Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Maart 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 5 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (George Dhondt en Veronique van Rie).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Donderdag 9 maart
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).   
Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 11 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Stella de Meijer-D’Hooge en zoon Jean-Pierre, Renee Plasschaert, voor
een overleden familie.
Koor: Dameskoor Schoondijke. Collecte: voor de parochie.

Zondag 12 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
Domien van de Vijver en overleden familie.
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 19 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Eugene Wijffels).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

SACRAMENT VAN HET VORMSEL
Zaterdag 18 februari werd in de heilige Eligiuskerk te Oostburg het Sacrament van het Vormsel toegediend aan 33 kinderen en 1 volwassene uit onze parochie. Vormheer was pastor Fons van Hees.
De vormelingen vanuit onze Parochiekern: Collin van Bellegem, Jasper de Boevere, Carla Galle, Romy Galle, Milan Groosman, Soraya van Hal, Frederique Hensen, Daimy Temmerman, Maud Timmerman, Kirsten Verdonck, Sam Vermeire, Joao de Visser en Marit Willems.

De collecte tijdens de presentatieviering in Breskens heeft € 157,05 opgebracht en tijdens de vormselviering bedroeg de opbrengst € 460,80.
In totaal € 617,85 ten bate van het project van SAKO. (zie het artikel over de vastenactie op bladzijde 2).

KLEDING INZAMELING
Op woensdag 15 maart komt de De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik en dergelijke ophalen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding kunt op maandag 13 en dinsdag 14 maart aanstaande bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. Bij voorbaat dank!

VIERINGEN IN SLUIS
Vanaf het begin van het kerkelijk jaar zijn de vieringen in Sluis op zaterdagavond. Het was, na het afscheid van Nico Peterse, niet meer mogelijk om met de huidige bezetting van het pastoraal team de vieringen op zondagmorgen in te vullen. Na een viering op zondagmorgen is er een gesprek geweest met de aanwezige parochianen. Onderwerpen waren het vieren op zaterdagavond en hoe kunnen we samen dichterbij elkaar samen komen. Verschillende plaatsen in de huidige kerk zijn toen besproken. Uiteindelijk kwam het voorstel vanuit de parochianen om samen te vieren op het priesterkoor. Het was een nieuwe gewaarwording, maar voor velen is het dichterbij elkaar zitten goed ervaren. Hoewel het voor  verschillende mensen ongewoon is om op het priesterkoor te zitten bleek tijdens het gesprek met pastoor Wiertz na de viering van zaterdag 25 februari. Het is zoeken naar een goede opstelling om te vieren, maar heel belangrijk is dat iedereen zich thuis voelt in het grote gebouw en in de liturgie. Afgesproken is dat we vanaf de viering van zaterdag 11 maart aanstaande terug gebruik gaan maken van de kerkbanken. Aan iedereen die naar de vieringen komt het verzoek om plaats te nemen in de voorste 3 – 4 banken, dus om dicht bij elkaar te zitten. Liturgie vieren doen we samen en om goed te vieren is het belangrijk dat ieder actief mee doet en zich goed voelt. Daarom vragen we ook ieders medewerking.

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het eerst volgende halfjaarlijkse overleg voor de vrijwilligers en belangstellenden van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis gaat door op dinsdag 21 maart aanstaande om 19.30 uur in de sacristie te Sluis, ingang via de achterzijde van de kerk (Vleeshouwerijstraat). Naast de gebruikelijke agendapunten staat ook het project voor de Vastenaktie op de agenda. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

