Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

oktober 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

.

Zondag 1 oktober – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Gezinsviering).
  Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Lucien de Clerck.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Donderdag 5 oktober
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Collecte: voor de parochie.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
MARIA LEINTJE, weduwe van Herman Marteijn. Zij werd geboren op 26 november 1929 te Middelburg en is overleden te Terneuzen op 30 augustus 2017. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 6 september 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.

en voor
MARIA HELENA LEVINA VANDE VELDE, echtgenote van Willy de Vriend. Zij werd geboren op 16 februari 1946 te Breskens en is overleden te Aardenburg op maandag 11 september 2017. Haar uitvaart is maandag 18 september 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie te Terneuzen.
Mogen zij rusten in vrede.
SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is dinsdag 19 september a.s. gesloten. Voor zeer dringende vragen is die dag het mobiele nummer beschikbaar: 06 – 20403610.


OPEN MONUMENTENWEEKEND
Met meer dan 200 bezoekers is het open monumentenweekend voor de Heilige Maria Hemelvaart-kerk te Aardenburg zeer geslaagd. Diverse rondleidingen werden in de kerk verzorgd, en van de bezoekers gingen er ook een behoorlijk aantal de beide torens op. Prachtig weer met mooie vergezichten en prachtige wolkenluchten was de beklimming het meer dan waard.

KLEDINGINZAMELING
De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) komt op woensdag 20 september naar Aardenburg om gebruikte maar nog goede kleding en etenswaren in blik of glas op te halen. U kunt de spullen op maandag 18 en dinsdag 19 september bezorgen in de garage op het kerkplein. Bij voorbaat hartelijk dank.

DE REFORMATIE IN (ZEEUWS-)VLAANDEREN
Donderdag 5 oktober 2017 organiseren de gezamenlijke kerken van Axel opnieuw een lezing in het kader van de viering ‘500 jaar Protestantisme’. Deze lezing wordt gegeven door de Vlaamse dr. Johan Decavele. Hij is doctor in de geschiedenis en studeerde in Leuven en Mainz. Hij was stadsarchivaris en directeur Cultuur van de stad Gent. Hij publiceert o.a. over de politieke en religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw en is auteur van ‘De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed.’ Hij zal de Reformatie bezien vanuit een meer kritisch en katholiek oogpunt, en specifiek ingaan op de Reformatie in Zeeuws-Vlaanderen. Het belooft opnieuw een boeiende, interessante avond te worden. Wees van harte welkom, de entree is gratis. Gelieve u vooraf aan te melden per mail gezien het aantal beperkte plaatsen: samenwerkende.kerken.axel@gmail.com, of door te bellen naar ds. Overweg: 0115-691388.  Locatie: Het Warenhuis, Markt 2 Axel – donderdag 5 oktober, aanvang 19.30.

GESLAAGDE BINDINGSDAG
Ontmoeten, in contact komen met elkaar, kennis maken met de kerk en haar gebruiken en rituelen, maar ook met de verschillende kloosterordes die er zijn. Kort samen gevat is dat de bindingsdag van PKC-Zuid van zaterdag 9 september in de Sint Jan de Doperkerk te Sluis. De activiteit was toegankelijk voor iedere belangstellende. De deuren van de kerk stonden open en veel toeristen kwamen ook binnen.

Al een paar keer zijn we vanuit onze parochie naar het klooster van de Blauwe zusters in Luxemburg geweest. Twee keer met spullen uit gesloten kerken, die bij de zusters opnieuw gebruikt worden. En vorige zomer om te kijken hoe alles een nieuwe plaats heeft gekregen. Nu kwamen vier apostolische zusters van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará naar West-Zeeuws-Vlaanderen.

Met een film over de orde, het klooster in Luxemburg en hun missie kregen we een beeld over de zusters en hun leven en werk. Na deze inleiding zijn we naar het kerkplein gegaan, en in het zonnetje hebben we, met begeleiding van zuster Maria Pentecoste op gitaar, liederen gezongen. Veel voorbijgangers bleven staan om te genieten van de zang. Dit is eigenlijk letterlijk wat paus Franciscus bedoelde dat de kerk haar deuren moet openen en naar buiten gaan.

