Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Juli 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zaterdag 8 juli – Veertiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Pieter Gevaert en Germaine Gevaert – Tas.
  Collecte: voor de parochie.

Zondag 9 juli – Veertiende zondag door het jaar
Sint Kruis – 10.30 uur oecumenische viering (Frans van Geyt en ds.
  Edward van der Kaaij) in de feesttent bij gelegenheid van de jaarlijkse
  kermis. Thema van de viering ‘Alles is inbegrepen’.
  Pastoor Willy Martens; Arsène van Vooren en Maria van de Vijver en
  hun zoon George; overleden familie Heijens; overleden familie van de
  Waeter; overleden familie Maeijens; overleden familie De Maat;
  Emmanuel en Carla Bonte en overleden familie; Overleden familie de
  Maat – De Vos; overleden familie Mussche; Staf, Yvonne en Lucie
  Paridaen en overleden familie van de Wijnckel; Urbain en Augusta de
  Valcke-Deuninck; Gerard de Valcke; Lydie Verstraete-De Lange; Agnes
  van Deursen-de Sutter en overleden familie; Johan Catseman; Francois
  en Marie van Hal-Provoost; Tonny van Hal; Andre en Germaine
  Buijsen-de Bruijckere; Theo Buijssen; Gerard Buijssen; Bart Keijmel.
  Koor: Jongerenkoor Aardenburg.

Vrijdag 14 juli
Aardenburg – 13.00 uur huwelijksinzegening (Ignace D’hert o.p.) van het     
  bruidspaar Christiaan Floren en Natscha van Eyndhoven, beiden uit
  Oostburg.

Zondag 16 juli – Vijftiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Veronique van Rie).
  Adriana Ligtvoet; Michiel Fikke; Christanne Rammelaere-Cromheecke.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 22 juli – Zestiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Ronald van
  Quekelberge en Marlies van Damme). 
  René Plasschaert; Annie Marteijn – de Meijer; Josette Elisa Carolina
  Viane – Bogaard; pastoor Marijn Janssen.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 23 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur  oecumenische viering (ds. Marijn Vermet) in de
  Sint Baafskerk naar aanleiding van de Culturele Week.
  Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie Bonte-Missiaen;
  Johan van Waes.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
JOHANNA DE JONGE, weduwe van Jan Spelier. Zij werd geboren te Oudelande op 21 juni 1929 en is overleden te Oostburg op 20 juni 2017. Haar uitvaart vond plaats op maandag 26 juni 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna haar begrafenis plaats vond op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis. en voorJOSEPHA LOUISA VAN POECKE. Zij werd geboren te Hontenisse op 29 januari 1938 en is overleden te Sluis op 24 juni 2017. Haar uitvaart vond plaats op donderdag 29 juni 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna crematie in Terneuzen. en voor

ANNIE SOPHIA VERMEIRE, weduwe van Michiel Fikke. Zij werd geboren te Aardenburg op 12 januari 1940 en is overleden te Brugge (B) op 27 juni 2017. Haar uitvaart vond plaats op zaterdag 1 juli 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, waarna haar begrafenis plaats vond op de begraafplaats te Aardenburg.en voorHENNIE  E  E GOETHALS, weduwe van   Vermeire. Zij werd geboren te Sluis op 3 mei 1941 en is overleden te Knokke (B) op 30 juni 2017. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 7 juli 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna haar begrafenis plaats vind op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis.

Dat zij mogen rusten in Gods eeuwige vrede.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Het secretariaat van het pastoraal centrum zal vrijdag 14 juli aanstaande gesloten zijn.

Wegens de zomervakantie zal het secretariaat gesloten zijn van maandag 31 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2017. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar tijdens deze periode:
06 – 20403610.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Dinsdag 18 juli om 19.30 uur komt de parochiekerncommissie in vergadering bijeen in de sacristie te Aardenburg. Wanneer u onderwerpen of vragen hebt voor de vergadering kunt u die door geven aan de contactpersonen in de colofon.

