Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

November 2016

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 30 oktober – Eenendertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jan-Jaap van Peperstraten).
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de eigen parochie.
Aardenburg – 12.30 uur  doopviering van Ruby van den Engel,
  dochtertje van Patrick van den Engel en Magdalena Hardy uit
  Waterlandkerkje. Doopheer is Jan-Jaap van Peperstraten.

Donderdag 3 november
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Rachel Welvaert-van den Bossche; pastoor Prudent van Leeuwe, zijn
  overleden ouders en broer; overleden familie; Omer van Rie; Florent van
  Waes.. Collecte: voor de parochie.

Zondag 6 november – Allerzielen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
  Conny Benne en Jeanine de Baere). Frans- en Ceciel Hermans-de
  Bruijckere; overleden familie Wijffels-Blondeel; familie De Ruijsscher-
  Dierick overleden broers en zussen Paula van der Heyden-Adriaenssens;  
  Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekeberge echtgenoot van
  Jeanine Dhondt; Albert van den Dries en Godelieve van Vooren; Aimé
  Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; pater Frans Kill;       
  Maurits de Paepe en Emelie van Landschoot en zoontje Jan; Marie-Jose
  Klijntunte – van der Vorst; overleden familie Van Rie-Van Waterschoot
  en Van Hecke; Julien Robesin en Maria D'Haens; André Calus; Jules
  Mille en Juliana Dierick. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de
  Parochie, de 2de ten bate van de kerstpakkettenactie 2016. Na de viering
  is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers en  
  Marlies van Damme).  Renee Plaschaart; Alexander Wemaer, overleden
  ouders Wemaer-Herrebout; Germaine Blondeel en kinderen Arnold,
  Willy en Theo; overleden familie de Meijer-Buijck; overleden ouders
  Marcel en Lilian D’hoore-de Cock. Koor: West Zeeuws-Vlaams
  Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 13 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Alexandra de
  Krijger). Cor, Roos en Ria Hogervorst; Domien van de Vijver en
  overleden familie.  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Stella de Meijer-D’Hooge; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine
  Gevaert-Tas; overleden ouders Martien en Jo Leenhouwers.
  Collecte: voor de parochie.
  Iedereen wordt uitgenodigd om na de viering met elkaar in gesprek te gaan over het
  nieuwe liturgierooster en de nieuwe plaats van vieren. Namens het pastoraal team is
  Frans van Geyt aanwezig en Guus Langeraert namens het parochiebestuur.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ANNIE JOSÉ MARIA VAN HOOTEGEM, weduwe van Eduard Minnaert. Zij werd geboren op 31 maart 1938 te IJzendijke en is overleden te Oostburg op 12 oktober 2016. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 18 oktober 2016 in de heilige Maria Hemvaartkerk te Aardenburg. Daarna volgde de crematie in crematorium ‘de Blauwe Toren’ te Brugge.
Dat ze in mag vrede zijn!

KOSTERS GEVRAAGD
We zijn voor de kerk in Aardenburg dringend op zoek naar kosters. Door gezondheidsredenen van Jo Kanters en Niek Rootsaert is kostersgroep al dan niet tijdelijk onderbezet. Graag mannen/vrouwen die één kerk per maand de zondagmorgen koster willen zijn. Men kan contact opnemen met Marc Moens of George Dhont. Wie helpt ons ?

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum zal op dinsdag 1 november en woensdag 2 november gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u deze dagen het mobiele nummer bellen, 06 – 20403610.

