Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Maart 2018

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 4 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont en
Veronique van Rie). Rie Marteijn-Francke; Alina Breijaert; Bertrand
Bauwens en Alma Stekelinck; overleden families Remijn-Cuelenaere;
Hubert Verstraete; Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van
Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor onze parochie en de 2de voor
de Vastenactie.
Zaterdag 10 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Maurice de Baets; Therèse Hermans-van de Vijver.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.
Zondag 11 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Renée Paridaen-van der Schriek.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 18 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Jeanine de Baere). Adriana Ligtvoet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie.
Zaterdag 24 maart – Palmzondag
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Josepha van Poecke; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre;
René Plasschaert. Collecte: voor de parochie.
Zondag 25 maart - Palmzondag
Aardenburg - 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Nelly Ongenae-Blondeel; Frans de Backere; Gerard van den Bunder;
Ria van Belleghem. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
MAATJE MARIA BOOMERT, weduwe van Leo Benne.
Zij werd geboren op 7 januari 1941 te Schiedam en is overleden op woensdag 14 februari 2018 te Sluis. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 21 februari in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, gevolgd door de crematie in het crematorium te Brugge (B).
en voor:
OMER JOHANNES MOENS, echtgenoot van Annie Vermeesch.
Hij werd geboren te Aardenburg op 19 september 1928 en is overleden te Sluis op 21 februari 2018. Zijn uitvaart vond plaats op dinsdag 27 februari 2018 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
en voor:
JACINTA MARIA EMILIA INGELS, echtgenote van Ronald Buzeyn. Zij werd geboren op 23 juli 1954 te Terneuzen en is er overleden op donderdag 22 februari 2018. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 1 maart 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Peurssensstraat.
en voor:
IRÉNE LOUISE BOGAARD, weduwe van Andreas Verbraeken. Zij werd geboren te Sluis op 31 januari 1926 en is er overleden op vrijdag 23 februari 2018. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 28 februari in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis. Dat zij mogen rusten in vrede.
CARITASCOLLECTE MAART
De Parochiële Caritasinstelling kiest een gezamenlijk doel voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie. Ook dit jaar is met goedkeuring van de landelijke Vastenactie gekozen voor het project van SAKO, Stichting Steun aan Kinderen Overzee. Met de opbrengst zorgen we dat kinderen een opleiding kunnen volgen en zo voor hen zelf en hun familie voor inkomsten kunnen zorgen.
VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het eerst volgende halfjaarlijkse overleg voor de vrijwilligers en belangstellenden van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis gaat door op dinsdag 6 maart aanstaande om 19.30 uur in het dorpshuis te Aardenburg. Naast de gebruikelijke agendapunten, verwelkomen we ook ds. Edward van der Kaaij. Hij komt zich voorstellen en er is gelegenheid om met hem in gesprek te gaan. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 14 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleiding en dergelijke kunt u op 12 en 13 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
Bij voorbaat dank.
OPBRENGST COLLECTES
Tijdens verschillende vieringen in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg zijn er extra collectes gehouden, de opbrengsten daarvan: zondag 7 januari voor Vluchtelingenwerk € 64,80; zondag 21 januari (oecumenische dienst) voor de kerstverlichting van de stadsraad € 160,26; zondag 4 februari voor Memisa € 56,33 en vrijdag 9 februari (Carnavalsdienst) voor het onderhoud van onze kerk
€ 345,61. Hartelijk dank.
VASTENACTIEMIDDAG
Ook dit jaar organiseert onze Caritasinstelling in het kader van de Vastenactie weer een vastenactiemiddag en wel op zaterdag 17 maart 2018 in de Eligiuszaal te Oostburg van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het belooft weer ’n bijzondere middag te worden, er is van alles te doen:
een optreden van Puur Toeval, verder een hobbymarkt, boekenmarkt, taartbuffet, verloting en een activiteit voor kinderen.
We willen er weer onze schouders er onder zetten, om net als vorig jaar een gezellige middag en een mooi bedrag bijeen te brengen. Aan de activiteiten deze middag doen alle geloofsgemeenschappen uit de parochie van de H. Andreas mee. Graag willen we u allen uitnodigen, iedereen is van harte welkom!!!
CHRISMAVIERING
Jaarlijks, in de Goede Week, zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij het heilig Chrisma. Dit jaar wordt de chrismamis gevierd in het vicariaat Middelburg op woensdag 28 maart om 19.00 uur in de Sint Josephkerk te Roosendaal. Parochianen worden van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn. Vanuit onze parochie zal voor vervoer worden gezorgd. Opgave graag uiterlijk woensdag 21 maart bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum. Aan iedere deelnemer wordt € 5,00 gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL23 RABO 0168 428 113 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van Christmaviering 2018. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee in het ontmoetingscentrum achter de kerk.

