Maandberichten PKC Oostburg--Groede oktober 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 4 november 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Mw. Ria Koops
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
1e Collecte voor de Zondag voor de Oecumene
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
• Voor de overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oostburg.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Alina Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tan-netje Marie Fieman, namens de parochie.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, weduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
• Voor Jacqueline Willems, echtgenote van Arsène Emiel Mornout, namens de parochie.
• Voor Denise Verrostte – Houtekiet en zoon Chris.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
• Voor Hendrik de Paauw, levenspartner van Daniel Debel.
• Voor Marie Buijsse, echtgenote van Remi Buijsse en zoon Theo en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffie drinken in de Eligiuszaal.
Zondag 11 november 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huibregtse2
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
Zondag 18 november 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 25 november 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor George Termont en echtgenote Marie De Wilde.
Zondag 2 december 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering (An-dreasviering)
Voorgangers Wiel Wiertz, Ignace D’Hert, Frans van Geyt
Koor Projectkoor o.l.v. Rina Marteijn
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Willy Mabesoone, echtgenoot van José Verschueren en overleden familie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 4 november 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Zondag 18 november 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: dhr. N. Peterse.

DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius@hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 11 november is bestemd voor de jaarlijkse Adventsactie. Op deze wijze wordt een teken gegeven dat wij delen met onze medemensen in nood. Ook voor deze mensen geldt in de komende periode “Vol verwaGebeden voor vrede
Op donderdag 1 november wordt in de Maria-kapel het rozenkrans-gebed gebeden ter ere van Allerheiligen. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima. De volgende datum is 8 december (Feest Onbevlekte Ontvangenis H. Maagd Maria).
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 14 november 2018 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg – Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zee-landnet.nl).
Andreasviering
Op zaterdag 1 december zal in het kader van de Andreasviering het Belgische zangkoor De Colores optreden. Aanvang van het concert is 16.00 uur. Het thema van het concert : .. of zal ik over de liefde zingen. Entree: € 5,-- per persoon. Op zondag 2 december volgt dan de parochiële Andreas-viering. Een plechtige eucharistieviering voor alle parochianen waarin zullen voorgaan pastoor Wiel Wiertz, Ignace D’Hert o.p. en Frans van Geyt. Folders en aanmeldingsformulieren zijn op de gebruikelijke plaats beschikbaar.
Najaarsconcert Muziekvereniging Excelsior
Op zaterdag 10 november a.s. vindt in de H. Eligiuskerk het Najaars-concert van Muziekvereniging Excelsior plaats. Een dubbel-concert, want de Urker Mans Formatie verleent ook haar medewerking.
De Urker Mans Formatie zal geestelijke liederen zingen, aangevuld met klassieke werken en spirituals. Excelsior zal werken uitvoeren zoals o.a. Dublin Pictures, Heavens Glory, e.d. De aanvang is om 19.30 uur (deur open vanaf 18.45 uur) en de toegangsprijs bedraagt € 15,-- (kinderen tot 12 jaar gratis). De kaartverkoop is aan de deur.
Kerstpakkettenactie 2018
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. De dozen zijn beschikbaar vanaf 11 november en kunnen tot 9 december achterin de kerk of op het Pastoraal Centrum worden ingeleverd.