Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

September 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 2 september
Heille – 19.30 uur woord- en gebedsviering naar aanleiding van de kermis
  in het dorpshuis. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting. 
  Iedereen is van harte welkom.

Zondag 3 september – Tweeëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
  Eugene Wijffels). Johan en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop en  
  overleden familie; Bertrand Bauwens en Alma Steckelinck; Roger van
  Maele. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie, 2de voor
  Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschap-
  pen over de hele wereld, die geloven dat  vrede mogelijk is. Ook zet zij
  zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en proberen te
  werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.

Donderdag 7 september
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 9 september
Sluis – 17.00 uur avondgebed (vespers) als afsluiting van de bindingsdag
  van onze PKC samen met de Blauwe zusters uit Luxemburg.
  Koor: Ritmisch Koor Emmanuel.

Zondag 10 september – Drieëntwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 9.15 uur woord- en communieviering (Egbert Bornhijm).
  Frans de Backere; overleden familie Kolmeijer-Lootens en overleden
  broer Gerard.  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.00 uur oecumenische viering op Ziekenzondag in de Kogge
  met medewerking van de liturgiegroep van de geloofsgemeenschap.

Maandag 11 september
Eede – 10.00 uur woord- en communieviering naar aanleiding van de
  kermis in het ‘Hof van Eede (Frans van Geyt).
  We gedenken en herdenken de overleden van de geloofsgemeenschap en
  in het bijzonder hen waarvan wij het afgelopen jaar afscheid hebben
  genomen. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.
  Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het Dorpshuis.

Zondag 17 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Veronique van Rie).
  Michiel Fikke; Christianne Rammelaere-Cromheecke; Laura van Rie;
  Adriana Ligtvoet; Oda Heijens.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
RICHARD RENÉ ALPHONS AERNOUDTS, weduwnaar van Marie Serrarens. Hij werd geboren op 27 december 1922 en is overleden te Aardenburg op 18 augustus 2017. Zijn uitvaart vond plaats op donderdag 24 augustus 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, waarna de crematie plaats vond in de Blauwe Toren te Brugge.
en voor
RAYMOND JAN SCHOUTETEN, emeritus priester van het bisdom Breda. Dinsdag 22 augustus 2017 is hij onverwacht in de leeftijd van 75 jaar overleden te Hoensbroek. Na zijn priesterwijding op 23 juni 1990 is hij werkzaam geweest als pastoor van de heilige Eligiusparochie te Oostburg en in de regio West-Zeeuws-Vlaanderen. Zijn uitvaart vond plaats op woensdag 30 augustus in de Sint Barbarakerk te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aldaar.
Mogen zij rusten in vrede.

BINDINGSDAG PKC-ZUID  -  BLAUWE ZUSTERS KOMEN NAAR ONZE PAROCHIE
De parochiekern Zuid heeft vorig jaar haar eerste bindingsdag gehouden en in de evaluatie is afgesproken daar een jaarlijkse terugkerende dag van te maken. Het is binnen onze ene parochie heel belangrijk dat we als geloofsgemeenschappen naar elkaar toegroeien en de ene parochie uitdragen en omarmen. De bindingsdag gaat dit jaar door op zaterdag 9 september in de heilige Johannes de Doperkerk in Sluis.

De parochiekerncommissie heeft de Blauwe zusters (de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) uit Luxemburg uitgenodigd. Rond de klok van 14.00 uur staat de koffie en thee klaar. Daarna zullen de zusters zich voorstellen, hoe zij staan in de huidige wereld en zich inzetten op parochieel vlak. We zullen tussendoor samen met de zusters in verschillende talen liederen zingen. Ook is er gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de zusters. Om 17.00 uur sluiten we de middag af met de vespers, het avondgebed van de kerk, met medewerking van het Ritmisch Koor Emmanuel.  Iedereen is van harte welkom.


OPEN MONUMENTENWEEKEND
Tijdens het open monumentenweekend, zaterdag 9 en zondag 10 september zijn er vanaf 13.00 uur  geleide rondleidingen in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Tevens kunt u beide torens beklimmen en de unieke houten kruisribgewelven te bekijken.

