Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

12 november  2017 nummer 23

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 11 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Rene Plasschaert; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine Gevaert-Tas;
overleden ouders Martien en Jo Leenhouwers.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 12 november – Tweeëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Frans de Backere; Gerard van den Bunder; Louisa de Smet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 19 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Er zijn vandaag geen viering in onze parochiekern. We vieren de liturgie
samen met de gemeenschap Dominicus in de Maria Gorettikerk te Gent.
In de middag gevolgd door een bezoek aan het Begijnhof.

Woensdag 22 november
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische herdenkingsdienst (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie. De collecte in de vorige viering (16 augustus) heeft
€ 36,17 opgebracht. Hartelijk dank.

Zondag 26 november – Hoogfeest Christus, Koning van het heelal
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Chantal van de
Walle – pastoraal werkster in de Heilige Maria Sterre der Zeeparochie in
Oost-Zeeuws-Vlaanderen). Johan van Waes; Rosa Willems; Laura van Rie;
Michiel Fikke en echtgenote Annie Vermeire; Adriana Ligtvoet.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 3 december – Eerste zondag van de Advent
Oostburg – 10.45 uur Andreasviering met het pastoraal team (Wiel Wiertz, Ignace D’hert, Frans van Geyt). Koor: projectkoor onderleiding van Ineke Postma.
Collecte: 1ste voor Caritas en de 2de voor onze parochie.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Donderdag 7 december
Coensdike – 10.30 uur woord en communieviering (Frans van Geyt).
Agnes van Deursen-de Sutter en overleden familie. Collecte: voor de parochie. Tijdens de Allerzielenviering van donderdag 2 november heeft de collecte € 69,75 opgebracht. Hartelijk dank. Ook een woordje van dank aan het Sint Ceciliakoor voor de medewerking aan de viering.
Zaterdag 9 december – Tweede zondag van de Advent
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Collecte: voor de parochie.

Z ondag 10 december – Tweede zondag van de Advent
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Jeanine de Baere). Eugene Rammelaere en LydieStandaert; Annie Minnaert-van Hooteghem; Frans Jonckheere; Lucien de Clerck; George Galle;
Oda de Rijcke Heijens; Nelly Ongenae-Blondeel.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
RIA JOSEPHA AMELIA VAN BELLEGEM, weduwe van Walter van Belleghem. Zij werd geboren op 26 maart 1937 te Eede en is overleden op zondag 29 oktober 2017 in Coensdike. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 27 oktober 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats ‘De Verrijzenishof’ te Eede. Dat ze mag rusten in vrede.
GESPREK MET DE GELOOFSGEMEENSCHAP SLUIS
Het pastoraal team en parochiebestuur gaan weer een gesprekronde maken door onze parochie om zo in gesprek te gaan moet de parochianen in onze geloofsgemeenschappen. De eerste gespreksavond gaat door voor de geloofsgemeenschap van Sluis op maandag 20 november om 19.30 uur in de sacristie. Parochianen uit Sluis zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Dinsdag 21 november is er om 19.30 uur een vergadering van de Parochie Kern Commissie Zuid in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u aandachtspunten of onderwerpen hebt voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersoon van uw geloofsgemeenschap. Zie hiervoor de colofon aan de voorzijde.
WAARDIG LEVENSEINDE.
De informatie- en gespreksavond over het thema “Voltooid Leven” in mei georganiseerd door een interkerkelijke werkgroep krijgt een vervolg. Er zijn twee avonden gepland: 28 november 2017 en 16 januari 2018 op een nader te bepalen lokatie in Oostburg. U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat: 0117 – 453374 of per e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
ANDREASDAG
Aan de naamdag van de Heilige Andreas willen we in onze parochie op twee manieren aandacht besteden. Op 27 november komt Leo Feijen - bekend van radio en televisie (o.a. de Kloosterserie) en van verschillende publicaties - een lezing houden met als thema: Leven met de dood.
Leo meldde ons: “We hebben afgesproken om over rouw en verdriet te spreken en te vertellen wat een geloofsgemeenschap daarin kan betekenen. Misschien een wat minder vrolijk onderwerp, maar wel een onderwerp wat bij velen “leeft“. Dus graag tot ziens!”
U bent van harte welkom op maandag 27 november om 19.30 uur in de Eligiuszaal te Oostburg. Graag aanmelden.
Op zondag 3 december 2017 starten we de dag met een feestelijke eucharistieviering voor heel de parochie in de H. Eligiuskerk te Oostburg om 10.45u met medewerking van het pastoraal team en een parochiebreed samengesteld koor. Het thema op deze eerste zondag van de advent is: Wij zijn als klei, het werk van uw handen. In de viering gedenken we Omèr Gielliet en Guust de Nijs, die ons dit jaar ontvielen. Markante pastoors binnen onze parochie.
Na de viering zullen we het glas heffen op onze parochie en op elkaar, want de parochie kan enkel functioneren dankzij de inzet van velen, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn! Aansluitend is er de gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd, waarbij ieder zeer welkom is. In verband met de catering verzoeken wij u zich hiervoor van te voren aan te melden, uiterlijk op vrijdag 17 november dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur: 0117-453374 of per mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl. U bent allen van harte uitgenodigd en wij hopen zeer op uw komst!
Kerstpakkettenactie 2017
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. Via kerken, scholen e.d. wordt gevraagd om een doos te vullen. Vanaf begin november dozen achterin de hal van de kerk met een boodschappenlijstje. Laten wij onze medeburgers die dat nodig hebben ondersteunen met een mooi kerstpakket. Deze dozen worden rond Kerstmis bezorgd bij de meest kwetsbare mensen en gezinnen om ons heen.