Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Januari 2018

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Donderdag 4 januari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Agnes van Deursen-de Sutter en overleden familie. Collecte: voor de
parochie. De collecte tijdens de viering op Kerstavond heeft € 56,30
opgebracht. Hartelijk dank aan de gevers.
Zondag 7 januari – Openbaring des Heren
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere). Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Ria Marteijn- Francke; Bertrand Bauwens en Alma Stekelinck; Roger van Maele; Aimé Moens en Lidwina Sutin; Hector en Alma Bollé-Duinker; Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt.

Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste collecte voor de parochie
en 2de collecte voor Vluchtelingenhulp.
Zaterdag 13 januari – Tweede zondag door het jaar
Sluis – 18.00 uur doopviering van Floor Neukermans, dochter van Stijn
en Anouk Neukermans-van de Woestijne, Hans Wiegelplein 8 te Sluis.
Doopheer is Frans van Geyt.
Sluis - 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie.
Zondag 14 januari – Tweede zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Gerard van den Bunder. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de
parochie.
Zondag 21 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering in het kader van de Week
voor de Eenheid (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en
Jeanine de Baere). Alle overleden leden van de Koninklijke
Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’; pastoor Willy Martens;
Aimé Moens en Lidwina Sutin. Collecte: voor de kerstverlichting.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder het genot van een drankje. Aansluitend geeft de Muzieksociëteit haar jaarlijks aperitiefconcert. Iedereen is daarbij van harte welkom.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
ELZA MARIA LOUISA HEIJENS, echtgenote van Joannes Grim.
Zij werd geboren op 23 augustus 1925 te Sluis en is overleden op zaterdag 23 december 2017 in Breda. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 29 december 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoogstraat.
en voor MARIA PHILOMENA WOLFFELAAR, weduwe van Eduard Bogaert. Zij werd geboren te Aardenburg op 12 december 1927 en is er overleden op dinsdag 26 december 2017. Haar uitvaart vond plaats op dinsdag 2 januari 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.

