Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

december  2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 26 november – Hoogfeest Christus, Koning van het heelal
Aardenburg
– 09.15 uur woord- en communieviering (Chantal van de Walle – pastoraal werkster in de Heilige Maria Sterre der Zeeparochie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen). Johan van Waes; Rosa Willems; Laura van Rie; Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Adriana Ligtvoet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 3 december – Eerste zondag van de Advent
Oostburg – 10.45 uur Andreasviering met het pastoraal team (Wiel Wiertz, Ignace D’hert, Frans van Geyt). Koor: projectkoor onderleiding
van Ineke Postma. Collecte: 1ste voor Caritas en de 2de voor onze parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal. Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Donderdag 7 december
Coensdike – 10.30 uur woord en communieviering (Frans van Geyt).
Agnes van Deursen-de Sutter en overleden familie. Collecte: voor de parochie. Tijdens de Allerzielenviering van donderdag 2 november heeft de collecte € 69,75 opgebracht. Hartelijk dank. Ook een woordje van dank aan het Sint Ceciliakoor voor de medewerking aan de viering.

Zaterdag 9 december – Tweede zondag van de Advent
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt). Georgette Viane-Bogaard; Charles van Dierendonck en Marie Loete;
overleden familie de Meijer-Buijck; Jo Spelier-de Jonge; Josepha van
Poecke; Clara van Pamelen-Cocquyt. Collecte: voor de parochie.

Zondag 10 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere). Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Annie Minnaert-van Hooteghem; Frans Jonckheere; Lucien de Clerck; George Galle; Oda de Rijcke Heijens; Nelly Ongenae-Blondeel.
Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 17 december – Derde zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Maria de Vriend-van de Velde; Clara van Maele-Daeninck.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Woensdag 20 december
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische Kerstviering (Frans van Geyt).
Dit is een viering vanuit de Protestante Gemeente en de Andreasparochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting.
Collecte: voor de parochie.

Donderdag 21 december
Eede – 10.00 uur herdertjesviering (Frans van Geyt) in de gemeenschapsruimte
van de Sint Jozefschool. Medewerking verlenen de leerlingen, leerkrachten en organist Benny Lampo.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het ‘Hof van Eede’.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
RENÉE IRÈNE MARIA VAN DER SCHRIEK, weduwe van Julianes Paridaen. Zij werd geboren op 24 december 1919 te Ginneken en Bavel en is overleden op dinsdag 7 november 2017 te Terneuzen. Haar uitvaart vond plaats op maandag 13 november 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats te Aardenburg. Dat ze mag rusten in vrede.
OP BEZOEK BIJ DOMINICUS
Zondag 19 november jl. hebben 61 parochianen de liturgie meegevierd bij de gemeenschap Dominicus in Gent. Dominicus is voortgekomen vanuit het Katholiek Universitair Centrum van de Rijksuniversiteit Gent, waar Ignace D’hert en Jos Smeets werkzaam waren voordat ze naar West-Zeeuws-Vlaanderen afzakten om pastoraal werk te doen.
De ontvangst door de vrijwilligers was heel hartelijk. De viering was heel inspirerend, uit volle borst werden liederen gezongen van Huub Oosterhuis. Na de viering volgden een toost, uitleg over de werking van Dominicus en de lunch. De middag hebben we doorgebracht in het Groot Begijnhof in Sint Amandsberg met een rondleiding en uitleg van Cecile en pater Raymond. Het was een boeiende en leuke dag. Dank aan de vrijwilligers in het Gentse, pastor D’hert en de organisatoren uit onze parochie. Dit was een activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar misschien naar Breda?

