
Zaterdag 26 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Frans Cuelenaere;
René Plasschaert; Irène Verbraken-Bogaard. Collecte: voor de parochie.
Zondag 27 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Nelly Ongenae-Blondeel; Renée Paridaen-van der Schriek.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 29 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR CAMIEL NICOLAAS DELLAERT, echtgenoot van Maria Kolmeijer. Hij werd geboren op 6 december 1926 te IJzendijke en is overleden op zondag 6 mei 2018 te IJzendijke. Zijn uitvaart vond plaats op vrijdag 11 mei 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te IJzendijke.
Dat hij mag rusten in vrede.
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE Dinsdag 22 mei is er om 19.30 uur een vergadering van de Parochie Kern Commissie Zuid in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u aandachtspunten of onderwerpen hebt voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap. Zie hiervoor de colofon aan de voorzijde.
GESPREKSAVOND EEDE
Het pastoraal team en bestuur van de H. Andreasparochie nodigt de parochianen van Eede graag uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Hoe gaat het nu? Wat zijn uw opmerkingen en uw wensen? Graag nodigen wij ieder uit om met elkaar over deze zaken te spreken. Op de avond zal een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom op donderdag 24 mei om 19.30 uur in het ‘Hof van Eede’.
PAROCHIEREIS NAAR BREDA
Zondag 19 november 2017 zijn we met een volle bus richting Gent gegaan voor onze eerste parochiële uitstap. Omdat dit goed is bevallen, willen we hier een jaarlijks terugkerende activiteit van maken.
Daarom gaan we dit jaar weer op stap en wel op woensdag 12 september. We bezoeken ’s morgens de Michaelkerk in Breda, pastoor Wiertz is daar ook pastoor geweest. We zullen daar ook lunchen. In de middag zijn we van harte welkom op het bisdomkantoor waar we een rondleiding zullen krijgen. Kortom, het belooft weer een boeiende dag te worden.
Uitnodiging en verdere, uitgebreidere planning van de dag worden t.z.t. verspreid. Er zal voor vervoer, bus, gezorgd worden. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.
We willen jullie verzoeken om deze datum vast te noteren.
BEDEVAART Dagprogramma bedevaart op woensdag 23 mei:
10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie
langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. M.m.v. Gemengd koor
Sint Cecilia o.l.v. dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend film over de kerk.
12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants. Kostprijs € 20,00 (excl.
consumpties)
14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie)
Keuze uit: - boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk of bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve - bezoek/rondleiding slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje. ca. 17.00 uur einde
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden. Betaling dient te geschieden bij aanmelding. Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018

Zaterdag 12 mei – Zevende zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Maurice de Baets; Omer Moens.
Koor: Ritmisch Koor Emmauel. Collecte: voor de parochie.
Zondag 13 mei – Zevende zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Hubert Verstraete.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 15 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Zondag 20 mei – Hoogfeest van Pinksteren
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering van de gezamenlijke
kerken in de Sint Baafskerk (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn
Vermet en Ronald van Quekelberge).
Thema van de viering is: ‘Taal en Teken.’
Ria van Belleghem; Jacinta Ingels.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg en organist Mario Goethals.
Dinsdag 22 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.
Woensdag 23 mei
Aardenburg – 10.00 uur bedevaartviering (Wiel Wiertz). Thema van de
viering is: ‘Wees gegroet…..Maria.’
Aimé en Lidwina Moens-Sutin; pastoor Willy Martens; René de Jaeger;
overleden familie Ducheine; Aimé Ginneberge en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor.
Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de
kerk onder het genot van een koffie/thee met een bolus. Om 11.30 uur
is er een presentatie en film over onze kerk en de bedevaarten.
Het dagprogramma kunt u lezen op de achterzijde van dit blad.
Zaterdag 26 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Frans Cuelenaere;
René Plasschaert; Irène Verbraken-Bogaard. Collecte: voor de parochie.