KLEDINGINZAMELING
De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) komt op woensdag 20 september naar Aardenburg om gebruikte maar nog goede kleding en etenswaren in blik of glas op te halen. U kunt de spullen op maandag 18 en dinsdag 19 september bezorgen in de garage op het kerkplein. Bij voorbaat hartelijk dank.

JUBILEUM COENSDIKE
Maandag 25 september is er om 10.30 uur een woord- en communieviering (Frans van Geyt en Walter Dierick) naar het 20-jarig jubileum van Coensdike op de huidige locatie. We willen dit in dankbaarheid herdenken met een liturgische viering. Met medewerking van het Sint Ceciliakoor.

INTREDE DOMINEE VAN DER KAAIJ
Zondag 27 augustus heeft dominee Edward van der Kaaij zijn intrede gedaan als dominee van de Protestantse gemeente van Sint Kruis en Aardenburg. De inzegening werd verricht door ds. Marian Taalman-de Ruiter. We mensen dominee van der Kaaij een goed pastoraat toe en hopen op een vruchtbare samenwerking in de Interkerkelijke Contact Commissie.

AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
In het weekend van 19 en 20 augustus hebben we het patroonsfeest, Maria Tenhemelopneming, gevierd van onze geloofsgemeenschappen van Aardenburg en Eede. Op zaterdagavond met een feestelijke openluchtmis op het kerkplein en de fietstocht ‘wat kapellen vertellen’ langs kapellen in Middelburg, Moerkerke, Vivenkapelle en Sijsele.

Er zijn reeds aanvragen ontvangen voor de bedevaart op de woensdag na Pinksteren. Er zal dus zeker weer een jaarprogramma 2018 Aardenburg-Bedevaartstad vastgesteld worden. Met hopelijk weer de nodige aandacht voor onze Mariastad en Maria met de Inktpot.

Zondag 17 september – Vierentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Veronique van Rie).
  Michiel Fikke; Christianne Rammelaere-Cromheecke; Laura van Rie;
  Adriana Ligtvoet; Oda Heijens.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 23 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Rene Plasschaert; Annie Marteijn-de Meijer; overleden familie de Meijer-
  Buijck; Charles van Dierendonck en Marie Loete; Stelle de Meijer-
  D’Hooge en zoon Jean-Pierre; Josepha van Poecke.
  Koor: de Westenwind uit Breskens. Collecte: voor de parochie.

Zondag 24 september – Vijfentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Johan van Waes; Gerard van den Bunder; Rosa Willems; Agnes Maria
  Moens; overleden familie Van Rie-Van Waterschoot en Van Hecke.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Maandag 25 september
Coendike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt en  
  Walter Dierick) bij gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Coensdike
  op de huidige locatie.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.
  De collecte in de viering van donderdag 7 september heeft € 27,70
  opgebracht. Hartelijk dank.

Zondag 1 oktober – Zesentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Gezinsviering).
  Robert Verschoore en Margriet Jolivet; Lucien de Clerck.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Donderdag 5 oktober
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Collecte: voor de parochie.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
MARIA LEINTJE, weduwe van Herman Marteijn. Zij werd geboren op 26 november 1929 te Middelburg en is overleden te Terneuzen op 30 augustus 2017. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 6 september 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats te Aardenburg.

en voor
MARIA HELENA LEVINA VANDE VELDE, echtgenote van Willy de Vriend. Zij werd geboren op 16 februari 1946 te Breskens en is overleden te Aardenburg op maandag 11 september 2017. Haar uitvaart is maandag 18 september 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, gevolgd door de crematie te Terneuzen.
Mogen zij rusten in vrede.
SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum is dinsdag 19 september a.s. gesloten. Voor zeer dringende vragen is die dag het mobiele nummer beschikbaar: 06 – 20403610.