WAT IS GOEDE ZORG
Op 9 mei 2017 werd vanuit de parochie H. Andreas, de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg en de Protestantse Gemeente De Brug te Oostburg een forumavond georganiseerd over de vraag: ‘Wat is een waardig levenseinde?’. De avond werd gehouden in een afgeladen RABO- zaal in het Ledeltheater en maakte veel los. Het kon niet anders, of er bleven aspecten onderbelicht. Daarom hebben de organisatoren besloten om een vervolg te geven aan de forumavond.
Op deze avond zal er aandacht zijn voor diverse vraagstukken, die rondom het levenseinde kunnen spelen, zoals: de rol van familie, omstanders en verplegenden; wel of niet reanimeren; palliatieve sedatie; wilsbeschikking; euthanasie; donorschap; levenstestament, nalatenschappen; zinvolle rituelen; en de rol van geloofsgemeenschappen.
Medewerking wordt verleend door mw. Janneke Goethals ( thuiszorg), mr. Carla Heemstra/mr. Bob Roest ( notarissen) en mw. Renée van Hevele ( verpleeg-huisarts) en de pastores Ignace D’hert o.p., ds. Marijn Vermet en ds. Aart van Houwelingen. U bent van harte welkom dinsdag 28 november van 20.00 tot 21.45 uur in de RABO-zaal van het Ledeltheater in Oostburg. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur. U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat: 0117 – 453374 of per e-mail:
andreas-wzvl@kpnmail.nl.

ANDREASDAG
Aan de naamdag van de Heilige Andreas willen we in onze parochie op twee manieren aandacht besteden. Op 27 november komt Leo Feijen - bekend van radio en televisie (o.a. de Kloosterserie) en van verschillende publicaties - een lezing houden met als thema: Leven met de dood.
U bent van harte welkom op maandag 27 november om 19.30 uur in de Eligiuszaal te Oostburg. Graag aanmelden.
Op zondag 3 december 2017 starten we de dag met een feestelijke eucharistieviering voor heel de parochie in de H. Eligiuskerk te Oostburg om 10.45u met medewerking van het pastoraal team en een parochiebreed samengesteld koor. Het thema op deze eerste zondag van de advent is: Wij zijn als klei, het werk van uw handen. In de viering gedenken we Omèr Gielliet en Guust de Nijs, die ons dit jaar ontvielen. Markante pastoors binnen onze parochie. Na de viering zullen we het glas heffen op onze parochie en op elkaar, want de parochie kan enkel functioneren dankzij de inzet van velen, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn!
KERSTCONCERT JONGERENKOOR
Zaterdag 23 december geeft het Jongerenkoor Aardenburg haar jaarlijks Kerstconcert in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema dit jaar is: ‘Kerstmis!, geef het door’. Aanvang van het concert is 19.30 uur en u bent van harte welkom.Zondag 24 december – Kerstavond
Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Overleden familie De Ruijsscher-Dierick; overleden familie de
Bruijckere. Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van
7 december heeft € 33,10 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Aardenburg – 20.00 uur woord- en communieviering ‘Kerstmis geef je
door’ (Marc Moens). Richard Jolivet en overleden familie; overleden
familie Bonte-Missiaen; Christianne Rammelaere-Cromheecke; Corry
Remijn en Frans Maenhout; overleden familie Vercraeye-van Rie;
Arsène van Vooren en Maria van de Vijver en zoon George; Paula van
der Heijden-Adriaenssens; Hilair en Maria Dierikx-van Rie en overleden
schoonzoon Frank; overleden familie Dhondt-van de Vijver; overleden
familie Heijens-van de Voorde; overleden ouders Dhondt-Oubrie;
overleden ouders Mookhoek-Roofack; Gerard en Anna de Bruijckere-
Buijsse; Aimé Moens en Lidwina Sutin; Lilian Champion-de Meijer.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de
voor onderhoud van onze kerk.
Maandag 25 december – Eerst Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Christianne van Parijs; overleden ouders en familie Wijffels-Blondeel;
Richard Aernoudts; Alina Breijaert; overleden familie Van Rie-Van
Waterschoot en Van Hecke; Overleden familieleden Ducheine; William
de Cock en overleden familie; Aimé Ginneberge en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de voor
onderhoud van onze kerk.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering ( Ignace D’hert). René Plasschaert;
Pastoor Marijn Janssen; Frans Cuelenaere; Stella de Meijer-D'Hooge en
zoon Jean–Pierre; Hennie Goethals; Theo Buijck; Robert van de Neste;
overleden ouders Medard de Guesquière-Verleije; overleden ouders
Johannes Aers-Heetesonne; overleden ouders van Pamelen-Geernaert;
overleden ouders Maurice de Baets en Urena de Baets-Stekelinck.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: 1ste voor de
parochie en 2de voor onderhoud van onze kerk.
Zondag 31 december – Feest van de heilige Familie
Oostburg – 10.45 uur parochiële woord- en communieviering (Nico
Peterse). Er is vandaag één viering in onze parochie. Koor: West
Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor onze parochie.
Donderdag 4 januari
Coensdike – 10.30 uur en communieviering (Walter Dierick). Agnes
van Deursen-de Sutter en overleden familie. Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 januari – Openbaring des Heren
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Veronique van Rie). Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Rie Marteijn-Francke; Bertrand Bauwens en Alma Steckelinck; Roger van Maele; Aimé Moens en Lidwina Sutin; Hector en Alma Bollé-Duinker. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Vluchtelingenwerk

