Maandberichten PKC Oostburg--Groede Juni 2022

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.

andreas-wzvl@kpnmail.nl

Het parochiecentrum is geopend en bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur

 

Archief maandberichten

Donderdag 2 juni 2022. 17 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Zondag 5 jun 2022. 11.00 uur. Oecumenische Viering met kindernevendienst Voorganger Pastor Frans van Geyt en dominee Aart van Houweling Koor The White Group
Collecte voor missie en zending
Vanaf 10.00 uur en na afloop van de viering is er ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal (zie ook: Expositie Pinksteren)."
Donderdag 9 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Germaine Augusta Alice Dossche, weduwe van Arsène Roegiest, namens de parochie.
Donderdag 16 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Maria Josepha Wijnanda van der Meer, weduwe van Abram David Risseeuw, namens de parochie.
Zondag 19 juni 2022. 11.00 uur. Communieviering Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Thijs de Vries en overleden familie De Schot.
• Voor Riemer Postma, echtgenoot van Ineke Pijcke, namens de parochie.
Donderdag 23 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Noella Talloen, echtgenote van Daniel Vreeke, namens de parochie."Donderdag 2 juni 2022. 17 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero
Zondag 5 jun 2022. 11.00 uur. Oecumenische Viering met kindernevendienst Voorganger Pastor Frans van Geyt en dominee Aart van Houweling Koor The White Group
Collecte voor missie en zending
Vanaf 10.00 uur en na afloop van de viering is er ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal (zie ook: Expositie Pinksteren)."
Donderdag 9 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Germaine Augusta Alice Dossche, weduwe van Arsène Roegiest, namens de parochie.
Donderdag 16 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Maria Josepha Wijnanda van der Meer, weduwe van Abram David Risseeuw, namens de parochie.
Zondag 19 juni 2022. 11.00 uur. Communieviering Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor cd
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Stella de Meijer – Dhooge en zoon en broer Jean-Pierre de Meijer.
• Voor Theo van de Vijver, echtgenoot van Mariette Wijffels en overleden familie.
• Voor Thijs de Vries en overleden familie De Schot.
• Voor Riemer Postma, echtgenoot van Ineke Pijcke, namens de parochie.
Donderdag 23 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero Intentie:
• Voor Noella Talloen, echtgenote van Daniel Vreeke, namens de parochie.

Donderdag 30 juni 2022. 17.00 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Rodrigo Rojas Romero

Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17, 4501 CS Oostburg. Geopend dinsdag tot en met donderdag van 13.30 – 16.30 uur en op vrijdag van 13.30 – 15.30 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Gebedsintenties via e-mail (parochie.st.eligius@hetnet.nl) of per formulier via de brie-venbus van de kerk of het Parochiesecretariaat. U kunt ze ook doorgeven aan Adri van Gessel (tel. 0117-453841 of per e-mail amvangessel@gmail.com. De kosten voor een gebedsintentie bedragen € 11,00 te voldoen contant of via IBAN NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreas-parochie.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden kan via een e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 19 juni is bestemd voor de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Deze stichting heeft als doel het bestrijden van (verborgen) armoede en het voorkomen van voedselverspilling in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeentes. Daarnaast beijvert zij zich voor het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen moet rondkomen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Vormsel en E.H. Communie
Op vrijdag 3 juni vindt in onze kerk om 19.00 uur de vormselviering plaats. Tijdens de viering ontvangen 16 kinderen uit de parochie het Sacrament van het Vormsel. Op zaterdag 11 juni vindt in onze kerk de Eerste Heilige Communie van de kinderen uit onze PKC en de PKC Noord en de PKC Schoondijke plaats. Het gaat om 6 kinderen. De werkgroep ouders en anderen verzorgen de aankleding en vormgeving van de vieringen.

Zondag 5 juni. Hoogfeest van Pinksteren

Op Eerste Pinksterdag 5 juni kan na twee jaar corona een lange traditie weer worden opgepakt, de oecumenische Pinksterdienst. Deze gezamenlijke oecumenische viering is om 11.00 uur in de H. Eligiuskerk. De viering is voorbereid door de Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO). Medewerking wordt verleend door de White Group uit Breskens. Voorgangers zijn pastor Frans van Geyt en ds. Aart van Houweling.
In deze viering is er ook een kindernevendienst met als onderwerp 'In vuur en vlam zijn'. Met de aanwezige kinderen zal een klein schilderijtje over dit onderwerp gemaakt worden.
Voorafgaande aan de viering vanaf 10.00 uur en na afloop van de viering is er koffie (zie ook: Expositie Pinksteren).
In het bijzonder wordt deze kindernevendienst onder de aandacht gebracht van de kinderen die hun eerste communie zullen gaan doen. Om hen nog beter voor te bereiden wordt het heel leuk gevonden en zeer op prijs gesteld om hen met hun ouders te verwel-
komen. Maar uiteraard zijn alle kinderen van harte welkom. Als u meer informatie wil of het leuk vindt om te helpen op welke manier dan ook dan kunt u contact opnemen met: mellanieschol@hotmail.com. Meer uitgebreide informatie is te vinden op: andreaspagina (andreas-wzvl.nl).
Het Kinderneventeam bestaande uit Mellanie, Nathalie en Rini hoopt jullie te mogen begroeten en ontmoeten.
Expositie Pinksteren
Tijdens de oecumenische Pinksterviering in de H. Eligiuskerk op 5 juni a.s..zal door de WOO een expositie worden gehouden. Deze expositie heeft als thema ‘Vuur! Vooraf-gaande aan de viering vanaf 10.00 uur en na afloop van de viering is deze onder het genot van een kop koffie te bezichtigen.
Alle locale en regionale amateurschilders, -beeldhouwers en andere amateurkunstenaars worden uitgenodigd om een creatie in te brengen. Deze krijgt dan plaats in de zijbeuken van de kerk. Zij dient wel betrekking te hebben op het thema en kan desgewenst van een toelichting worden voorzien. Zo mogelijk wordt er in de viering aandacht aan besteed. De Werkgroep Oecumene Oostburg (WOO) hoopt van harte op een grote inbreng. De werken kunnen worden ingebracht op maandagavond 30 mei van 18.30 uur tor 20.00 uur, of in overleg met Henk Aarnoutse (tel. 453656). Vanaf een uur na afloop van de viering kunnen ze weer worden meegenomen. Voor nadere informatie kunt u, behalve met Henk Aarnoutse, contact opnemen met pastor Frans van Geyt (tel. 493891) of ds. Aart van Houweling (tel. 852402).
Open Kerken
Vanaf 1 juni wordt “Open Kerken” gehouden in kerkgebouw de “Open Haven” op het Kerkplein. Daar staat van 9.30 – 11.30 uur de koffie klaar. Daarna klinkt er vanaf 11.30 uur orgelmuziek en blijft de kerk open tot 13.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.                           
Naar start