Maandberichten PKC Oostburg--Groede februari 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 3 februari 2019. 10.45 uur. Communieviering

Voorganger   Pastor Frans van Geyt

Koor                           Parochiekoor
Lector                        mw. M. IJsebaert
1e Collecte                 voor de Caritas (Memisa)
2e Collecte                 voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

 1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
 2. Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
 3. Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
 4. Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes.

Zondag 10 februari 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering

Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven

Koor                           Parochiekoor

Lector                        ouders communicanten
Collecte                     voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

 1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
 2. Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
 3. Voor Gerard Dierikx en echtgenote Celina Dhuyvetter.

Zondag 17 februari 2019. 10.45 uur. Communieviering

Voorganger Pastor Frans van Geyt

Koor                           Parochiekoor
Lector                        mw. R. van den Hemel
Collecte                     voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

 1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
 2. Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
 3. Voor overleden ouders en familie.
 4. Voor Michael Henricus Marie van Beek, echtgenoot van Margaretha Leonie Louisa de Sutter en overleden familie.
 5. Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.

Zondag 24 februari 2019. 10.45 uur. Communieviering

Voorganger Pastor mw. C. van de Wiele

Koor                           Parochiekoor
Lector                        mw. M. IJsebaert
Collecte                     voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

 1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant
 1. Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.

Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.

Zondag 3 maart 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger       Pastor Frans van Geyt

Koor                           Parochiekoor
Lector                        dhr. J. Huijbregtse
1e Collecte                 voor de Caritas
2e Collecte                 voor de instandhouding van de eigen kerk Intenties:

 1. Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
 2. Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
 3. Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes.

Viering in Stelle, zaal De Babbelaar

Zondag 10 februari 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Zondag 24 februari 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Rianne Picavet.

Algemene Informatie

Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003; e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.

Mededelingen

Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 februari is bestemd voor MEMISA (de Medische Missie Actie). Memisa ijvert voor kwalitatieve basisgezondheidszorg op langere termijn. Haar doel is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren voor de meest kansarmen, zonder onderscheid naar ras, religie en politieke overtuiging. De Caritas probeert op die manier de mensen in de missielanden medische hulp te bieden. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 20 februari 2019 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg – Groede. Aandachtspunten kunnen worden aangemeld bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).