Maandberichten PKC Oostburg--Groede oktober 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 7 oktober 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
Zondag 14 oktober 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
Na de viering ontmoeting en koffie drinken in de Eligiuszaal.
Zondag 21 oktober 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
1e Collecte voor Missiezondag
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.• Voor Cyriel Buijsse en echtgenote Clara Dusarduijn en overleden familie.
Zondag 28 oktober 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 4 november 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Mw. Ria Koops
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
• Voor overleden leden van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Oostburg.
• Voor Alina Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tan-netje Marie Fieman, namens de parochie.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, weduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
• Voor Jacoba Magdalena Willems, echtgenote van Arsène Emiel Mornout, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 7 oktober 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Annelies Klaaijsen - Inghels.
Zondag 21 oktober 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Rianne Picavet.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius@hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 7 oktober staat in het teken van de jaarlijkse Kerstpakkettenactie in samenwerking met de andere kerken in onze regio. Deze actie, die nog steeds noodzakelijk is en in een grote behoefte voorziet, is tot nog toe altijd een groot succes geweest, mede door de vrijgevigheid van de parochianen en leden van andere kerkgenootschappen.
Gebeden voor vrede
Op zondag 7 oktober wordt in de Maria-kapel het rozenkransgebed gebeden ter ere van de Gedachtenis van de Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima. De volgende datum is 1 november (Allerheiligen).
In de maand oktober wordt zoals gebruikelijk iedere (werk)dag van maandag t/m vrijdag in de Mariakapel de rozenkrans gebeden vanaf 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom!
Vormingsaanbod 2018 - 2019
Het boekje met het gezamenlijk vormingsaanbod voor het werkjaar 2018 – 2019 van het Samenwerkingsverband van pastores en dominees in West Zeeuws-Vlaanderen is uit en is voor u beschik-baar op de gebruikelijke plaats bij de Maandberichten.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op woensdag 17 oktober 2018 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg – Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl). Op dinsdag 23 oktober is er een gezamenlijke bijeenkomst van het parochiebestuur met de vier PKC’s en het Caritasbestuur.
Allerzielenviering
Zondag 4 november is de jaarlijkse herdenking van alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering.
Ziekenzalving
Op woensdag 14 november a.s. vindt in De Stelle de ziekenzalving plaats.
Presentatieviering kapelaan Van Velthoven
De presentatieviering van pastor Jochem van Velthoven, die voorr de zomer werd benoemd in de drie parochies van Zeeuws-Vlaanderen, is vrijdag 26 oktober om 19.00 uur in de Emmaüskerk te Terneuzen. Voorganger in de viering is vicaris Paul Verbeek en de leden van de drie pastorale teams. U bent van harte welkom bij de viering en bent daarna in de gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe pastor.