Na een kopje koffie of thee en een persoonlijk gesprek met de zusters hebben we de middag afgesloten met het Avondgebed van de kerk met voornamelijk liederen uit Taizé en Iona. Medewerking verleende daarbij Ritmisch Koor Emmanuel en pianist Benny Lampo.

Bij het vertrek van de zusters hebben we een uitnodiging ontvangen om volgend jaar op bezoek te komen, naar hun klooster of naar de processie in Echternach, de dinsdag na Pinksteren.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Paus Franciscus: “Een parochiegemeenschap leeft van het gevoel van saamhorigheid. De plaatselijke geloofsgemeenschap helpt ons om te zorgen voor onze broers en zussen. Zij zetten onze religieuze overtuiging om in daden.”

Zondag 15 oktober – Achtentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van Quekelberge en Jeanine de Baere).
Christianne van Parijs; Aimé Moens en Lidwina Sutin.
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Zaterdag 21 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar Sluis – In verband met het slotconcert van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen is er geen viering.
Zondag 22 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Eugene Rammelaere en Lydie Standaert. Koor: Sint Ceciliakoor.
Collecte: voor de parochie.
Zondag 29 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg - 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Frans en Ceciel Hermans – de Bruijckere; Frans Jonckheere;
Corrie Remijn en Frans Maenhout. Koor: West-Zeeuws-Vlaams
Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.
UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
THERESE MARIA HYPOLITA VAN DE VIJVER, weduwe van Arnold Hermans. Zij werd geboren op 18 april 1932 te Sluis en is overleden op 2 oktober 2017 te Oostburg. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 6 oktober 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis. Dat ze mag rusten in vrede.
VRIJWILLIGERSOVERLEG
Twee keer per jaar organiseren we in onze parochiekern een bijeenkomst voor vrijwilligers. Heel veel wordt in onze parochie en geloofsgemeenschappen gedaan door vrijwilligers. Als parochiekerncommissievinden we het heel belangrijk om met de vele vrijwilligers in gesprek te
gaan. Een luisterend oor te zijn. Het tweede vrijwilligersoverleg dit jaar is
op dinsdag 24 oktober om 19.30 uur in het ‘Hof van Eede’ te Eede.
Naast de gebruikelijke agendapunten hebben we ds. Marijn Vermet te gast. Hij gaat uitleg geven over ‘Golfslag’. Golfslag biedt en creëert ruimte voor meer gemeenschapszin, gerechtigheid, liefde en bezieling. Het project betrekt daarbij bestaande regionale organisaties. Uitgangspunt is
vrijheid in doen, denken en geloven. Het project kreeg de naam Golfslag mee, net als de golfslag van de zee, altijd aanwezig, steeds stromend, altijd in beweging. Tenzij anders genoemd vinden alle activiteiten plaats in ‘Het Lam’, Weststraat 37 te Aardenburg. Info: www.golfslag.eu

BEZOEK AAN DOMINICUS GENT
Vanuit onze heilige Andreasparochie gaan we zondag 19 november
aanstaande op uitstap naar de gemeenschap Dominicus Gent waar pastor
Ignace D’hert ook werkzaam is. We starten de dag om 10.30 uur met een
eucharistieviering, aansluitend drinken we koffie en nuttigen we een eenvoudige maaltijd. De invulling van het middagprogramma hangt nog af van het aantal deelnemers. Bij de opmaak van dit blad waren er 25 inschrijvingen, zodat we de uitstap met een bus kunnen maken. Er zal aan de deelnemers een kleine vergoeding gevraagd worden. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat van het pastoraal centrum: telefoon 0117-453374 of via e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

JONGERENKOOR AARDENBURG OP VERPLAATSING
Zondagmiddag 8 oktober heeft het Jongerenkoor Aardenburg zeer succesvol opgetreden in Moerkerke dit bij gelegenheid van de braderie en kermis. Er werden in de kerk van Moerkerke een drietal miniconcertjes verzorgd. De inloopconcertjes werden zeer goed bezocht, vaak startend met 15 tot 20 mensen en het concertje eindigend met meer dan 200. Het optreden stond ook in het teken van het vertrek van de plaatselijke pastoor Hendrik de Leersnijder. Hij gaat van Moerkerke naar Dentergem.

