Parochie Heilige Andreas

Parochiekern Zuid

oktober 2016

Contactpersonen:
Aardenburg:
Ronny Geernaert 492262
Eede:
Benny Gijs 491493
Sluis:
Marlies van Damme
462255

Eerst aanspreekbare pastor: Frans van Geyt
0117-493891
fransvangeyt@live.nl

Gebedsintenties graag 14 dagen voor de gevraagde datum via de brievenbus bij/in de kerk vóór maandag 12.00 uur of via Marc Moens (Aardenburg 493125) of Cecile Buysse (Sluis 462283)

Kosten voor een gebeds-intentie bedragen
€ 10,50

Rekening PKC-Zuid
NL72RABO0311848036

Pastoraal centrum
Sint Eligiusplein 17
4501 CS Oostburg
0117 – 453374
www.andreas-wzvl.nl

Uitvaartwacht:
06-20403610 elke dag tussen 08.30 - 19.00 uur.

Zondag 16 oktober – Negenentwintigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 woord- en communieviering (Alexandra de Krijger).
  Koor: West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor. Collecte: 1ste collecte:  
  voor de eigen parochie, 2de collecte: Missiezondag.
Sluis – 10.45 uur woord- en communieviering (Alexandra de Krijger).
  Madelein Tas; Olga Mesuere-van de Plasse; Stella de Meijer-D’Hooge en  
  zoon Jean-Pierre. Collecte: voor de parochie.

Donderdag 20 oktober
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Emmy de Rooy).
  Nelly Willems-van Vooren; pastoor Prudent van Leeuwe, zijn overleden
  ouders en broer; Joseph Caron. Collecte: voor de parochie. De collecte
  tijdens de viering van donderdag 6 oktober heeft € 35,40 opgebracht.
  Dank aan de gevers.

Zondag 23 oktober – Dertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Ignace D’hert o.p.)
  Overleden familie Bonte-Missiaen; Richard Jolivet en overleden familie.
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de eigen parochie.

Zondag 30 oktober – Eenendertigste zondag door het jaar
Aardenburg – 09.15 uur eucharistieviering (Jan-Jaap van Peperstraten).
  Koor: Sint Ceciliakoor.  Collecte: voor de eigen parochie.
Aardenburg – 12.30 uur  doopviering van Ruby van den Engel,
  dochtertje van Patrick van den Engel en Magdalena Hardy uit
  Waterlandkerkje. Doopheer is Jan-Jaap van Peperstraten.

Donderdag 3 november
Coensdike – 10.30 uur woord- en communieviering (Walter Dierick).
  Rachel Welvaert-van den Bossche. Collecte: voor de parochie.

WIJ VRAGEN UW GEBED VOOR
CORRY MARIE DE CALUWÉ, echtgenote van Robert Boon.
Zij werd geboren op 22 augustus 1940 te Koewacht en is overleden te Brugge op 30 september 2016. De afscheidsviering vond plaats op vrijdag 7 oktober 2016 in de heilige Johannes de Doperkerk te Sluis. Daarna volgde de begrafenis van op de begraafplaats aan de Hoogstraat te Sluis.

En voor
ROSA MARIA LOUISA WILLEMS, weduwe van Ermé Onderdonck. Zij werd geboren op 11 oktober 1928 te Eede en is overleden te Brugge op 2 oktober 2016. De afscheidsviering vond plaats op zaterdag 8 oktober 2016 in heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Daarna volgde de crematie in het crematorium te Brugge.
Moge ze in vrede zijn!

JAAR VAN   BARMHARTIGHEID   IN DE BIJBEL
Maar u, God van vergeving, genadig, barmhartig, lankmoedig en grootmoedig, liet hen niet aan hun lot over’. (Nehemia 9, 17.31).

