Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

Februari 2017

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 5 februari – Vijfde zondag door het jaar
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Ronald van
Quekelberge en Veronique van Rie).
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Donderdag 9 februari
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering.
Omer van Rie; overleden familie (de B); Herman Pielaet en dochter Annelies. Collecte voor de parochie.

Zaterdag 11 februari – Zesde zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur woord- en communieviering (Alexandra de Krijger).
Yvonne Agnes Marie Albregts; Johannes Augustinus Boomert; Stella de Meijer - D'Hooge en zoon Jean-Pierre.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 12 februari – Zesde zondag door het jaar
Aardenburg – woord- en communieviering (Alexandra de Krijger).
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

Zondag 19 februari – Zevende zondag door het jaar
Aardenburg – woord- en communieviering (Marc Moens en Eugene
Wijffels). Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Vrijdag 24 februari
Aardenburg – 19.00 uur gebedsviering bij het begin van het Carnaval
(Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhondt).
Aimé Moens en Lidwina Sutin; alle overleden leden van boerenkapel De
Blaosuuln; alle overleden leden van de Aardenburgse Carnaval Stichting
De Nachtuuln; pastoor Willy Martens; Miel en Mieke van Daele; Hilair
Dierick en Maria van Rie en schoonzoon Frank de Badts.
Muzikale medewerking: Jongerenkoor Aardenburg en de Koninklijke 
Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’.

Zaterdag 25 februari – Achtste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Frans Cuelenaere. Collecte: voor de parochie.

Zondag 26 februari – Achtste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
BERTRAND FRANCIES BAUWENS, weduwnaar van Alma Stekelinck. Hij werd geboren te Middelburg (B) op 6 november 1928 en is overleden in De Stelle te Oostburg op 17 januari 2017. Zijn uitvaartviering was op dinsdag 17 januari 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna hij begraven is op de begraafplaats te Aardenburg.

En voor MARIA LOUISE VERHOOSEL, echtgenote van Jacob Provo. Zij werd geboren te IJzendijke op 3 april 1931 en is overleden te Terneuzen op 27 januari 2017. We hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de afscheidsviering op donderdag 2 februari 2017 in de heilige Johannes de Doperkerk en aansluitend is zij begraven op de begraafplaats te Sluis.
Mogen zij rusten in vrede.

OPBRENGST COLLECTE OECUMENISCHE VIERING
De tweede collecte die gehouden is tijdens de oecumenische viering van zondag 29 januari jl. in de heilige Maria Hemelvaartkerk heeft € 188,89 opgebracht ten bate voor de kerstverlichting in de Aardenburgse straten. Namens de Stadsraad heel veel dank.

TOEDIENING VAN HET VORMSEL
Na de presentatieviering van de vormelingen op zaterdag 4 februari jl. in de heilige Barbarakerk in Breskens, ontvangen de 34 vormelingen het Sacrament van het Vormsel op zaterdag 18 februari om 16.00 uur in de heilige Eligiuskerk in Oostburg. Vormheer dit jaar is pastoor Fons van Hees. Jongerenkoor Aardenburg zorgt voor de muzikale omlijsting.

ORGEL EEDE
Maandag 23 januari jl. is het kerkorgel uit de gesloten kerk van Eede gedemonteerd en op transport gegaan naar de werkplaatsen van Orgelbouwer A. Nijsse en Zoon in Oud-Sabbinge (Wolphaartsdijk). De registers van het orgel zullen gebruikt worden in een nieuwe orgel dat de orgelbouwers aan het bouwen is voor de Dorpskerk van Valkenburg (bij Leiden). Er kwamen ook nog enkele bijzonderheden aan het licht tijdens het demonteren. Zo kwam de roerfluit 8’ uit het derde manuaal van een orgel uit Oirschot.