OPBRENGST COLLECTES
In de afgelopen periode zijn er verschillende extra collectes gehouden met volgende opbrengsten:
Kermisdienst Heille op zaterdag 2 september € 154,80; Pax Christi zondag 3 september € 33,90;
Getroffenen van orkaan Irma op Sint Maarten € 133,45 in Aardenburg en € 100,00 in Sluis; Kermisdienst Eede op maandag 11 september € 68,45. Aan alle gevers hartelijk dank.
GEBEDSINTENTIES
Graag uw gebedsintenties voor de komende periode (denk o.a. aan de vieringen van Allerzielen, zondag 5 november of de vieringen met Kerstmis, 24 en 25 december).
CONTACTDAG ZEELAND
Voor de eenentwintigste keer organiseren de Gezamenlijke Koorkringbesturen in Zeeland, Koorkring Zeeuwse Eilanden en Koorkring Zeeuws-Vlaanderen, dit jaar op zaterdag 11 november de studiedag Contactdag Zeeland. De dag begint om 10.00 uur, maar iedereen is vanaf 09.30 uur welkom in de Sint Willibrordkapel (Badhuisweg 4) te Domburg.
Het thema van de studiedag dit jaar is: 'Door de wereld gaat een woord'. Het is de titel van een lied van tekstschrijver Jan Wit (1914-1890). Maar het is ook een realiteit vanuit ons gelovig zijn. Het Woord dat ons vanuit de heilige Schrift wordt aangereikt en waarmee we uitgezonden worden in de wereld. Een voorbeeld daarvan is het Evangelielied. Wanneer het Evangelie wordt voorgelezen worden al onze zintuigen gemobiliseerd. We gaan rechtstaan, we gebruiken kaarsen en wierook. We gaan met eerbied om met het Woord van de Heer. Het zijn woorden die ons richting geven, ze zijn vol van wijsheid. Die woorden gevat in een lied laten ons dan door de wereld gaan. Daarnaast besteden we ook aandacht aan composities van pater Piet van der Aart. Toen hij op 21 maart jongstleden overleed, liet hij een groot muzikaal oeuvre na. Organist Marcel Mangnus leerde pater Piet van dichtbij kennen.
De studiedag begint om 10.00 uur, maar vanaf 09.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee. Om 12.00 uur is de lunch. Het middagprogramma vatten we om 12.45 uur terug aan. Om 14.30 uur is er weer een korte pauze en we besluiten om 15.00 uur de dag met een afsluitende viering, die voor iedereen toegankelijk is. Iedereen die aan deze dag wil deelnemen kan zich op één van de drie manieren opgeven: * Contactdag Zeeland Mgr. de Backerestraat 5 4529 GR Eede * per e-mail: contactdag.zeeland@skynet.be * via de website: www.koorkringzeeuws-vlaanderen.eu en ga vervolgens naar 'contact'. De bijdrage van € 15,00 (lunch en koffie inbregepen) dient u, gelijktijdig met de inschrijving, over te maken op IBAN NL61 INGB 0006 7074 42 ten name van Contactdag Zeeland Hoogvogelstraat 5 4515 BD IJzendijke. Indien één persoon zorg draagt voor meerdere deelnemer(ster)s, wilt u dan ook hun naam en adres bij de aanmelding doorgeven.
Een Tientje voor Vrede
In de oktobermaand worden kinderen aangespoord om dagelijks een tientje van de rozenkrans te bidden voor kinderen die leven in vluchtelingenkampen of oorlogsgebieden. Kijk voor meer informatie op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl of info@kinderenbiddenvoorkinderen.nl.