SLUITING PASTORAAL CENTRUM
Het pastoraal centrum is in verband met de feestdagen gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.
COMMUNIE ONTVANGEN
Indien er mensen zijn die vanwege ziekte of hun gezondheid niet meer de wekelijkse kerkdienst kunnen bijwonen, maar wel graag de Heilige Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (0117-493125 of 06-51996052). De communie zal dan op zondagmorgen na de kerkdienst thuis uitgereikt worden. Bij Kerstmis zal dit gebeuren op zondagmorgen 24 december. Maar het is te allen tijde aan te vragen, voor welke zondag dan ook.
KERST 2017
Kerst 2017 staat voor de deur. Binnen de geloofsgemeenschappen is het dan binnen de diverse werkgroepen altijd weer een drukte. De bloemengroep, de koperpoetssters, de mannen die de kerststal bouwen, de werkgroepen die de vieringen voorbereiden, de koren die extra repeteren, enz. enz. We wensen hen allen veel succes, veel voldoening van hun werk, en danken hen voor de enorme inzet.
TRADITIE WORDT IN ERE HERSTELD
Na enkele jaren van afwezigheid wordt een traditie in ere hersteld. Enkele muzikanten van de Aarden-burgsche Fanfaren zullen stemmige kerstmuziek spelen na de kerkdiensten van 24 en 25 december in Aardenburg. Er wordt een kleine trommel geplaatst om een donatie te ontvangen voor hun onlangs gestarte nieuwe uniformenactie. Bij gelegenheid van hun 150-jarig jubileum in 2019 wil de fanfare namelijk in het nieuw verschijnen. Vandaar hun nu gestarte actie om geld in te zamelen voor dit doel.
GELEGENHEID TOT ONTMOETING NA DE KERSTVIERINGEN
Na de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag is er in de heilige Maria Hemelvaartkerk nog gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.
DRIEKONINGEN
Zaterdag 6 januari gaan de jeugdleden van het Jongerenkoor Aardenburg op pad tijdens de traditionele Driekoningentocht in de kernen Aardenburg en Sint Kruis. Dit is inmiddels een goede traditie geworden waarmee het koor een bijdrage levert aan de kerstsfeer. We hopen dat u de koningen ‘gastvrij’ zult ontvangen.
OECUMENISCHE VIERING
In Aardenburg is er op zondag 21 januari een oecumenische viering om 10.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk, voorganger zijn ds. Marijn Vermet namens de doopsgezinde gemeente, ds. Van der Kaaij namens de PKN Gemeente en Jeanine de Baere namens onze geloofsgemeenschap.
De organisatie is in handen van de gezamenlijke Aardenburgse kerken met medewerking van de Aardenburgse Fanfare. Aansluitend is er om 11.30 uur een Aperitief Concert door de fanfare.
KERSTSTALLEN
In de kerken van onze parochiekern staan de grote kerststallen weer opgesteld. Neem gerust even de tijd om de kerststal in Aardenburg en Sluis te bezoeken.
HERINRICHTING KERK AARDENBURG
De laatste weken is er door vrijwilligers en aannemers heel hard gewerkt aan de herinrichting van de heilige Maria Hemelvaartkerk. In de loop van woensdagmiddag, 20 december, zijn de stoelen aangekomen vanuit Breda. Donderdag krijgt de tegelvloer in heel de kerk nog een extra boenbeurt zodat heel de kerk met het kerstconcert van het Jongerenkoor en de vieringen met Kerstmis er spik en span bijligt. De komende weken zal het dan wennen worden aan de nieuwe situatie en her en der wat schuiven en bijstellen. Het parochiebestuur, pastoraal team en parochiekerncommissie danken alle vrijwilligers die zich zo actief hebben ingezet voor de realisatie van onze nieuwe liturgische ruimte. We hopen zo als een actieve geloofsgemeenschap te toekomst in te gaan. Op de facebookpagina van onze parochie staan vele foto’s van de werkzaamheden.