DRIEKONINGEN
Zaterdag 6 januari gaan de jeugdleden van het Jongerenkoor Aardenburg op pad tijdens de traditionele Driekoningentocht in Aardenburg en Sint Kruis. Dit is inmiddels een goede traditie geworden waarmee het koor een bijdrage levert aan de kerstsfeer. We hopen dat u de ‘koningen’ gastvrij zult ontvangen.
CARITASCOLLECTE JANUARI
De Wijzen uit het Oosten kwamen met grootse gaven voor een onbekend kind. Van ons wordt gevraagd ook zo’n gebaar te stellen: een royale gave voor wie ons niet bekend zijn, maar wel afhankelijk zijn voor hulp van anderen. Van harte willen we de Caritascollecte aanbevelen voor vluchtelingenhulp in Zeeuws-Vlaanderen.
VERGADERING PKC-ZUID
Dinsdag 16 januari is er een vergadering van de Parochiekerncommissie in de sacristie te Aardenburg. U kunt aandachtspunten doorgeven aan de contractpersonen van uw geloofsgemeenschap. Voor de adressen zie het colofon op de voorpagina.
OPBRENGST COLLECTES
De afgelopen periode zijn verschillende extra collectes gehouden. Oecumenische dienst in Rozenoord € 54,00; tijdens de kerstviering in Eede € 79,50; tijdens de kerstviering in Sluis € 258,00 voor onderhoud van de kerk en € 211,00 voor de parochie. Aan alle gevers hartelijk dank.
DANKWOORDJE NA DOOPVIERING
Op 17 december 2017 is onze zoon Rens Grahame gedoopt door pastor Ignace D'hert in de heilige Johannes de Doper kerk te Sluis. Het was een mooie serene viering, fijn dat we de viering in overleg met de pastor konden personaliseren en dat we onze zoon in intieme kring met familie en goede vrienden konden laten dopen. We bedanken graag alle betrokkenen voor het in goede banen leiden van de doopviering van onze zoon.
AAN HET BEGIN VAN EEN NIEUWJAAR
Het Kerstfeest ligt achter ons, het feest van licht, de komst van nieuw leven, de komst van Jezus, de Vredebode, brenger van Goed Nieuws. Het was echter een periode met heel onstuimig weer, twee weken voor Kerstmis lagen de wegen enkele dagen wit en waren er direct opstoppingen, files enz. Daarna werd het echter niet beter, geen witte kerst maar regen en wind. Veel mensen hadden last van griep en verkoudheid, niet welkom in een drukke tijd bij voorgangers en zangers in deze tijd van het jaar. Het is ook een periode dat we ons afvragen of we Kerst- en Nieuwjaarskaartjes gaan sturen met de beste wensen, of dat we toch maar eens overslaan. Of het misschien op de digitale manier doen, via de mail, facebook, Messenger….. Op welke manier we elkaar het beste wensen is niet zo belangrijk, de gedachte, de wens die er achter zit is het belangrijkste. We wensen elkaar het beste toe, een goede gezondheid, een goede samenwerking. Ook binnen onze parochie heilige Andreas is dat heel belangrijk, dan vooral die ‘goede samenwerking’. Gedurende een viertal weken hebben vele vrijwilligers uit de geloofsgemeenschap Aardenburg zich in gezet voor de herinrichting van de kerk. Vele uren hebben ze samengewerkt in een goede sfeer om te slopen en voor te bereiden zodat de aannemer aan de slag kon.
En in de week voor Kerstmis zijn de stoelen uit Breda gekomen, 100 voor Aardenburg en 60 voor Oostburg met medewerking voor het transport vanuit de geloofsgemeenschap Oostburg. Samenwerken binnen onze geloofsgemeenschappen en parochiekern is heel belangrijk en noodzakelijk, maar ook over die grenzen heen voor onze ene parochie die we samen vormen sinds 1 januari 2013. Ja, we vierden afgelopen maandag de vijfde verjaardag van onze parochie. Maar door het samenwerken over grenzen heen, leggen we nu in 2018, een fundament voor de toekomst, zorgen we dat Andreas ook in de toekomst een plaats mag zijn om te vieren, een plaats voor lief en leed te delen. Laten we daar het komende jaar, 2018, met z’n allen voorgaan, ieder op zijn eigen manier en tempo. En zo trekken we vanuit de Kersttijd met Jezus op weg naar de veertigdagentijd, een tijd van inkeer en bezinning. We blijven in onze kerk, parochie en liturgie niet stil staan.
Voor ieder van u en allen die u lief zijn alle goeds toegewenst het komende jaar.
Ronald van Quekelberge, voorzitter PKC

Zondag 21 januari – Derde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur oecumenische viering in het kader van de Week
voor de Eenheid (ds. Edward van der Kaaij, ds. Marijn Vermet en
Jeanine de Baere). Alle overleden leden van de Koninklijke
Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’; pastoor Willy Martens;
Aimé Moens en Lidwina Sutin; Omer de Vriend en Cecile de Coster;
Paula van der Heijden-Adriaenssens; Robert van Rie en Dianne Cusse.
Collecte: voor de kerstverlichting.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk onder
het genot van een drankje. Aansluitend geeft de Muzieksociëteit haar
jaarlijks aperitiefconcert. Iedereen is daarbij van harte welkom.
Zaterdag 27 januari – Vierde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Josepha van Poecke; Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 28 januari – Vierde zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Adriana Ligtvoet; Nelly Ongenae-Blondeel; Frans de Backere; Johan van
Waes; Rosa Willems. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zondag 4 februari – Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhondt).
Laura van Rie; Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Frans
Jonckheere; George Galle; August Tas.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de voor de
maandelijkse collecte van Caritas.
Donderdag 8 februari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Herman Pielaet en dochter Annelies. Collecte: voor de parochie.
De collecte tijdens de viering van donderdag 4 januari heeft € 20,10
opgebracht. Hartelijk dank.
Vrijdag 9 februari – Carnavalsviering
Aardenburg – 19.00 uur gebedsdienst (Frans van Geyt, Georg Dhondt
en Jeanine de Baere) bij aanvang van het Carnaval in het Uulehat.
Thema van de dienst is ‘Bevlogen…….met je benen in de lucht’.
Aimé Moens en Lidwina Sutin; alle overleden leden van
boerenkapel ‘De Bloasuuln’; alle overleden van de Aardenburgse
Carnavals Stichting ‘De Nachtuuln’; pastoor Willy Martens; Hilair
Dierick en Maria van Rie en schoonzoon Frank de Badts; Miel en Mieke
van Daele. Met medewerking van Jongerenkoor Aardenburg en de
Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
GERARD MEDARD STANDAERT, echtgenoot van Lisette Laridaen.
Hij werd geboren op 18 oktober 1923 te Eede en is er overleden op dinsdag 2 januari 2018. zijn uitvaart vond plaats op maandag 8 januari 2018 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de ‘Verrijzenishof’ te Eede. Dat hij mogen rusten in vrede.

