Maandberichten PKC Oostburg--Groede augustus 2022

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

Donderdag 4 augustus 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Zondag 7 augustus 2022. 9.15 uur. Eucharistieviering met kindernevendienst
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Victor de Ruijsscher, echtgenoot van Maria Margaretha Heetesonne, namens de parochie.
• Voor Lilian Emma Jobina Faes, echtgenote van Jos Cuelenaere, namens de parochie.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
Donderdag 11 augustus 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Donderdag 18 augustus 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Zondag 21 augustus 2022. 11.00 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. Ronald van Quekelberge
Koor cd
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Erna Marie Mollet, weduwe van Aloys de Vos, namens de parochie.
• Voor José Maria Louise Kouijzer, weduwe van Antoine Temmerman, namens de parochie.
• Voor de overleden familie De Vries – de Schot.
• Voor mevrouw Riet Goossens - van der Heijden.
Donderdag 25 augustus 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero


Algemene Informatie

Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. U kunt ze ook doorgeven aan Adri van Gessel (tel. 0117-453841 of per e-mail amvangessel@gmail.com. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.

Communicatie

Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 7 augustus is bestemd voor een actueel doel. Dit jaar is dit actuele doel de hulp aan de opgevangen Oekraïners in onze regio. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Parochiedag Sinds de oprichting van de parochie worden er rond de naamdag van de heilige Andreas verschillende activiteiten georganiseerd. Een feestelijk viering met het voltallig pastoraal team, een broodjes maaltijd, een lezing, een concert en we zijn een paar keer met een bus op reis geweest. Verschillende kernen organiseerden ook op geregelde tijden een activiteit voor hun parochianen.
Door corona zijn er een paar jaar geen activiteiten geweest. Ook was het moeilijk om afscheid te nemen van vrijwilligers die, om wat voor reden dan ook, gestopt zijn in de verschillende geloofsgemeenschappen. Daarom wordt er dit jaar een 'parochiedag' georga-niseerd. Een dag om met alle geloofsgemeenschappen bij elkaar te komen, samen te vieren, elkaar te ontmoeten, samen te eten, samen................ vult u maar in.
De parochiedag vindt plaats op zaterdag 3 september in de heilige Bonifatiuskerk (strandkerk) te Cadzand. Alle parochianen worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. De opzet van de dag is dat we met velen eenheid en binding brengen binnen onze parochie. Parochianen uit andere geloofsgemeenschappen ontmoeten. Een werkgroep uit de parochiekernen zal invulling geven aan de dag. In volgende wekelijkse Nieuwsbrieven zult u op de hoogte worden gehouden van deze dag. Wat al zeker is dat vrijwilligers die dag centraal staan. Maar iedereen uit onze parochie, klein en groot, jong en oud zijn even belangrijk voor het voortbestaan en leefbaar houden van onze parochie.
Noteert u de datum alvast in uw agenda: zaterdag 3 september parochiedag in de strand-kerk!

Met Maria op stap
Traditiegetrouw vindt rondom de feestdag van Maria in Aardenburg ook een open-luchtviering plaats op het Pastoor Willy Martensplein voor de kerk. Dit jaar is dit op zaterdagavond 13 augustus a.s. om 19.00 uur. Het kerkplein wordt dan omgetoverd tot een sfeervolle omgeving waarin een mooie Mariaviering kan plaats vinden. Voorganger is priester Pradip Smagge, pastoor van de pastorale eenheid Groene Weiden te Damme. De viering wordt opgeluisterd door het St. Caeciliakoor.
Op het einde van de viering kan men een kaarsje opsteken bij het beeld van Onze Lieve Vrouw met de Inktpot. Het beeld wordt hiervoor buiten op het kerkplein geplaatst. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en is er koffie en iets lekkers.
Op zondag 14 augustus wordt er dan in Aardenburg een sneukelwandeltocht gehouden onder het motto “Met Maria op stap”. Deze wandeltocht vervangt de fietstocht langs kapellen die voorgaande jaren rond 15 augustus werd gehouden. Dit jaar is er dus een wandeltocht door en rond Aardenburg. De tocht is ca. 6 km lang en voert langs Maria-beelden en andere bijzondere plaatsen. Ook worden wetenswaardigheden over Aardenburg als Bedevaartstad verteld en toegelicht door een gids.
Tijdens de tocht is er op verschillende plaatsen iets lekkers uit de streek te verorberen. Een echte sneukelwandeltocht dus.
Het is verzamelen/starten om 13.00 uur op de Markt van Aardenburg. Deelnamekosten bedragen € 5,-- per persoon (inclusief alle versnaperingen).
Naar start