VRIJWILLIGERSOVERLEG
Het eerst volgende halfjaarlijkse overleg voor de vrijwilligers en belangstellenden van de geloofsgemeenschappen Aardenburg, Eede en Sluis gaat door op dinsdag 25 oktober aanstaande om 19.30 uur in het Dorpshuis aan de Westmolenstraat 2 te Aardenburg. Naast de gebruikelijke agendapunten staat ook de herinrichting van de liturgische ruimtes van de kerken van Aardenburg en Sluis op de agenda. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

GEBEDSMOMENT IN HET JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid is gestart op 8 december 2015 en loopt ten einde op zondag 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning. In dit kader willen we u van harte uitnodigen voor een gebedsmoment op woensdag 9 november 2016 om 14.30 uur in de heilige Eligiuskerk te Oostburg. Voorgangers bij dit gebedsmoment zijn pastoor Wiertz, pastor Frans van Geyt en de heer Nico Peterse.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

GELOOF EN EEN HOOP LIEFDE
Iedere werkdag kunt u om 17.50 uur kijken naar het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO op NPO2. De programmamakers bezoeken elke week een regio of gemeente in ons land en brengen bijzondere dingen in beeld die, inderdaad te maken hebben met geloof, hoop en liefde.
In week 45, dat is de week van maandag 7 november, is de gemeente Sluis aan de beurt.
Eind augustus zijn er opnames gemaakt bij de oecumenische viering tijdens het Eenhoornfestival, ze zijn op bezoek geweest in de strandkerk in Cadzand en in onze bedevaartskerk heilige Maria Hemelvaart in Aardenburg.

GEBEDSINTENTIES
Graag uw gebedsintenties voor de komende maanden, denk aan de bijzondere vieringen van Allerzielen en Kerstmis. Voor opgave zie de colofon op de voorzijde.

VOOR UW AGENDA
Zondag 6 november: Allerzielenvieringen in onze kerken: Aardenburg 10.00 uur en Sluis 10.45 uur.
Van 14 tot en met 19 november bedevaart naar Rome in het teken van het heilig Jaar van Barmhartigheid. Info bij Cecile van Tiggelen (Hulst) 06-53858077.
Dinsdag 15 november om 19.30 uur vergadering van de parochiekerncommissie in de sacristie.
  Onderwerpen of vragen voor de vergadering kunt u doorgeven via de contactpersonen in de colofon.
Maandag 21 november zal Leo Fijen, bekend van KRO en RKK, een lezing houden over de opbouw van de parochie. De lezing gaat door in de Eligiuszaal in Oostburg, aanvangstijd volgt nog.
Zondag 27 november is om 10.45 uur de Andreasviering naar aanleiding van het patroonsfeest van onze parochie op 30 november. Er zijn in dat weekend verder geen vieringen.
Zaterdag 17 december om 19.30 uur kerstconcert van het Jongerenkoor Aardenburg in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg. Thema van het concert is: ‘Kerstmis vier je samen’.
Zaterdag 24 december om 20.00 uur de kerstavondviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk in Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van het Jongerenkoor.
Zondag 25 december om 09.15 uur is de viering op Eerste Kerstdag in Aardenburg (pastoor Wiertz en met medewerking van het Sint Ceciliakoor) en om 10.45 uur in Sluis (pastor Ignace D’hert o.p. en met medewerking van het West Zeeuws-Vlaams Gregoriaans Koor).
Zondag 1 januari is om 10.45 uur de Andreasviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
Zondag 29 januari is om 10.00 uur de oecumenische viering in de heilige Maria Hemelvaartkerk, voorgangers zijn Frans van Geyt en ds. Marijn Vermet en met medewerking van de fanfare.
  Na de viering geeft de fanfare nog een aperitiefconcert.
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur de presentatie van de vormelingen in de Barbarakerk in Breskens.
Zaterdag 18 februari om 16.00 uur de vormselviering in de heilige Eligiuskerk te Oostburg.
Vrijdag 24 februari om 19.00 uur de carnavalsviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en medewerking verlenen Jongerenkoor Aardenburg en de fanfare.
Woensdag 1 maart om 19.00 uur de aswoensdagviering in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, voorganger is Frans van Geyt en met medewerking van Jongerenkoor Aardenburg.