Zondag 24 december – Kerstavond
Coensdike – 19.00 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Overleden familie De Ruijsscher-Dierick; overleden familie de
Bruijckere. Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van
7 december heeft € 33,10 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Aardenburg – 20.00 uur woord- en communieviering ‘Kerstmis geef je door’ (Marc Moens). Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Bonte-Missiaen; Christianne Rammelaere-Cromheecke; Corry Remijn en Frans Maenhout; overleden familie Vercraeye-van Rie; Arsène van Vooren en Maria van de Vijver en zoon George; Paula van der Heijden-Adriaenssens; Hilair en Maria Dierikx-van Rie en overleden schoonzoon Frank; overleden familie Dhondt-van de Vijver; overleden
familie Heijens-van de Voorde; overleden ouders Dhondt-Oubrie;
overleden ouders Mookhoek-Roofack; Gerard en Anna de Bruijckere-Buijsse; Aimé Moens en Lidwina Sutin; Lilian Champion-de Meijer.
Koor: Jongerenkoor Aardenburg. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de
voor onderhoud van onze kerk.
Maandag 25 december – Eerst Kerstdag
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz). Christianne van Parijs; overleden ouders en familie Wijffels-Blondeel; Richard Aernoudts; Alina Breijaert; overleden familie Van Rie-Van Waterschoot en Van Hecke; Overleden familieleden Ducheine; William de Cock en overleden familie; Aimé Ginneberge en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en 2de voor
onderhoud van onze kerk.
Sluis – 10.45 uur eucharistieviering ( Ignace D’hert). René Plasschaert; Pastoor Marijn Janssen; Frans Cuelenaere; Stella de Meijer-D'Hooge en zoon Jean–Pierre; Hennie Goethals; Theo Buijck; Robert van de Neste; overleden ouders Medard de Guesquière-Verleije; overleden ouders Johannes Aers-Heetesonne; overleden ouders van Pamelen-Geernaert; overleden ouders Maurice de Baets en Urena de Baets-Stekelinck.
Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: 1ste voor de
parochie en 2de voor onderhoud van onze kerk.
Zondag 31 december – Feest van de heilige Familie
Oostburg – 10.45 uur parochiële woord- en communieviering (Nico Peterse). Er is vandaag één viering in onze parochie. Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: voor onze parochie.
Donderdag 4 januari
Coensdike – 10.30 uur en communieviering (Walter Dierick). Agnes van Deursen-de Sutter en overleden familie. Collecte: voor de parochie.
Zondag 7 januari – Openbaring des Heren
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Veronique van Rie). Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Rie Marteijn-Francke; Bertrand Bauwens en Alma Steckelinck; Roger van Maele; Aimé Moens en Lidwina Sutin; Hector en Alma Bollé-Duinker. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor Vluchtelingenwerk.

SLUITING PASTORAAL CENTRUM
Het pastoraal centrum is in verband met de feestdagen gesloten van maandag 25 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018.