BISSCHOP VIERDE EERSTE LUSTRUM ALS BISSCHOP VAN BREDA
Op 28 januari 2012 nam bisschop Liesen plaats op de cathedra van het Bisdom Breda en werd hierdoor bisschop van Breda. Bisschop Liesen vervult dit ambt nu vijf jaar. De medewerkers van het bisdomkantoor stonden tijdens een korte bijeenkomst op 30 januari stil bij dit jubileum. Vicaris Paul Verbeek sprak namens het bisdom de bisschop kort toe. Verbeek typeerde bisschop Liesen als de exegeet die zorgvuldig alle woorden weegt voordat hij tot een uitspraak komt. Hij bood de bisschop een karaf aan, waarin het logo van het bisdom is verwerkt.  Bisschop Liesen bedankte de aanwezigen. Hij vertelde dat hij zich thuis voelt in het bisdom. Hij memoreerde dat hij als zeventienjarige was vertrokken en na 33 jaar naar Noord-Brabant terugkeerde. “Hoewel ik uit Oosterhout kom, kende ik hier alleen mijn eigen familie nog maar. Als ik over thuis sprak bedoelde ik hen. Nu, na vijf jaar bisschop te zijn in Breda, mag ik zeggen dat ik me deel voel uitmaken van de familie van het hele bisdom. Ik heb vertrouwen gekregen en kan vertrouwen geven.” (bron: website Bisdom Breda).

PASTORAAL TEAM
Op 30 november 2016 liep de tijdelijke benoeming van pater Ignace D’hert o.p. als parochievicaris voor de H. Andreasparochie te Oostburg (0.6 fte) af. Met pastoor Wiel Wiertz kwam hij overeen opnieuw voor twee jaar zijn taak als parochievicaris voor de H. Andreasparochie te willen verlengen zolang zijn gezondheid dit toelaat. Bisschop Liesen heeft graag ingestemd met deze verlenging.
(bron: Nieuwsbrief vicariaat Middelburg).

VOOR UW AGENDA
Woensdagen 8, 15 en 22 februari is de gesprekskring ‘Stappen in geloofsopvoeding’ voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avonden staan onder leiding van ds. Aart van Houweling en gaan door in het kerkcentrum te Oostburg. Aanvang telkens om 20.00 uur.
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur de presentatie van de vormelingen in de Barbarakerk in Breskens.
Zaterdag 18 februari om 16.00 uur de vormselviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
Vrijdag 24 februari om 19.00 uur de carnavalsviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en medewerking verlenen Jongerenkoor Aardenburg en de fanfare.
Woensdag 1 maart om 19.00 uur de aswoensdagviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van Jongerenkoor Aardenburg.
Woensdag 15 maart ophalen van kleding, speelgoed en eetwaren door de VZW De Helpende Hand.

Zondag 19 februari – Zevende zondag door het jaar
Aardenburg – woord- en communieviering (Marc Moens en Eugene
  Wijffels). Uitdankbaarheid; overleden moeder.
  Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor de parochie.

Vrijdag 24 februari
Aardenburg – 19.00 uur gebedsviering bij het begin van het Carnaval
  (Frans van Geyt, Jeanine de Baere en George Dhondt). Thema van de
  viering is ‘Binnenstebuiten’.
  Aimé Moens en Lidwina Sutin; alle overleden leden van boerenkapel De
  Blaosuuln; alle overleden leden van de Aardenburgse Carnaval Stichting
  De Nachtuuln; pastoor Willy Martens; Miel en Mieke van Daele; Hilair
  Dierick en Maria van Rie en schoonzoon Frank de Badts.
  Muzikale medewerking: Jongerenkoor Aardenburg en de Koninklijke 
  Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’. Collecte: onderhoud kerk.

Zaterdag 25 februari – Achtste zondag door het jaar
Sluis – 19.00 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Frans Cuelenaere. Collecte: voor de parochie.
  Na de viering gaan we met elkaar in gesprek over het vieren op
  zaterdagavond en in de aangepaste opstelling op het priesterkoor.
  Van  harte nodigen wij hiervoor alle belangstellenden uit de geloofs-
  gemeenschap Sluis hiervoor uit.

Zondag 26 februari – Achtste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Wiel Wiertz).
  Robert de Rijcke en dochter Corrie. Koor: Sint Ceciliakoor. 
  Collecte: voor de parochie.

