Maandberichten PKC Oostburg--Groede september 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 2 september 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Egbert Bornhijm
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (Pax Christi)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Cyriel Buijsse en echtgenote Clara Dusarduijn en overleden familie.
Zondag 9 september 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
Zondag 16 september 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huijbregtse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Johan Elvira Taalman echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
• Voor Jacoba Magdalena Willems, echtgenote van Arsène Emiel Mornout, namens de parochie.
Zondag 23 september is er geen viering in verband met werk-zaamheden in de kerk
Zondag 30 september 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. R. Heijwegen
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, wewduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
• Voor Georges Snauwaert en Angèle Messiaen en overleden familie.
• Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.
Zondag 7 oktober 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor overleden ouders en familie.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 9 september 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.

Zondag 23 september 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Ad van Kuijk en Gonny van Hevele.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius@hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 2 september is bestemd voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschap-pen in de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Zij probeert te werken aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen.
Gebeden voor vrede
Op zaterdag 8 september wordt in de Maria-kapel het rozenkrans-gebed gebeden ter ere van Maria Geboorte. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima. De volgende datum is 7 oktober (Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans