Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Mei 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 30 april – Derde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Uit dankbaarheid.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor
  Mensen in Nood.
Aardenburg – 12.30 uur  doopviering van Ilya Willy Rosine Timmerman,
  zoon van Dominique Timmerman en Carolien van Landschoot.
  Doopheer is Frans van Geyt.

Dinsdag 2 mei
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Donderdag 4 mei
Coensdike – 10.30 uur  woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Collecte: voor de parochie. De collecte op Paaszaterdag heeft €71,30
  opgebracht, waarvoor hartelijk dank.

Zaterdag 6 mei
Aardenburg – 15.00 uur huwelijksinzegening (Ignace D’hert o.p.)
  van het bruidspaar Frankie Geernaert en Rosita Maasmans, beiden uit
  Aardenburg.

Zondag 7 mei – Vierde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van  
  Quekelberge en Veronique van Rie). 
  Omer van Quekelberge echtgenoot van Jeanine Dhondt; Julien Dhondt
  en Alma Martens; Johan en Marie-Louise de Bruijckere-van Overloop en
  overleden familie; Roger van Maele.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Dinsdag 9 mei
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Woensdag 10 mei
Rozenoord – 14.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).

Zaterdag 13 mei – Vijfde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  René Plasschaert; pastoor Marijn Janssen; Annie Marteijn-de Meijer;
  Urena de Baets-Stekelinck.
  Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.

Zondag 14 mei – Vijfde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur Viering van de Eerste Communie (Ignace
  D’hert o.p.). Agnes Vanhulle-Moens; overleden familie Wijffels-Roete;
  pastoor Willy Martens.  Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
  Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor het onderhoud van de
  kerk. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk
  onder het genot van koffie/thee.

Dinsdag 16 mei
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Woensdag 17 mei
Aardenburg – 15.00 uur bedevaart van OKRA (Open Kristelijke Respectvolle en Actieve beweging van en voor 55-plussers) uit Middelburg (B).

SLUITING SECRETARIAT PASTORAAL CENTRUM
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag). Voor dringende zaken kunt u die dagen het mobielnummer contacteren (06 – 20403610).

EERSTE COMMUNIE
Dit jaar doen 24 kinderen uit onze parochiekern hun Eerste Communie op zondag 14 mei in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg. Volgende kinderen doen hun Eerste Communie: uit Aardenburg: Gwendolyn Buijck, Isa Corthals, Quinn de Croock, Celine Heijens, Mika van der Maden, Sanne Paridaen, Sven Pielaat, Esmée Rabout, Tijl Rammelaere, Lena Tupalska, Jasper Westerweele en Filimon Yemanu; uit Eede: Justin De Corte, Mart van Hal, Timothy van Hal, Emma Van Loo, Mitchel Verdonck, Roel Vermeire en Kylian Wille; uit Sluis: Jochem Martens, Djim Minnaert, Maxime Polderman, Loïc Polderman en Ilya Timmerman.

BEDANKING VRIJWILLIGERS
Wat zou onze kerk en parochie zijn zonder vrijwilligers. Vele parochianen zijn dagelijks in de weer om onze geloofsgemeenschappen actief en levend te houden. Als parochie en parochiekerncommissie zijn we daar natuurlijk heel blij mee. En het is altijd jammer dat vrijwilligers, meestal na heel veel jaren actief te zijn geweest, besluiten om te stoppen. Zo hebben we zondag 23 april, de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, in Aardenburg afscheid genomen van vijf heel actieve mensen: Jo Kanters (koster), Yanti van Hanegem (Attente Kerk), Emmy de Rooy (Liturgiegroep) en Erna Remijn (Attente Kerk). Ria Dierick (Attente Kerk) kon niet aanwezig zijn, zij ontvangt de bedanking (oorkonde en een bos bloemen) op een later tijdstip bij haar thuis. We zijn hen heel dankbaar van het werk dat zij vele jaren hebben gedaan. We mogen ons gelukkig prijzen dat hun taken door andere vrijwilligers, waaronder ook enkele nieuwe, zijn overgenomen. We wensen hen veel succes

AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
Het jaarprogramma van de werkgroep Aardenburg-Bedevaartstad is voor 2017 samengesteld. Het is weer een boordevol en gevarieerd programma. Hierbij een overzicht van de komende periode:
* Elke dinsdag in mei (2, 9, 16, 23 en 30 mei) is er telkens om 19.00 uur een Gebed tot Maria met
   onder andere het rozenkransgebed. We komen bijeen rond het beeld van Onze Lieve Vrouw van
   Aardenburg.
* De dinsdagen in juli en augustus (4, 11, 18 en 25 juli, 1, 8, 15, 22 en 29 augustus) zijn er geleide
   stadswandelingen. Vertrek vanaf de muziekkiosk op de Markt om 10.30 uur. Onder leiding van een
   gids ontdekt u het rijke Romeinse en middeleeuwse verleden van Aardenburg met een bezoek aan
   onze kerk.
* Zaterdag 13 mei en 17 juni neemt de werkgroep deel aan de rommelmarkt. Helpers zijn van harte
   welkom om een paar uurtjes het kraam te bemensen. Verkoopbare spullen kunnen aangeleverd
   worden.

WAT IS EEN WAARDIG LEVENSEINDE?
Dinsdag 9 mei is er in de Rabozaal van het Ledeltheater een informatie- en gespreksavond naar aanleiding van de actuele discussies rond het thema “Voltooid Leven” en het tijdig ter sprake brengen van het levenseinde. Het doel is om na een vijftal korte inleidingen via gedachtenwisseling met de sprekers en elkaar te komen tot meningsvorming. Medewerking verlenen Paul de Bruijckere (huisarts), Anna Clijssen (kunstenares), Hendrik De Vriese (ethicus) Ignace D’hert o.p., ds. Marijn Vermet en ds. Aart van Houwelingen. Aanvang is 20.00 uur en iedereen is van harte welkom.

Zaterdag 13 mei – Vijfde zondag van Pasen
Sluis – 19.00 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  René Plasschaert; pastoor Marijn Janssen; Annie Marteijn-de Meijer;
  Urena de Baets-Stekelinck.
  Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.

Zondag 14 mei – Vijfde zondag van Pasen
Aardenburg – 10.00 uur viering van de Eerste Communie (Ignace
  D’hert o.p.). Agnes Vanhulle-Moens; overleden familie Wijffels-Roete;
  pastoor Willy Martens.  Koor: Jongerenkoor Aardenburg.
  Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor het onderhoud van de
  kerk. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting achter in de kerk
  onder het genot van koffie/thee.

Dinsdag 16 mei
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld   
  van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Woensdag 17 mei
Aardenburg – 15.00 uur bedevaart van OKRA (Open Kristelijke
  Respectvolle en Actieve beweging van en voor 55-plussers) uit
  Middelburg (B).

Zondag 21 mei – Zesde zondag van Pasen
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Marc Moens en
  Jeanine de Baere).  Christianne Rammelaere-Cromheecke.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Dinsdag 23 mei
Aardenburg – 19.00 uur gebedsmoment in de Mariakapel bij het beeld
  van Onze Lieve Vrouw van Aardenburg.

Donderdag 25 mei – Hemelvaart van de Heer
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

UW GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR
ADRIANA MARIA JOHANNA LIGTVOET. Zij werd geboren te Oosthout op 24 juni 1920 en overleed op bijna 97-jarige leeftijd te Aardenburg op 3 mei 2017. Haar uitvaart vond plaats in het crematorium te Terneuzen op woensdag 10 mei 2017.

en voor OMÈR AUGUST GIELLIET. Hij werd geboren te Biervliet op 14 mei 1925 en overleed zondag 7 mei te Breskens. Na zijn priesterwijding in 1950 was hij korte tijd werkzaam als kapelaan in Noord-Brabant en kwam daarna terug naar Zeeuws-Vlaanderen. Achtereen volgens was hij kapelaan in Clinge, Sas van Gent en Oostburg om uiteindelijk in 1969 pastoor te worden in Breskens. We hebben van hem afscheid genomen afgelopen vrijdag, 12 mei 2017.
Moge ze rusten in vrede.
VERTREK PASTOR DE KRIJGER
Begin deze week heeft pastoraal werkster Alexandra de Krijger haar ontslag aangeboden met ingang van 1 juni a.s. Zij zal onze parochie en regio dan ook voorgoed verlaten. We wensen Alexandra veel arbeidsvreugde in haar nieuwe werkkring en zeggen haar heel veel dank voor alles wat ze voor onze parochie en onze parochianen  heeft betekend.