VASTENACTIE 2017
De Vastenactie in onze parochie heeft dit jaar als doel het technisch onderwijs in Aloshikha in Bangladesh veilig te stellen en te verbeteren. Dit is een project van de Stichting SAKO (Steun aan Kinderen Overzee). Met toestemming van het parochiebestuur, het bisdom en met steun van de landelijke vastenactie is voor dit project gekozen. De Stichting SAKO is geworteld in onze regio en zet zich in voor onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar en jongvolwassenen tussen 14 en 20 jaar.  In Bangladesh is het leren van een vak en vervolgens met je eigen verdiende salaris een gezin kunnen onderhouden en iets bijdragen aan de gemeenschap van levensbelang. Daarom heeft SAKO samen met anderen het Maria Vocational Training Center (VTC) opgericht en ondersteunt dit financieel. Het VTC is een VMBO-school waar jongeren worden opgeleid tot elektricien, monteur, lasser of om te kunnen werken in de kledingindustrie. Sindsdien hebben meer dan 300 leerlingen een vakdiploma gehaald.  Voor het voortbestaan van de school is een bedrag van € 30.000,00 nodig. Via donaties is al € 15.000,00 beschikbaar. SAKO wil alles in het werk stellen om de resterende € 15.000,00 bijeen te brengen, maar kan dit niet alleen. Daarom heeft de Parochiële Caritas dit project gekozen voor de Vastenactie 2017.  Als we samen de handen ineen slaan, dan is het voortbestaan verzekerd en kan het VTC op eigen kracht verder. Het VTC is een belofte voor de toekomst! De kinderen van Bangladesh hopen en rekenen op onze steun. Zie ook http://www.vastenactie.nl/projecten. 

VOOR UW AGENDA
Vrijdag 17 maart ‘Spirituele avond’ voor mensen op zoek naar verdieping, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. De avond staat onder leiding van ds. Marijn Vermet en gaat door van 20.00 tot 22.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Aardenburg. Entree € 4,00.
Woensdagen 22 en 29 maart ‘Welke toekomst voor een priesterarme kerk?’ door pastor Ignace D’hert in de Eligiuszaal te Oostburg. Aanvang om 19.45 uur. Dit zijn de eerste twee van drie avonden over de betekenis en beleving van de sacramenten.
Donderdag 23 maart film ‘Ten Canoes’ om 19.30 uur in ’t Zwingebouw te Cadzand. Inleiding door ds. Irma Nietveld.
Dinsdag 28 maart om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap.
Zondag 9 april is om 09.15 uur tijdens de Palmzondagviering de presentatie van de 24 Eerste Communicanten uit de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p.
Donderdag 13 april is er om 10.00 uur een viering met de Sint Jozefschool in Eede. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p.  Na de viering er gelegenheid tot ontmoeting in het Dorpshuis.
  ’s Avonds is de parochiële Witte Donderdagviering om 19.00 uur in de Oostburgse heilige Eligiuskerk.

Zondag 19 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Eugene Wijffels).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zaterdag 25 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers).
Collecte: voor de parochie.

Zondag 26 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 2 april – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens en
Veronique van Rie).
Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de parochie en de 2de voor het
regionaal noodfonds van Caritas.

Donderdag 4 april
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
Robert Verschoore en Margriet Jolivet; overleden familie (dB).
Collecte: voor de parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag
9 maart heeft € 21,50 opgebracht. Dank aan de gevers.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ROGIER LUDOVICUS MARIA VAN MAELE, echtgenoot van Ivonne Smessaert. Hij werd geboren te Eede op 6 november 1934 en is overleden te Knokke op 8 maart 2017. Zijn uitvaartviering was op woensdag 15 maart 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna hij begraven is op begraafplaats ‘de Verrijzenishof’ te Eede.
Moge hij rusten in vrede.

OPBRENGST COLLECTE
De collecte tijdens de carnavalsviering van vrijdag 24 februari heeft
€ 410,75 opgebracht. Heel hartelijk dank aan de gevers.

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het eerst volgende halfjaarlijkse overleg voor de vrijwilligers en belangstellenden van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis gaat door op dinsdag 21 maart aanstaande om 19.30 uur in sacristie te Sluis (ingang aan de achterkant van de kerk – Vleeshouwerijstraat). Naast de gebruikelijke agendapunten is er uitgebreide aandacht voor het Vastenactieproject van dit jaar. Carla de Munck van SAKO en Trees Cammaert van de Parochiële Caritas Instelling komen uitleg geven over ‘Onderwijs voor iedereen’. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