GEBEDSMOMENT IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat gestart is op 8 december 2015, wordt afgesloten door paus Franciscus op zondag 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning. In dit kader willen we u van harte uitnodigen voor een gebedsmoment op woensdag 9 november 2016 om 14.30 uur in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Voorgangers bij dit gebedsmoment zijn pastoor Wiertz, pastor Frans van Geyt en de heer Nico Peterse.  Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE
Iedere werkdag kunt u om 17.50 uur kijken naar het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO op NPO2. De programmamakers bezoeken elke week een regio of gemeente in ons land en brengen bijzondere dingen in beeld die, inderdaad te maken hebben met geloof, hoop en liefde.
In week 45, dat is de week van maandag 7 november, is de gemeente Sluis aan de beurt.
Eind augustus zijn er opnames gemaakt bij de oecumenische viering tijdens het Eenhoornfestival, ze zijn op bezoek geweest in de strandkerk in Cadzand en in onze bedevaartskerk heilige Maria Hemelvaart in Aardenburg.

ANDREASDAG
Bij de oprichting op 1 januari 2013 heeft onze parochie als patroonheilige de heilige Andreas gekregen. De naamdag van Andreas is 30 november. Dit jaar zijn er twee activiteiten waarmee we aandacht willen besteden aan de naamdag van onze parochie.

* Op maandag 21 november komt Leo Fijen naar Oostburg. Hij is bekend van radio en televisie
  (Kruispunt, de Kloosterserie, het Geloofsgesprek op zondagmorgen) en van verschillende publicaties
  (onder andere ‘Geloven op zondagmorgen’). Leo Fijen zal een lezing houden over ‘parochieopbouw’.
  Uit reacties op lezingen die hij overal in den lande heeft gehouden beloofd het een boeiende avond te
  worden. Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in de Eligiuszaal te Oostburg.
* Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Het
  pastoraal team zal voorgaan in de viering met medewerking van lectoren en zangers uit heel onze
  parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal. Iedereen van harte welkom.

VOOR UW AGENDA
Dinsdag 15 november om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie in de sacristie.
  Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.
Maandag 21 november zal Leo Fijen, bekend van KRO en RKK, een lezing houden over de opbouw van de parochie. De lezing gaat door in de Eligiuszaal in Oostburg, aanvangstijd volgt nog.
Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering naar aanleiding van het patroonsfeest van onze parochie op 30 november. Er zijn in dat weekend verder geen vieringen.
Zaterdag 17 december om 19.30 uur kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg in de heilige Maria  
  Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema van het concert is: ‘Kerstmis vier je samen’.
Donderdag 22 december om 10.00 uur herdertjesviering in samenwerking met de Sint Jozefschool. De viering is in de gemeenschapsruimte van de school en na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het dorpshuis onder het genot van een kopje koffie of thee.

Vrijdag 11 november 23

Aardenburg – 15.00 uur is de kerkelijke inzegening (Ignace D’hert o.p.)
  van het huwelijk van Marc Moens en Dinique Bakkers.

Zondag 13 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Alexandra de
  Krijger). Cor, Roos en Ria Hogervorst; Domien van de Vijver en
  overleden familie. Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Stella de Meijer-D’Hooge; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine
  Gevaert-Tas; overleden ouders Martien en Jo Leenhouwers.
  Collecte: voor de parochie.
  Iedereen wordt uitgenodigd om na de viering met elkaar in gesprek te gaan over het
  nieuwe liturgierooster en de nieuwe plaats van vieren. Namens het pastoraal team is
  Frans van Geyt aanwezig en Guus Langeraert namens het parochiebestuur.

Woensdag 16 november
Rozenoord – 14.00 uur oecumenische gedachtenisviering (Frans van
  Geyt en ds. Irma Nietveld).

Donderdag 17 november
Coensdike – 10.30 uur  eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.).
  Nelly Willems-van Vooren; Joseph Caron; pastoor Prudent van Leeuwe,
  zijn overleden ouders en broer; Robert de Bruijckere. Collecte voor de
  parochie. De collecte tijdens de viering van donderdag 3 november heeft
  € 37,50 opgebracht. Dank voor uw bijdrage.

Zondag 20 november – Hoogfeest van Christus Koning
Aardenburg – 09.15 uur woord- en communieviering (George Dhondt
  en Emmy de Rooij). Uit dankbaarheid; overleden families Cuelenaere en
  Van Landschoot; overleden ouders Blondeel-de Bruijckere; overleden
  ouders van Damme-van Vooren. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: voor
  de parochie.