AARDENBURG KUNSTENFESTIVAL
Kunstenaar Willem Besselink plaatst een toren van kleur in onze neogotische Maria Hemelvaartkerk. Een abstrahering van de bodemsamenstelling én een verwijzing naar het (goddelijke) licht. ‘Waar sta ik?’ is een vraag die filosofen van alle tijdens zichzelf stelden.

In het kader van het kunstenfestival zijn er ook twee concerten in onze kerk. Zaterdag 22 juli om 20.00 uur accordeonist Stijn Bettens en chansonnière Sarah D’hondt. Het tweede concert wordt gegeven door onze streekgenote Maike Boerdam en wel op vrijdag 11 augustus, aanvang is ook om 20.00 uur.

MARIA TENHEMELOPNEMING
Naar aanleiding van het patroonsfeest van de geloofsgemeenschap Aardenburg en Eede is er zaterdag 19 augustus om 19.00 uur een openluchtmis op het pastoor Martensplein, het plein voor de Maria Hemelvaartkerk. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert en medewerking verlenen het Sint Ceciliakoor onder leiding van Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.
Graag uw gebedsintenties tijdig doorgeven a.u.b.

Zondag 20 augustus wordt dan voor de zesde keer de Fietstocht langs Kapellen ‘Wat kapellen vertellen’ verreden. Dit jaar gaan we richting Vivenkapelle en Sijsele.

Zaterdag 22 juli – Zestiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Marlies van Damme). 
René Plasschaert; Annie Marteijn – de Meijer; Josette Elisa Carolina
Viane – Bogaard; pastoor Marijn Janssen.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 23 juli – Zestiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur  oecumenische viering (ds. Marijn Vermet) in de
Sint Baafskerk naar aanleiding van de Culturele Week.

Zondag 30 juli – Zeventiende zondag door het jaar
Dit is het vijfde weekend van de maand, er zijn geen vieringen in de
kerken van onze parochiekern. In onze parochie zijn er
eucharistievieringen in:
Breskens om 09.15 uur  (Wiel Wiertz) met medewerking van het West-
Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor en
Oostburg om 10.45 uur  (Wiel Wiertz) met medewerking van het
parochiekoor.

Donderdag 3 augustus
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Walter Dierick).
Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag
6 juli heeft € 11,10 opgebracht. Dank voor uw bijdrage.

Zondag 6 augustus – Achttiende zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur  woord- en communieviering (George Dhondt
en Eugene Wijffels).   George Galle; Annie van Hooteghem; Johan van
Waes; Gerard van den Bunder; Lucien de Clerck; Rosa Willems;
overleden familie De Ruijsscher-Dierick, broers en zussen; Robert de
Rijcke en overleden dochter Corrie.
Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor de parochiële Caritas-
instelling met de gedachte ‘Een goed begin is het halve werk’. 
Koor: Sint Ceciliakoor.

Zaterdag 12 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur  woord- en communieviering (liturgiegroep).
Annie Marteijn-de Meijer; overleden familie de Meijer-Buijck; Charles
van Dierendonck en Marie Loete; Frans Picavet en Liza Picavet-du Bois.
Collecte: voor de parochie.

Zondag 13 augustus – Negentiende zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur   woord- en communieviering (Hendrik De
Vriese). Eugene Rammelaere en Lydie Standaert; Corry Remijn en Frans
Maenhout; Richard Jolivet en overleden familie; overleden familie
Bonte-Missiaen.    Collecte: voor de parochie.  Koor: Sint Ceciliakoor.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
CLARA COCQUYT, weduwe van Remi van Pamelen. Zij werd geboren te Aardenburg op 16 juli 1936 en is overleden te Eeklo (B) op 10 juli 2017. Haar uitvaart vond plaats op vrijdag 14 juli 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis, waarna haar begrafenis plaats vond op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis.
en voor

CLARA ANNA DAENINCK, weduwe van Prudent Van Maele. Zij werd geboren te Knesselare (B) op 21 juli 1924 en is overleden te Aardenburg op 11 juli 2017. Haar uitvaart vond plaats op maandag 17 juli 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, waarna haar begrafenis plaats vond op ‘de Verrijzenishof’ te Eede.  
Dat zij mogen rusten in Gods eeuwige vrede.