ACTIEMIDDAG VOOR DE VASTENACTIE
Op zaterdag 1 april organiseert de Parochiële Caritas van onze parochie, tussen 13.30 en 16.30 uur, een Vastenactiemiddag in de H. Eligiuskerk te Oostburg ten behoeve van SAKO: Stichting Steun aan Kinderen Overzee. Onderwijs voor iedereen. Meer informatie vindt u op www.stichtingsako.nl. Neem gerust een kijkje!
Het Dameskoor van Schoondijke en de Klup van Klosse luisteren de middag muzikaal op met een schitterend optreden. Er is koffie en thee te koop én een taartenbuffet waar u een heerlijk stukje of zelfs een hele taart kunt kopen. In de Eligiuszaal kunt u genieten van een gezellig samenzijn met verloting waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. De opbrengst van de middag gaat in zijn geheel naar SAKO. Kortom, er is voor elk wat wils, dus mogen we u dan ook begroeten.

CHRISMAVIERING
Jaarlijks worden aan de vooravond van Witte Donderdag de heilige Oliën gewijd door de bisschop in de Chrismaviering. Dit jaar gebeurt dit voor de 28ste keer als een diocesane viering en wel op woensdag 12 april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van Sint Bavo te Rijsbergen. Er wordt vanuit onze parochie voor vervoer gezorgd. Na de viering is er in het ontmoetingscentrum naast de kerk gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van koffie of thee.

Opgave kan tot uiterlijk 5 april bij het secretariaat van het Pastoraal Centrum (zie gegevens in de colofon). Een deel van de kosten worden betaald door de parochie, maar aan elke deelnemer wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd. Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL23 RABO 0168 428 113 ten name van Parochie H. Andreas onder vermelding van Chrismaviering 2017.
Deelnemers ontvangen tijdig informatie over de praktische zaken van de dag.

WITTE DONDERDAG
Op Witte Donderdag (13 april) is er om 10.00 uur een viering in de Sint Jozefschool in Eede. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p. en medewerking verlenen de schoolkinderen en Benny Lampo. Iedereen is van harte welkom in de viering. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het Hof van Eede.

’s Avonds is de parochiële viering om 19.00 uur in de H. Eligiuskerk in Oostburg. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p. en medewerking verleent het projectkoor met leden uit de verschillende parochiekoren.

GOEDE VRIJDAG
Op Goede Vrijdag (14 april) is er een kruiswegviering om 19.00 uur in de H. Maria Hemelvaartkerk. Dit jaar wederom een avondviering. Deze bijzondere viering is uitgewerkt door onze Liturgiegroep en wordt gehouden in het achterste deel van de kerk. Wij komen daar bijeen rondom de uit 1882 daterende kruiswegstaties en bidden en zingen ter herdenking aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Bij iedere kruiswegstatie wordt telkens een kaars ontstoken. Een altijd bijzondere maar sobere viering. Zeker de moeite waard om eens bij te wonen. Kijk ook eens met bijzondere aandacht naar de 6e en 7e statie waar de “handtekening” van de schilder is aangebracht in de sandaal van de Romeinse soldaat (een gezichtje is daar in afgebeeld).

VOOR UW AGENDA
Woensdagen 22 en 29 maart ‘Welke toekomst voor een priesterarme kerk?’ door pastor Ignace D’hert
in de Eligiuszaal te Oostburg. Aanvang om 19.45 uur. Dit zijn de eerste twee van drie avonden over de betekenis en beleving van de sacramenten.
Donderdag 23 maart film ‘Ten Canoes’ om 19.30 uur in ’t Zwingebouw te Cadzand. Inleiding door ds. Irma Nietveld.
Dinsdag 28 maart om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap.
Zondag 9 april is om 09.15 uur tijdens de Palmzondagviering de presentatie van de 24 Eerste
Communicanten uit de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p.
Donderdag 13 april is er om 10.00 uur een viering met de Sint Jozefschool in Eede. Voorganger in de viering is pastor Ignace D’hert o.p. Na de viering er gelegenheid tot ontmoeting in het Dorpshuis.
’s Avonds is de parochiële Witte Donderdagviering om 19.00 uur in de Oostburgse heilige Eligiuskerk.