OPEN MONUMENTENWEEKEND
Met meer dan 200 bezoekers is het open monumentenweekend voor de Heilige Maria Hemelvaart-kerk te Aardenburg zeer geslaagd. Diverse rondleidingen werden in de kerk verzorgd, en van de bezoekers gingen er ook een behoorlijk aantal de beide torens op. Prachtig weer met mooie vergezichten en prachtige wolkenluchten was de beklimming het meer dan waard.

KLEDINGINZAMELING
De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) komt op woensdag 20 september naar Aardenburg om gebruikte maar nog goede kleding en etenswaren in blik of glas op te halen. U kunt de spullen op maandag 18 en dinsdag 19 september bezorgen in de garage op het kerkplein. Bij voorbaat hartelijk dank.

DE REFORMATIE IN (ZEEUWS-)VLAANDEREN
Donderdag 5 oktober 2017 organiseren de gezamenlijke kerken van Axel opnieuw een lezing in het kader van de viering ‘500 jaar Protestantisme’. Deze lezing wordt gegeven door de Vlaamse dr. Johan Decavele. Hij is doctor in de geschiedenis en studeerde in Leuven en Mainz. Hij was stadsarchivaris en directeur Cultuur van de stad Gent. Hij publiceert o.a. over de politieke en religieuze geschiedenis van de Nederlanden in de 16de eeuw en is auteur van ‘De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed.’ Hij zal de Reformatie bezien vanuit een meer kritisch en katholiek oogpunt, en specifiek ingaan op de Reformatie in Zeeuws-Vlaanderen. Het belooft opnieuw een boeiende, interessante avond te worden. Wees van harte welkom, de entree is gratis. Gelieve u vooraf aan te melden per mail gezien het aantal beperkte plaatsen: samenwerkende.kerken.axel@gmail.com, of door te bellen naar ds. Overweg: 0115-691388.  Locatie: Het Warenhuis, Markt 2 Axel – donderdag 5 oktober, aanvang 19.30.

GESLAAGDE BINDINGSDAG
Ontmoeten, in contact komen met elkaar, kennis maken met de kerk en haar gebruiken en rituelen, maar ook met de verschillende kloosterordes die er zijn. Kort samen gevat is dat de bindingsdag van PKC-Zuid van zaterdag 9 september in de Sint Jan de Doperkerk te Sluis. De activiteit was toegankelijk voor iedere belangstellende. De deuren van de kerk stonden open en veel toeristen kwamen ook binnen.

Al een paar keer zijn we vanuit onze parochie naar het klooster van de Blauwe zusters in Luxemburg geweest. Twee keer met spullen uit gesloten kerken, die bij de zusters opnieuw gebruikt worden. En vorige zomer om te kijken hoe alles een nieuwe plaats heeft gekregen. Nu kwamen vier apostolische zusters van de Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará naar West-Zeeuws-Vlaanderen.

Met een film over de orde, het klooster in Luxemburg en hun missie kregen we een beeld over de zusters en hun leven en werk. Na deze inleiding zijn we naar het kerkplein gegaan, en in het zonnetje hebben we, met begeleiding van zuster Maria Pentecoste op gitaar, liederen gezongen. Veel voorbijgangers bleven staan om te genieten van de zang. Dit is eigenlijk letterlijk wat paus Franciscus bedoelde dat de kerk haar deuren moet openen en naar buiten gaan.

Na een kopje koffie of thee en een persoonlijk gesprek met de zusters hebben we de middag afgesloten met het Avondgebed van de kerk met voornamelijk liederen uit Taizé en Iona. Medewerking verleende daarbij Ritmisch Koor Emmanuel en pianist Benny Lampo.

Bij het vertrek van de zusters hebben we een uitnodiging ontvangen om volgend jaar op bezoek te komen, naar hun klooster of naar de processie in Echternach, de dinsdag na Pinksteren.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Paus Franciscus: “Een parochiegemeenschap leeft van het gevoel van saamhorigheid. De plaatselijke geloofsgemeenschap helpt ons om te zorgen voor onze broers en zussen. Zij zetten onze religieuze overtuiging om in daden.”