Zondag 27 mei – Feest van de heilige Drie-eenheid
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Nelly Ongenae-Blondeel; Renée Paridaen-van der Schriek.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Dinsdag 29 mei Aardenburg – 19.00 uur Rozenkransgebed bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR CAMIEL NICOLAAS DELLAERT, echtgenoot van Maria Kolmeijer. Hij werd geboren op 6 december 1926 te IJzendijke en is overleden op zondag 6 mei 2018 te IJzendijke. Zijn uitvaart vond plaats op vrijdag 11 mei 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te IJzendijke.
Dat hij mag rusten in vrede.
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE Dinsdag 22 mei is er om 19.30 uur een vergadering van de Parochie Kern Commissie Zuid in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u aandachtspunten of onderwerpen hebt voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap. Zie hiervoor de colofon aan de voorzijde.
GESPREKSAVOND EEDE
Het pastoraal team en bestuur van de H. Andreasparochie nodigt de parochianen van Eede graag uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de geloofsgemeenschap. Hoe gaat het nu? Wat zijn uw opmerkingen en uw wensen? Graag nodigen wij ieder uit om met elkaar over deze zaken te spreken. Op de avond zal een vertegenwoordiging van het pastoraal team en van het bestuur aanwezig zijn om met u van gedachten te wisselen. Iedereen is van harte welkom op donderdag 24 mei om 19.30 uur in het ‘Hof van Eede’.
PAROCHIEREIS NAAR BREDA
Zondag 19 november 2017 zijn we met een volle bus richting Gent gegaan voor onze eerste parochiële uitstap. Omdat dit goed is bevallen, willen we hier een jaarlijks terugkerende activiteit van maken.
Daarom gaan we dit jaar weer op stap en wel op woensdag 12 september. We bezoeken ’s morgens de Michaelkerk in Breda, pastoor Wiertz is daar ook pastoor geweest. We zullen daar ook lunchen. In de middag zijn we van harte welkom op het bisdomkantoor waar we een rondleiding zullen krijgen. Kortom, het belooft weer een boeiende dag te worden.
Uitnodiging en verdere, uitgebreidere planning van de dag worden t.z.t. verspreid. Er zal voor vervoer, bus, gezorgd worden. Er wordt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- gevraagd.
We willen jullie verzoeken om deze datum vast te noteren.
BEDEVAART Dagprogramma bedevaart op woensdag 23 mei:
10.00 uur Plechtige Bedevaartsdienst in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, met aansluitend processie
langs Onze Lieve Vrouw van Aardenburg. Voorganger pastoor Wiel Wiertz. M.m.v. Gemengd koor
Sint Cecilia o.l.v. dirigente Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
11.00 uur – 11.30 uur: koffie met Zeeuwse bolus achter in de kerk
11.30 uur – 12.15 uur: boeiende presentatie in de kerk met aansluitend film over de kerk.
12.30 uur – 14.00 uur: gebruik maaltijd in één van de Aardenburgse restaurants. Kostprijs € 20,00 (excl.
consumpties)
14.30 uur aanvang Middagprogramma. (Kostprijs € 7,50 incl. 1 consumptie)
Keuze uit: - boeiende stadswandeling door Aardenburg “Van Steen tot Inktpot” met bezoek aan St.Baafskerk en Doopsgezinde kerk of bezoek/rondleiding Struisvogelboerderij Monnikenwerve - bezoek/rondleiding slakken In den Wijngaard met tot slot een drankje. ca. 17.00 uur einde
Voor deelname aan de maaltijd en/of het middagprogramma dient u zich vooraf aan te melden. Betaling dient te geschieden bij aanmelding. Aanmelden en overige inlichtingen: Marc Moens, p.a. Parochiekern Aardenburg Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg (tel. 0117-493125 of 06-51996052) of via e-mail: marcmoens@zeelandnet.nl. Betaling dient te geschieden op rekeningnr. NL72 RABO 0311 848 036 t.n.v. Parochie Heilige Andreas PKC Zuid o.v.v. Bedevaart 2018