Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Februari 2018

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 4 februari – Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhondt
en Veronique van Rie). Laura van Rie; Michiel Fikke en echtgenote
Annie Vermeire; Frans Jonckheere; George Galle; August Tas; Johan de
Bruijckere en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de voor de
maandelijkse collecte van Caritas ten voordele van Memisa.
Vrijdag 9 februari – Carnavalsviering
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst (Frans van Geyt en Jeanine de
Baere) bij aanvang van het Carnaval in het Uulehat. Thema van de dienst
is ‘Bevlogen…….met je benen in de lucht’.
Aimé Moens en Lidwina Sutin; alle overleden leden van boerenkapel ‘De
Bloasuuln’; alle overleden van de Aardenburgse Carnavals Stichting ‘De
Nachtuuln’; pastoor Willy Martens; Hilair Dierick en Maria van Rie en
schoonzoon Frank de Badts; Miel en Mieke van Daele. Met
medewerking van Jongerenkoor Aardenburg en de Koninklijke
Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’.
Collecte voor onderhoud van onze kerk.
Zaterdag 10 februari – Zesde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- communieviering (Frans van Geyt).
Hennie Goethals; Clara van Pamelen-Cocquijt.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 11 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Clara van Maele-Daeninck; Lucien de Clerck; Paula van der Heijden-
Adriaenssens. Koor: Sint Ceceliakoor. Collecte: voor de parochie.
Woensdag 14 februari – Aswoensdag
Rozenoord – 14.00 uur viering aan het begin van de veertigdagentijd (Frans van Geyt). Collecte voor de parochie.
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst als afsluiting van het Carnaval en
het begin van de veertigdagentijd (Frans van Geyt en Jeanine de Baere).
Thema van de dienst is: ‘Ingetogen, ……… met de voeten op de grond.’
Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
Zondag 18 februari – Eerste zondag van de veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
Jeanine de Baere). Oda Heijens; Richard Aernoudts; Maria de Vriend-
van de Velde; Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Annie van
Hooteghem; overleden familie Bonte-Missiaen.
Zaterdag 24 februari – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Jo Spelier-de Jonge; Georgette Viane-Bogaard; Stella de Meijer-D’Hooge
en zoon Jean-Pierre; Frans Cuelenaere. Collecte: voor de parochie.

Zondag 25 februari – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz). Christiana Cromheecke; Corry Remijn en Frans Maenhout. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
RACELLE MARTHA MARIA THOMAES weduwe van Bernardus Haaksman de Koster.
Zij werd geboren op 14 september 1921 te Biervliet en is overleden op dinsdag 23 januari 2018 in Coensdike. Haar uitvaart vond plaats op maandag 29 januari 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats. Dat zij mogen rusten in vrede.
CARITASCOLLECTE FEBRUARI
De Caritascollecte van zondag 4 februari is bestemd voor MEMISA, de Medische Missie Actie. Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op langere termijn. Haar doel is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid naar ras, religie en politieke overtuiging. Caritas probeert op die manier de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 14 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleiding en dergelijke kunt u op 12 en 13 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
Bij voorbaat dank.
VERGADERING PKC
De parochiekerncommissie komt dinsdag 27 februari aanstaande om 19.30 uur in vergadering bijeen in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering kunt u deze doorgever aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.
WORDT U DEZE ZOMER OOK VAKANTIE OUDER
Europa Kinderhulp is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt dat er jaarlijks zo’n 1.000 kinderen uit achterstandssituaties bij gezinnen in Nederland op vakantie – tot rust – kunnen komen. Europa Kinderhulp is elk jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor deze kinderen, die het zo hard nodig hebben er eens even ‘uit’ te zijn. Heeft u de energie en tijd om een kind een fijne vakantie te bieden?
De kinderen zijn tussen de vijf en twaalf jaar oud en komen uit Nederland, België (Nederlands-sprekend), Duitsland en Frankrijk. Een bed, een extra bordje, een beetje extra aandacht en verder gewoon laten meedraaien in het gezin: dat is voor onze vakantiekinderen al bijzonder. Daarmee bezorgt u ze de tijd van hun leven. Wilt u overwegen om één van deze kinderen een supervakantie te gunnen? In de zomervakantie, bij u thuis, voor ongeveer twee weken?
Een vakantiekind ontvangen is heel leuk om te doen. Natuurlijk gaat het niet altijd van een leien dakje, maar Europa Kinderhulpmedewerkers bieden altijd hulp en uiteindelijk is de opgedane ervaring iets om jarenlang op terug te kijken, vooral voor uw eigen kinderen. Een kind zien genieten maakt dat je zelf ook geniet. En veelal vinden ze de gewone dingen het leukste: even samen boodschappen doen, fietsen, huisdieren te eten geven, buiten spelen enz. Echt niets bijzonders, maar toch zo leuk!
Wie kan vakantieouder worden?
In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waardevol gebleken voor een succesvol vakantieverblijf.
Vraag via www.europakinderhulp.nl een informatiepakket aan of bel 0113-233 286 voor meer info
Zondag 18 februari – Eerste zondag van de veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhont
en Jeanine de Baere). Oda Heijens; Richard Aernoudts; Maria de Vriend-
van de Velde; Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Annie van
Hooteghem; overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en
overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 24 februari – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Jo Spelier-de Jonge; Georgette Viane-Bogaard; Stella de Meijer-D’Hooge
en zoon Jean-Pierre; Frans Cuelenaere. Collecte: voor de parochie.
Zondag 25 februari – Tweede zondag van de veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Christiana Cromheecke; Corry Remijn en Frans Maenhout; Robert de
Rijcke en dochter Corrie; Domien van de Vijver en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Donderdag 1 maart
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag
1 februari heeft € 31,70 opgebracht. Hartelijk dank.
Zondag 4 maart – Derde zondag van de veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhont).
Rie Marteijn-Francke; Alina Breijaert; Bertrand Bauwens en Alma
Stekelinck; overleden families Remijn-Cuelenaere; Hubert Verstraete;
Julien Dhondt en echtgenote Alma Martens; Omer van Quekelberge
echtgenoot van Jeanine Dhondt.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de voor de
maandelijkse collecte van Caritas.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
ANNIE CLEMENTIA EDMONDA DE SUTTER, echtgenote van Theo van Overloop. Zij werd geboren op 28 juli 1940 te Sint Kruis en is overleden te Aardenburg op vrijdag 2 februari 2018. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 7 februari 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de Openbare begraafplaats aan de Landstraat. Dat zij mag rusten in vrede.
VERGADERING PKC
De parochiekerncommissie komt dinsdag 27 februari aanstaande om 19.30 uur in vergadering bijeen in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering kunt u deze doorgever aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.
SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten op 5, 6 en 13 maart a.s. Voor dringende zaken is de mobiele telefoon beschikbaar:
06-20403610. Iedere dag bereikbaar tussen 8.30 uur en 19.00 uur.