Zondag 18 maart – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Jeanine de Baere). Adriana Ligtvoet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie.
Zaterdag 24 maart – Palmzondag
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Liturgiegroep).
Josepha van Poecke; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre;
René Plasschaert. Collecte: voor de parochie.
Zondag 25 maart - Palmzondag
Aardenburg - 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Nelly Ongenae-Blondeel; Frans de Backere; Gerard van den Bunder;
Ria van Belleghem. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Tijdens de viering worden Luuk de Bruijckere, Julie de Bruijckere en
Louis Uitdewilligen gedoopt.
Aardenburg – 12.30 uur doopviering van Maria Geernaert, dochterje van
Frankie Geernaert en Rosita Maasmans. Doopheer is Ignace D’hert o.p.
Donderdag 29 maart – Witte Donderdag
Eede – 10.00 uur Paasviering in de gemeenschapsruimte van de Sint
Jozefschool. Medewerking verlenen de schoolkinderen, organist Benny
Lampo en pastor Frans van Geyt. Collecte voor de Vastenactie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee in het
‘Hof van Eede’. Iedereen is van harte welkom.
Aardenburg – 10.30 uur Paasviering van Op Dreef in de heilige Maria
Hemelvaartkerk. Iedereen is van harte welkom.
Rozenoord – om 14.00 uur is de Paasviering (Ignace D’hert o.p.).
Oostburg – 19.00 uur is de parochiële Witte Donderdagviering (Ignace
D’hert o.p. en Nico Peterse). Koor: Ritmisch Koor Emmanuel en de
Westenwind.
Vrijdag 30 maart - Goede Vrijdag
Aardenburg – 19.00 uur viering van de Kruisweg (Jeanine de Baere en
Veronique van Rie). Koor: Sint Ceciliakoor.
Zaterdag 31 maart – Paaszaterdag
Coensdike – 19.00 uur viering van de Paaswake (Walter Dierick).
Collecte voor de parochie. De collecte in de viering van 1 maart heeft
€ 18,40 opgebracht. Hartelijk dank.
Oostburg – 20.30 uur parochiële paaswake (Ignace D’hert en Nico
Peterse). Aan het begin van de viering wordt de nieuwe paaskaars en de
kaarsen van de verschillende kerken en vierplekken binnengedragen.
Koor: Parochiekoor Oostburg. Collecte: voor de parochie.
Zondag 1 april – Eerste Pasen
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; George Galle; Annie van
Hooteghem; overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en
overleden familie; Achiel Moens en Emelie de Baerdemaeker.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de voor de
Vastenactie.

Sluis – 10.45 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 8 april – Tweede zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Liturgiegroep).
Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Johan van Waes; Maria Bogaert-Wolffelaar en overleden
familie; Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Caritas.
CHRISMAVIERING
Jaarlijks, in de Goede Week, zegent de bisschop de heilige Oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving en wijdt hij het heilig Chrisma. Dit jaar wordt de chrismamis gevierd in het vicariaat Middelburg op woensdag 28 maart om 19.00 uur in de Sint Josephkerk te Roosendaal. Parochianen worden van harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn. Vanuit onze parochie zal voor vervoer worden gezorgd. Opgave graag uiterlijk woensdag 21 maart bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum. Aan iedere deelnemer wordt € 5,00 gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL23 RABO 0168 428 113 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van Christmaviering 2018. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee in het ontmoetingscentrum achter de kerk.
KRUISWEG AARDENBURG
Volgens het “Registrum memoriale Parochiae B.V. Mariae Ardenburgi” (het Register met aantekeningen met betrekking tot de Parochie van de Heilige Maagd Maria van Aardenburg, aangelegd in augustus 1877 door pastoor-deken Servatius Hubertus Nuss) is de eerste Kruisweg in de schuurkerk opgericht op 30 mei 1825 door pastoor Eug. Halline Villefort, een pater Recollect uit Gent. Hij werd daartoe gemachtigd door de Provinciaal Overste van de Paters Recollecten en door de Vicaris-Generaal van het Bisdom Gent. Bij het jaartal 1825 staat overigens een vraagteken en moest pastoor-deken Nuss zijn eerste aantekeningen kennelijk deels maken op grond van overlevering.
Nadat de parochiekerk op 14 september 1851 geconsacreerd was door Mgr. Johannes van Genk, hulp-bisschop van Mgr. J. van Hooijdonk, de Apostolisch Administrator (Bisschop) van Breda, werd op 10 oktober 1851 een Kruisweg in de kerk opgericht door pastoor Antonius de Wit, daartoe gemachtigd door Mgr. Van Hooijdonk. Wij weten niet hoe deze en de vorige Kruisweg uit 1825 er hebben uitgezien of waar die gebleven zijn.
In 1882 geschonken twee parochianen een op doek geschilderde kruisweg die vervaardigd werd in het atelier van Billaux-Grosse te Brussel en kostte 750 frank. De omlijsting met kruisjes kostten 700 frank. De kruisweg werd ingezegend door Th. Hessels, pastoor te IJzendijke en deken van het dekenaat Aardenburg. De 14 staties hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog veel te lijden gehad, maar ook door de tand des tijds was een grondige restauratie noodzakelijk. Deze werd in 2004/2005 verwezenlijkt door diverse giften. De kruisweg bevat ook bijzondere elementen waaronder een aantal gezichten op bijzondere plaatsen (op schouder of op voeten van Romeinse soldaten), die aangebracht zijn door de schilder in de 3e , 6e en 7e statie en een spookachtig persoon (zonder gezicht) in de 2e statie.

Palmzondag
Hosanna Een uitgelaten menigte, dol enthousiast. Een koninklijke ontvangst met een lange erehaag van mantels en wuivende takken. Een feestelijke sfeer, geen wolkje aan de lucht. Een toekomst zonder weerga.
Leve Jezus als koning.
Een medaille met ook een keerzijde. Achter de dikke muren van de tempel en de paleizen broeit er wat. Boos en angstig wordt er gefezeld: “Die man gaat om met kleinen en armen. Naar zijn boodschap wordt geluisterd. Onze positie staat op wankelen. Kijk maar hoe de mensen achter Hem aan lopen. Laten we hem uit de weg ruimen.”
Goede Vrijdag is nabij.