Zondag 27 november – Eerste zondag van de Advent - Andreasviering
  Naar aanleiding van de naamdag van onze parochie is er deze zondag
  om 10.45 uur een feestelijke eucharistieviering voor heel de parochie in
  de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Medewerking verlenen het pastoraal
  team en een parochieel samengesteld koor.

  Na de viering zullen we het glas heffen op onze parochie en op elkaar,
  want de parochie kan enkel functioneren dankzij de inzet van velen,
  waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
  IVONNE AGNES MARIE ALBREGTS. Zij werd geboren op 30
  oktober 1923 te Sluis en is er overleden op 26 oktober 2016. De
  afscheidsviering vond plaats op maandag 31 oktober 2016 in de heilige
  Johannes de Doperkerk te Sluis. Daarna volgde de begrafenis op de
  begraafplaats te Sluis.
En voor ALINA ORPHELIA ANTONIA BREIJAERT, weduwe van Cornelis van de Plasse. Zij werd geboren op 23 december 1911 en is overleden op 28 oktober 2016 in ‘Huize Emmaüs’  te IJzendijke. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 4 november in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg waarna de bijzetting volgde op begraafplaats ‘De Verrijzenishof’ te Eede.
Dat ze in vrede mogen zijn!

HEILIG JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Zondag 20 november zal paus Franciscus het Jaar van Barmhartigheid sluiten. De paus kondigde het bijzondere jubeljaar aan met de woorden: de geloofwaardigheid van de Kerk is evenredig met de mate waarin zij barmhartigheid betoont. Een zin om over na te denken en even weg te leggen, want hoe moeten we die zin verstaan. Opnieuw lezen en er over nadenken.
Over de hele wereld waren er vele activiteiten, ook in onze parochie: aanbidding van het heilige Sacrament op Sacramentsdag, zangavond over barmhartigheid in de Barbarakerk in Breskens, het gebedsmoment van afgelopen woensdag….. In de drie basilieken en de kathedraal wordt het heilig jaar afgesloten op zondag 13 november. In de heilige Willibrordusbasiliek is om 11.00 uur de viering met als voorganger Mgr. J. Liesen, bisschop van Breda.

VERGADERING PAROCHIEKERNCOMMISSIE
De parochiekerncommissie komt dinsdag 15 november bijeen in de sacristie. Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.

KOSTERS GEVRAAGD
We zijn voor de kerk in Aardenburg dringend op zoek naar kosters. Door gezondheidsredenen van Jo Kanters en Niek Rootsaert is de kostersgroep al dan niet tijdelijk onderbezet. Graag mannen/vrouwen die één keer per maand de zondagmorgen koster willen zijn. Men kan contact opnemen met Marc Moens of George Dhondt. Wie helpt ons?

ANDREASDAG
Bij de oprichting op 1 januari 2013 heeft onze parochie als patroonheilige de heilige Andreas gekregen. De naamdag van Andreas is 30 november. Dit jaar zijn er twee activiteiten waarmee we aandacht willen besteden aan de naamdag van onze parochie.

* Op maandag 21 november komt Leo Fijen naar Oostburg. Hij is bekend van radio en televisie
  (Kruispunt, de Kloosterserie, het Geloofsgesprek op zondagmorgen) en van verschillende publicaties
  (onder andere ‘Geloven op zondagmorgen’). Leo Fijen zal een lezing houden over ‘parochieopbouw’.
  Uit reacties op lezingen die hij overal in den lande heeft gehouden beloofd het een boeiende avond te
  worden. Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in de Eligiuszaal te Oostburg.
  Aanmelden via het pastoraal centrum, zie de gegevens in colofon op de voorpagina.
* Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Het
  pastoraal team zal voorgaan in de viering met medewerking van lectoren en zangers uit heel onze
  parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal. Iedereen van harte welkom.

