Maandberichten PKC Oostburg--Groede augustus 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


Zondag 5 augustus 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor M. Boselie
Koor CD
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
• Voor Alina Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
Zondag 12 augustus 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor CD
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en over-leden familie.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
Zondag 19 augustus 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Gregoriaans Koor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
1e Collecte voor de Missie Verkeersmiddelen Actie (MIVA)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:

• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Theo de Rijk, echtgenoot van Rozet de Rijk-Aers
• Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tannetje Marie Fieman, namens de parochie.
Zondag 26 augustus 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor CD
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, weduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
• Voor Jacoba Magdalena Willems, echtgenote van Arsène Emiel Mornout, namens de parochie.
Zondag 2 september 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Egbert Bornhijm
Koor Parochiekoor
Lector dhr. J. Huijbregtse
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 12 augustus 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: dhr. N. Peterse.
Zondag 26 augustus 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules Marteijn
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 5 augustus is bestemd voor de ondersteuning van een actueel doel. De parochie wil op deze wijze in deze vakantieperiode een teken geven aan de medemens in nood in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Hun zorgen worden gedeeld. En ook voor hen geldt: “Een goed begin is het halve werk”. Zo laten wij hen merken, dat zij niet alleen worden gelaten. Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.
Gebeden voor vrede
Op woensdag 15 augustus wordt in de Maria-kapel het rozen-kransgebed gebeden en wel ter ere van Maria Ten Hemelopneming. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima. De volgende datum is zaterdag 8 september (Feest Maria Geboorte

Parochiële uitstap H. Andreas: 12 september 2018
Dit jaar vindt de parochiële uitstap plaats op woensdag 12 september. Per bus wordt naar Breda gereden, waar ’s morgens de H. Michaelkerk wordt bezocht. Hier is pastor Wiel Wiertz ook pastoor geweest. Daar is een rondleiding en zal ook de lunch worden ge-bruikt. In de middag wordt het bisdomkantoor bezocht. Er wordt een bijdrage gevraagd voor bus en lunch van € 5,-- per persoon. U kunt u zich aanmelden via het parochiesecretariaat (tel. 0117-453374 en/of per e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl). De precieze invulling van de dag met de tijdstippen ontvangt u na aanmelding.
Versterking pastorale teams
Sedert het vertrek van Alexandra de Krijger is er in het team van onze parochie een vacature, waardoor de andere beroepskrachten erg onder druk staan. Al lang wordt met het bisdom hierover ge-sproken. We zijn verheugd dat we u kunnen melden dat er per 15 oktober een pastorale beroepskracht naar Zeeuw-Vlaanderen komt. Het gaat om kapelaan Jochem van Velthoven, die sinds zijn wijding in 2015 werkzaam is in de zes parochies van de regio Alphen-Gilze. Jochem van Velthoven krijgt een benoeming als kapelaan voor de drie parochies. Hij zal vanuit de Elisabeth-parochie, waar hij gaat wonen, dus ook werkzaam zijn in onze parochie. Hij is voor één dagdeel per week benoemd voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat zal hij blijven doen. Met zijn komst en zijn inzet in de drie parochies worden ook de andere pastorale beroepskrachten van de parochies gevraagd om taken te gaan uitvoeren in heel Zeeuws- Vlaanderen. Daardoor worden de vacatures die er zijn ontstaan zoveel mogelijk opgevangen. Later dit jaar wordt de presentatie-viering van kapelaan van Velthoven gehouden in de Emmaüskerk in Terneuzen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 15 augustus 2018 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Sluiting parochiesecretariaat
Wegens vakantie zal het secretariaat van het pastoraal centrum gesloten zijn van 20 t/m 31 augustus