SECRETARIAAT GESLOTEN
Wegens de zomervakantie zal het secretariaat gesloten zijn van maandag 31 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2017. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar tijdens deze periode:
06 – 20403610.

OP REIS NAAR HET HEILIG LAND
Parochie H. Maria Sterre der Zee organiseert voor Zeeuws-Vlaanderen samen met reisorganisatie De Pelikaan een negendaagse reis van dinsdag 13 maart tot en met woensdag 21 maart 2018 naar: 
ISRAEL EN JORDANIE. 

De Bijbelse geschiedenis komt tot leven. We bezoeken onder andere Nazareth, Kana, de Taborberg, een boottocht over het meer van Galilea. Ook bezoeken we Tabgha, de plaats waar Jezus zijn 5.000 toehoorders voedde met vijf broden en twee vissen. Een tour door de Golanhoogten, langs de rivier de Jordaan, Jericho. Verder ook Jerusalem waaronder de oude stad, de klaagmuur en de Tempelberg. Daarna gaan we naar de berg Sion om vervolgens naar Petra en Amman in Jordanië te gaan. Een eucharistieviering is dagelijks mogelijk als er een kerk beschikbaar is.

De prijs voor de reis is € 1.605,00 per persoon. Indien een éénpersoonskamer € 2.004,00. Aanbod geldig tot 25 augustus 2017.

De reis is inclusief: drie overnachtingen in Nazareth halfpension, drie overnachtingen in Jerusalem halfpension, één overnachting in Petra halfpension en één overnachting in Amman halfpension, zeven lunches in lokale restaurants, inclusief de Sint Petrus-vislunch, vervoer ter plaatse, entreegelden, gezamenlijk visa naar Jordanië. (Graag kopie van een geldig paspoort en inschrijfformulier, te vinden op de website of op te vragen bij Cecile van Tiggelen aanleveren), Nederlandssprekende gids, 1 stuks bagage 15 kg + 1 stuks handbagage. Vertrekplaats is het Stationsplein in Hulst, van daar gaan we met de bus naar vliegveld Eindhoven. Bij de terugreis landen we op Schiphol. De reis is exclusief reis- en annuleringsverzekering. De reis gaat door bij minimaal 20 personen.

U kunt zich uitsluitend aanmelden door vóór 25 augustus een eerste aanbetaling van € 500,00 over te maken naar parochie Heilige Maria Sterre der Zee, IBAN:  NL42 ABNA 0475 5422 07 onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en mailadres. Er wordt dan met u contact opgenomen voor nadere reisgegevens. Het resterend bedrag uiterlijk 20 januari 2018 te storten. Geeft u zich later op, dan kan de prijs duurder worden. Verdere informatie te verkrijgen bij Cecile van Tiggelen, 06 53 85 59 75. Mail: tiggelenhulst@gmail.com

MARIA TENHEMELOPNEMING
Naar aanleiding van het patroonsfeest van de geloofsgemeenschap Aardenburg en Eede is er zaterdag 19 augustus om 19.00 uur een openluchtmis op het pastoor Martensplein, het plein voor de Maria Hemelvaartkerk. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert en medewerking verlenen het Sint Ceciliakoor onder leiding van Rina Marteijn-Goossens en organist Benny Lampo.

Zondag 20 augustus wordt dan voor de zesde keer de Fietstocht ‘Wat kapellen vertellen’ verreden. Dit jaar gaan we richting Vivenkapelle en Sijsele.

Nu weet mijn hart hoe groot Hij is, de Heer; mijn vreugde zing ik uit: God is mijn Redder.
Op mijn klein leven heeft Hij neergezien, op mij, niets dan zijn dienstmaagd.
Van deze dag af zullen eeuw na eeuw de mensen van mijn groot geluk gewagen.
Hij heeft met mij gehandeld naar zijn grootheid, de Machtige, geheiligd zij zijn Naam.