SLUITING SECRETARIAAT PASTORAAL CENTRUM
Het secretariaat van het pastoraal centrum is gesloten op donderdag 18, vrijdag 19 en maandag 22 mei. Voor dringende zaken kunt u die dagen het mobielnummer contacteren (06 – 20403610).

GEBEDSMOMENTEN O.L. VROUW VAN FÁTIMA
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maria in het Portugese Fátima is verschenen aan drie herders-kinderen. Maria verscheen zes keer telkens de 13de van de maand, beginnend in de maand mei.
Zo zullen we als gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse parochies - in verbondenheid met de wereldkerk - op alle verschijningsdata speciaal aandacht schenken aan dit jubileumjaar door samen te komen en te bidden. Het eerste gebedsmoment - met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament - is op zaterdag 13 mei om 14.15 uur in de kapel van O.L.V. ter Eecken te Kapellebrug.
De andere gebedsmomenten zijn, telkens om 14.15 uur: dinsdag 13 juni in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, donderdag 13 juli in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Philippine, zondag 13 augustus in de Emmaüskerk te Terneuzen, woensdag 13 september in de heilige Eligiuskerk te Oostburg en vrijdag 13 oktober in de heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

 

AARDENBURG-BEDEVAARTSTAD
We mogen de komende weken drie groepen verwelkomen in onze kerk. Woensdag 17 mei OKRA uit het Belgische Middelburg, om 15.00 uur is er een bedevaartviering, woensdag 31 mei komt er een groep uit Oostkamp. Er is dan om 10.00 uur een gebedsmoment met aansluitend een rondleiding in de kerk.

Woensdag 7 juni is de jaarlijkse bedevaartviering met Mariahulde met deelname door onder andere de Katholieke Bond voor Ouderen uit West-Zeeuws-Vlaanderen en een grote groep bedevaartgangers uit Bergen op Zoom. Om 14.00 uur is de eucharistieviering waarin vicaris Paul Verbeek voorgaat en ons Sint Ceciliakoor verleent haar medewerking.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee met een Zeeuwse bolus (tegen betaling van € 2,50) achter in de kerk. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dus geen bijeenkomst in het dorpshuis. Om 15.30 uur is er aansluitend een boeiende presentatie over de historie van Aardenburg-Bedevaartstad.

AFSLUITING VAN DE ‘LANGE WEECKE VAN SINXEN’
Zondag 11 juni gaan we op bijzondere bedevaart vanuit Aardenburg naar Brugge. We besteden dan speciale aandacht aan Guido Gezelle, schrijver/dichter uit Brugge, die onder andere de legende van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot op papier zette.
We vertrekken om 13.15 uur met de auto vanuit Aardenburg. Met de fiets is ook mogelijk, deze groep zal om 12.45 uur vertrekken. We rijden langs oude pelgrimswegen naar Brugge.
Het verdere programma:
14.00 uur verzamelen bij de Kruispoort in Brugge
14.00 uur wandeling door Brugge, onder andere langs het geboortehuis van Guido Gezelle
15.00 uur bezoek aan het Engels klooster waar Guido Gezelle is gestorven (het klooster is normaal niet
                toegankelijk, tijdens deze wandeling is het bij uitzondering te bezoeken)
15.30 uur gebedsmoment in de Sint Annakerk (hier werd Guido Gezelle gedoopt en deed hij zijn
                Eerste Communie)
16.00 uur rondleiding in de Sint Annakerk
16.45 uur ontvangst met een hapje en drankje in het parochieel centrum.
Iedereen kan deelnemen aan deze bedevaart. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon (betalen bij aanmelding). Aanmelden kan bij Leo Ducheine (0117 - 492415 of leoducheine@gmail.com) of bij Marc Moens (0117 - 493125 of marcmoens@zeelandnet.nl).