COMMUNIE ONTVANGEN
Indien er mensen zijn die vanwege ziekte of hun gezondheid niet meer de wekelijkse kerkdienst kunnen bijwonen, maar wel graag de Heilige Communie willen ontvangen dan kunnen ze hiervoor contact opnemen met Marc Moens (0117-493125 of 06-51996052). De communie zal dan op zondagmorgen na de kerkdienst thuis uitgereikt worden. Bij Kerstmis zal dit gebeuren op zondagmorgen 24 december. Maar het is te allen tijde aan te vragen, voor welke zondag dan ook.
KERST 2017
Kerst 2017 staat voor de deur. Binnen de geloofsgemeenschappen is het dan binnen de diverse werkgroepen altijd weer een drukte. De bloemengroep, de koperpoetssters, de mannen die de kerststal bouwen, de werkgroepen die de vieringen voorbereiden, de koren die extra repeteren, enz. enz. We wensen hen allen veel succes, veel voldoening van hun werk, en danken hen voor de enorme inzet.

TRADITIE WORDT IN ERE HERSTELD
Na enkele jaren van afwezigheid wordt een traditie in ere hersteld. Enkele muzikanten van de Aarden-burgsche Fanfaren zullen stemmige kerstmuziek spelen na de kerkdiensten van 24 en 25 december in Aardenburg. Er wordt een kleine trommel geplaatst om een donatie te ontvangen voor hun onlangs gestarte nieuwe uniformenactie. Bij gelegenheid van hun 150-jarig jubileum in 2019 wil de fanfare namelijk in het nieuw verschijnen. Vandaar hun nu gestarte actie om geld in te zamelen voor dit doel.

GELEGENHEID TOT ONTMOETING NA DE KERSTVIERINGEN
Na de vieringen van Kerstavond en Eerste Kerstdag is er in de heilige Maria Hemelvaartkerk nog gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een glaasje glühwein en chocolademelk.

DRIEKONINGEN
Zaterdag 6 januari gaan de jeugdleden van het Jongerenkoor Aardenburg op pad tijdens de traditionele Driekoningentocht in de kernen Aardenburg en Sint Kruis. Dit is inmiddels een goede traditie geworden waarmee het koor een bijdrage levert aan de kerstsfeer. We hopen dat u de koningen ‘gastvrij’ zult ontvangen.

OECUMENISCHE VIERING
In Aardenburg is er op zondag 21 januari een oecumenische viering om 10.00 uur in de heilige Maria Hemelvaartkerk, voorganger zijn ds. Marijn Vermet namens de doopsgezinde gemeente, ds. Van der Kaaij namens de PKN Gemeente en Jeanine de Baere namens onze geloofsgemeenschap.
De organisatie is in handen van de gezamenlijke Aardenburgse kerken met medewerking van de Aardenburgse Fanfare. Aansluitend is er om 11.30 uur een Aperitief Concert door de fanfare.

KERSTSTALLEN
In de kerken van onze parochiekern staan de grote kerststallen weer opgesteld. Neem gerust even de tijd om de kerststal in Aardenburg en Sluis te bezoeken.

HERINRICHTING KERK AARDENBURG
De laatste weken is er door vrijwilligers en aannemers heel hard gewerkt aan de herinrichting van de heilige Maria Hemelvaartkerk. In de loop van woensdagmiddag, 20 december, zijn de stoelen aangekomen vanuit Breda. Donderdag krijgt de tegelvloer in heel de kerk nog een extra boenbeurt zodat heel de kerk met het kerstconcert van het Jongerenkoor en de vieringen met Kerstmis er spik en span bijligt. De komende weken zal het dan wennen worden aan de nieuwe situatie en her en der wat schuiven en bijstellen. Het parochiebestuur, pastoraal team en parochiekerncommissie danken alle vrijwilligers die zich zo actief hebben ingezet voor de realisatie van onze nieuwe liturgische ruimte. We hopen zo als een actieve geloofsgemeenschap te toekomst in te gaan. Op de facebookpagina van onze parochie staan vele foto’s van de werkzaamheden.