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het eerst volgende halfjaarlijkse overleg voor de vrijwilligers en belangstellenden van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis gaat door op dinsdag 6 maart aanstaande om 19.30 uur in het dorpshuis te Aardenburg. Naast de gebruikelijke agendapunten, verwelkomen we ook ds. Edward van der Kaaij. Hij komt zich voorstellen en er is gelegenheid om met hem in gesprek te gaan< Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
KLEDING INZAMELING
Op woensdag 14 maart aanstaande komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst bij Diksmuide (B) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke op halen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleiding en dergelijke kunt u op 12 en 13 maart bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en voedingswaren apart verpakken a.u.b.
Bij voorbaat dank.
OP ZOEK NAAR IDENTITEIT
Wij noemen onszelf christenen, en binnen de verschillende christelijke families noemen we ons Rooms katholiek. Een complexe situatie.
Als christenen kunnen we een hele resem zaken opnoemen die direct of indirect met onze identiteit te maken hebben. Wij hebben een heilig boek, een charismatische stichter, een geloofsbelijdenis, processies en bedevaarten, gebeden, symbolen, rituelen, organisaties. En uiteraard ook sacramenten. Over het algemeen worden deze beschouwd als kernmomenten van gelovige expressie. Het zijn bouwstenen voor een geloofshouding. Sacramenten worden onmisbaar geacht in het voeden en ondersteunen van onze geloofsbeleving.
Toch lopen de meningen over de betekenis van deze geloofstekens uiteen binnen de verschillende christelijke geloofsgemeenschappen.
Er kunnen dus vragen gesteld worden. Hoe onaantastbaar zijn sacramenten? Zijn ze er altijd geweest? Hoe kunnen we daar vandaag mee omgaan? Welke speelruimte kunnen we ons veroorloven?
We proberen zicht te krijgen op de betekenis van sacramenten zoals ze in de Rooms katholieke kerk worden voorgesteld en beleefd.
Data: 7, 14 en 21 maart 2018 (na de avondgebeden in de Eligiuskerk om 19.00 uur).
Tijd: 19.45 uur – 21.30 uur.
Plaats: Eligiuszaal, Sint Eligiusplein 17 te Oostburg.
VASTENACTIE 2018
Ook dit jaar organiseert onze Caritasinstelling in het kader van de Vastenactie weer een vastenactiemiddag en wel op zaterdag 17 maart 2018 in de Eligiuszaal te Oostburg van 13.00 uur tot 17.00 uur. Het belooft weer ’n bijzondere middag te worden, er is van alles te doen:
een optreden van Puur Toeval, verder een hobbymarkt, boekenmarkt, taartbuffet, verloting
en een activiteit voor kinderen
De opbrengst van de vastenactie is dit jaar evenals vorig jaar bestemd voor SAKO
Stichting steun aan Kinderen Overzee. Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen, en geven onderwijs aan kinderen, om iedereen de kans te geven te leren lezen en schrijven. De Stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio.
Zij zullen deze middag ook aanwezig zijn en een presentatie gegeven over het project.
We willen dit jaar weer onze schouders er onder zetten, om net als vorig jaar een gezellige middag en een mooi bedrag bijeen te brengen. Aan de activiteiten deze middag doen alle geloofsgemeenschappen uit de parochie van de H. Andreas mee.
Graag willen we u allen uitnodigen, iedereen is van harte welkom!!!