OPBRENGST COLLECTES
Tijdens de vieringen met Kerstmis is er in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg een extra collecte gehouden, de opbrengst daarvan bedraagt € 937,69. De collecte voor de Kerstpakkettenactie van Caritas op 5 november jl. heeft € 129,61 opgebracht. Hartelijk dank.
VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE
Vorig jaar is het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima herdacht. Haar oproep om de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede is echter niet beëindigd. Integendeel, haar oproep is zeker ook in onze dagen van zeer actuele betekenis. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen. De Nederlandse bisschoppen roepen daarom op om te bidden voor vrede, daarbij geïnspireerd door paus Franciscus die eerder heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, omdat dit gebed ons helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen. De bisschoppen hebben daartoe in elke maand een speciale datum aangewezen. Binnen onze heilige Andreasparochie sluit PKC Oostburg – Groede zich aan bij deze oproep. Maandelijks zal er gelegenheid zijn tot het rozenkransgebed in de Mariakapel van de heilige Eligiuskerk te Oostburg, te beginnen op vrijdag 2 februari 2018 (Maria Lichtmis). Aanvang 15.30 uur. De volgende keer is maandag 19 maart 2018 (feest van de H. Jozef).
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID – RECHT DOOR ZEE
Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. God deed het volk dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren recht. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid in 2018.
In het lied uit Exodus 15 wordt gezongen over de kracht van Gods
rechterhand. Het volk van Israël zag hoe Gods hand in actie kwam en
hen recht door zee leidde. God bevrijdde Israël uit slavernij. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar. Het was genoeg geweest. God schakelde de vijand uit.
Uw rechterhand, HEER, ontzagwekkend in kracht (Exodus 15:6a)
Het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15:1–21) is een voor de hand
liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning. Het thema is verwerkt in het lied ‘De rechterhand van God’, geschreven in een werkgroep van de Caribische Raad van Kerken in augustus 1981. Het is het ‘lijflied’ van de oecumenische beweging in de regio en vertaald in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Week van
Gebed is het lied overgezet naar het Nederlands. Zoals de Israëlieten hun lied hebben, zo hebben de mensen op de Cariben hun lied van overwinning en vrijheid. Het is een lied dat hen met elkaar
verbindt.
Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengen. De menselijke waardigheid, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, is opnieuw in gevaar. Persoonlijke misstappen en sociaal onrecht tasten de menselijke waardigheid aan. Het ontbreekt de wereld te vaak aan rechtvaardig-heid en inlevingsvermogen. Armoede, geweld, onrechtvaardigheid, drugsverslaving en pornografie bezorgen mensen veel pijn, verdriet en angst.
De rechterhand van God, die het volk Israël uit de slavernij haalde, gaf hoop en moed aan de Israëlieten. Zo geeft God nu hoop aan de christenen van de Cariben waardoor ze geen slachtoffer zijn van de omstandigheden. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken de kerken samen om aan
alle mensen uit het gebied hulp te verlenen, en met name aan de meest kwetsbare en genegeerde mensen.
Het lied zegt het zo: ‘De rechterhand van God bezaait heel ons land: zaden van vrijheid, liefde, hoop.’