VOOR UW AGENDA
Zaterdag 17 december om 19.30 uur kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg in de heilige Maria  
  Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema van het concert is: ‘Kerstmis vier je samen’.
Donderdag 22 december om 10.00 uur herdertjesviering in samenwerking met de Sint Jozefschool. De viering is in de gemeenschapsruimte van de school en na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in het dorpshuis onder het genot van een kopje koffie of thee.
Zaterdag 24 december om 20.00 uur de kerstavondviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van het Jongerenkoor.
Zondag 25 december om 09.15 uur is de viering op Eerste Kerstdag in Aardenburg (pastoor Wiertz en met medewerking van het Sint Ceciliakoor) en om 10.45 uur in Sluis (pastor Ignace D’hert o.p. en met medewerking van het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor).
Zondag 1 januari is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.

Eenendertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jan-Jaap van Peperstraten).
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de eigen parochie.
Aardenburg – 12.30 uur  doopviering van Ruby van den Engel,
  dochtertje van Patrick van den Engel en Magdalena Hardy uit
  Waterlandkerkje. Doopheer is Jan-Jaap van Peperstraten.

Donderdag 3 november
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Rachel Welvaert-van den Bossche; pastoor Prudent van Leeuwe, zijn
  overleden ouders en broer; overleden familie; Omer van Rie; Florent van
  Waes.. Collecte: voor de parochie.

Zondag 6 november – Allerzielen
Aardenburg – 10.00 uur woord- en communieviering (Marc Moens,
  Conny Benne en Jeanine de Baere). Frans- en Ceciel Hermans-de
  Bruijckere; overleden familie Wijffels-Blondeel; familie De Ruijsscher-
  Dierick overleden broers en zussen Paula van der Heyden-Adriaenssens;  
  Julien Dhondt en Alma Martens; Omer van Quekeberge echtgenoot van
  Jeanine Dhondt; Albert van den Dries en Godelieve van Vooren; Aimé
  Moens en Lidwina Sutin; pastoor Willy Martens; pater Frans Kill;       
  Maurits de Paepe en Emelie van Landschoot en zoontje Jan; Marie-Jose
  Klijntunte – van der Vorst; overleden familie Van Rie-Van Waterschoot
  en Van Hecke; Julien Robesin en Maria D'Haens; André Calus; Jules
  Mille en Juliana Dierick. Koor: Sint Ceciliakoor. Collecte: 1ste voor de
  Parochie, de 2de ten bate van de kerstpakkettenactie 2016. Na de viering
  is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie/thee achter in de kerk.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Ria Hoeymakers en  
  Marlies van Damme).  Renee Plaschaart; Alexander Wemaer, overleden
  ouders Wemaer-Herrebout; Germaine Blondeel en kinderen Arnold,
  Willy en Theo; overleden familie de Meijer-Buijck; overleden ouders
  Marcel en Lilian D’hoore-de Cock. Koor: West Zeeuws-Vlaams
  Gregoriaans Koor. Collecte: voor de parochie.

Zondag 13 november – Drieëndertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur  woord- en communieviering (Alexandra de
  Krijger). Cor, Roos en Ria Hogervorst; Domien van de Vijver en
  overleden familie.  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de parochie.
Sluis – 10.45 uur  woord- en communieviering (Frans van Geyt).
  Stella de Meijer-D’Hooge; overleden ouders Pieter Gevaert en Germaine
  Gevaert-Tas; overleden ouders Martien en Jo Leenhouwers.
  Collecte: voor de parochie.
  Iedereen wordt uitgenodigd om na de viering met elkaar in gesprek te gaan over het
  nieuwe liturgierooster en de nieuwe plaats van vieren. Namens het pastoraal team is
  Frans van Geyt aanwezig en Guus Langeraert namens het parochiebestuur.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
ANNIE JOSÉ MARIA VAN HOOTEGEM, weduwe van Eduard Minnaert. Zij werd geboren op 31 maart 1938 te IJzendijke en is overleden te Oostburg op 12 oktober 2016. De afscheidsviering vond plaats op dinsdag 18 oktober 2016 in de heilige Maria Hemvaartkerk te Aardenburg. Daarna volgde de crematie in crematorium ‘de Blauwe Toren’ te Brugge.
Dat ze in mag vrede zijn!

KOSTERS GEVRAAGD
We zijn voor de kerk in Aardenburg dringend op zoek naar kosters. Door gezondheidsredenen van Jo Kanters en Niek Rootsaert is kostersgroep al dan niet tijdelijk onderbezet. Graag mannen/vrouwen die één kerk per maand de zondagmorgen koster willen zijn. Men kan contact opnemen met Marc Moens of George Dhont. Wie helpt ons ?

SLUITING SECRETARIAAT
Het secretariaat van het pastoraal centrum zal op dinsdag 1 november en woensdag 2 november gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u deze dagen het mobiele nummer bellen, 06 – 20403610.

GEBEDSMOMENT IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat gestart is op 8 december 2015, wordt afgesloten door paus Franciscus op zondag 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning. In dit kader willen we u van harte uitnodigen voor een gebedsmoment op woensdag 9 november 2016 om 14.30 uur in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Voorgangers bij dit gebedsmoment zijn pastoor Wiertz, pastor Frans van Geyt en de heer Nico Peterse.  Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE
Iedere werkdag kunt u om 17.50 uur kijken naar het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO op NPO2. De programmamakers bezoeken elke week een regio of gemeente in ons land en brengen bijzondere dingen in beeld die, inderdaad te maken hebben met geloof, hoop en liefde.
In week 45, dat is de week van maandag 7 november, is de gemeente Sluis aan de beurt.
Eind augustus zijn er opnames gemaakt bij de oecumenische viering tijdens het Eenhoornfestival, ze zijn op bezoek geweest in de strandkerk in Cadzand en in onze bedevaartskerk heilige Maria Hemelvaart in Aardenburg.

ANDREASDAG
Bij de oprichting op 1 januari 2013 heeft onze parochie als patroonheilige de heilige Andreas gekregen. De naamdag van Andreas is 30 november. Dit jaar zijn er twee activiteiten waarmee we aandacht willen besteden aan de naamdag van onze parochie.

* Op maandag 21 november komt Leo Fijen naar Oostburg. Hij is bekend van radio en televisie
  (Kruispunt, de Kloosterserie, het Geloofsgesprek op zondagmorgen) en van verschillende publicaties
  (onder andere ‘Geloven op zondagmorgen’). Leo Fijen zal een lezing houden over ‘parochieopbouw’.
  Uit reacties op lezingen die hij overal in den lande heeft gehouden beloofd het een boeiende avond te
  worden. Iedereen is van harte welkom om 19.30 uur in de Eligiuszaal te Oostburg.
* Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Het
  pastoraal team zal voorgaan in de viering met medewerking van lectoren en zangers uit heel onze
  parochie. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting in de Eligiuszaal. Iedereen van harte welkom.

VOOR UW AGENDA
Dinsdag 15 november om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie in de sacristie.
  Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.
Maandag 21 november zal Leo Fijen, bekend van KRO en RKK, een lezing houden over de opbouw
  van de parochie. De lezing gaat door in de Eligiuszaal in Oostburg, aanvangstijd volgt nog.
Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering naar aanleiding van het patroonsfeest van
  onze parochie op 30 november. Er zijn in dat weekend verder geen vieringen.
Zaterdag 17 december om 19.30 uur kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg in de heilige Maria  
  Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema van het concert is: ‘Kerstmis vier je samen’.
Donderdag 22 december om 10.00 uur herdertjesviering in samenwerking met de Sint Jozefschool. De
  viering is in de gemeenschapsruimte van de school en na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting
  in het dorpshuis onder het genot van een kopje koffie of thee.