Woensdag 1 maart – Aswoensdag
Rozenoord – 14.00 uur woord- en communieviering (Frans van Geyt).
Aardenburg – 19.00 uur gebedsviering bij de afsluiting van het Carnaval
  en het begin van de Veertigdagentijd (Frans van Geyt, Jeanine de Baere
  en George Dhondt). Thema van de viering is ‘Buitenstebinnen’.
  Tijdens de viering zal het askruisje uitgereikt worden.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
AUGUSTINUS PETRUS PRUDENT TAS, echtgenoot van Irma Delnad. Hij werd geboren te Oostburg op 5 februari 1939 en is overleden in Huize Emmaüs te IJzendijke op 10 februari 2017. Zijn uitvaartviering was op donderdag 16 februari 2017 in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna hij begraven is op de begraafplaats te Aardenburg. Moge hij rusten in vrede.

KLEDING INZAMELING
Op woensdag 15 maart a.s. komt de vzw De Helpende Hand uit Beerst (Diksmuide) kleding, speelgoed, voedingswaren in blik e.d. ophalen in onze parochiekern. Wat u kunt missen aan nog goede kleding e.d. kunt op 13 en 14 maart a.s. bezorgen in de garage bij de kerk. Kleding graag in plastic zakken, speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. Bij voorbaat dank!
HUISPAASKAARSEN
Binnenkort zal achter in de heilige Maria Hemvaartkerk een intekenlijst beschikbaar zijn voor het bestellen van een HUISPAASKAARS. Zo’n kaars is bij uitstek geschikt om de Paastijd in huiselijke kring op een ingetogen manier te beleven. Uiteraard is de huispaaskaars ook een aansprekend cadeau voor mensen die u dierbaar zijn. De afmetingen en de prijs en e.d. staan op de bestellijst vermeld.

VERGADERING PKC
De parochiekerncommissie komt dinsdag 21 februari aanstaande om 19.30 uur in vergadering bijeen. Wanneer u onderwerpen heeft voor de vergadering kunt u deze doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.

OPBRENGST COLLECTE COENSDIKE
De collecte die gehouden is in de viering op donderdag 9 februari jl. heeft € 24,05 opgebracht. Aan alle gevers hartelijk dank.

ACTIE KERKBALANS
Binnenkort ontvangt u weer een enveloppe met daarin naast een acceptgiro ook een folder met informatie over het waarom van deze actie en een overzicht van de opbrengsten van de laatste jaren. Door verantwoord te begroten én door de herhalingsactie in het najaar,  is het ons - samen - gelukt om ook in 2016 het begrote bedrag te halen.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans. Wij hopen dat iedereen aan de actie wil deelnemen om zo de parochie financieel gezond te houden.

VOOR UW AGENDA
Woensdag  22 februari is de gesprekskring ‘Stappen in geloofsopvoeding’ voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avond staat onder leiding van ds. Aart van Houweling en gaat door in het kerkcentrum te Oostburg. Aanvang om 20.00 uur.
Donderdag 23 februari film ‘Taxi Teheran’ om 19.30 uur in ’t Zwingebouw te Cadzand. Inleiding door ds. Irma Nietveld.
Dinsdag 7 maart Bijbelochtend van 10.00 tot 12.00 uur onder leiding van ds. Marijn Vermet in de Doopsgezinde kerk te Aardenburg. Thema dit jaar is ‘Geroepen om te leven’.
Vrijdag 17 maart ‘Spirituele avond’ voor mensen op zoek naar verdieping, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. De avond staat onder leiding van ds. Marijn Vermet en gaat door van 20.00 tot 22.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Aardenburg. Entree € 4,00.
Dinsdag 21 maart om 19.30 uur vrijwilligersoverleg voor alle belangstellenden en vrijwilligers in onze parochiekern. De bijeenkomst gaat door in de sacristie. Iedereen van harte welkom.
Woensdagen 22 en 29 maart ‘Welke toekomst voor een priesterarme kerk?’ door pastor Igance D’hert in de Eligiuszaal te Oostburg. Aanvang om 19.45 uur. Dit zijn de eerste twee van drie avonden over de betekenis en beleving van de sacramenten.
Donderdag 23 maart film ‘Ten Canoes’ om 19.30 uur in ’t Zwingebouw te Cadzand. Inleiding door ds. Irma Nietveld.
Dinsdag 28 maart om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie. Wanneer u onderwerpen heeft kunt u die doorgeven aan de contactpersonen voor uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor de colofon op de voorpagina.