Maandberichten PKC Oostburg--Groede juli 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN JULI 2018
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 1 juli 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (stichting JOTA)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor Alina Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
Zondag 8 juli 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor George Termont en echtgenote Marie De Wilde.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van
Pamelen, namens de parochie.
Zondag 15 juli 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Willy Thilleman en echtgenote Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Theo de Rijk en de overleden familie De Rijk – Aers..
Zondag 22 juli 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuyts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tannetje
Marie Fieman, namens de parochie.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, weduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
Zondag 29 juli 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor CD
Lector dhr. N. Peterse
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Jacoba Magdalena Willems, echtgenote van Arsène Emiel
Mornout, namens de parochie.
Zondag 5 augustus 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor M. Boselie
Koor CD
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Aline Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
• Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea
Buijck – Cortvriendt, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 1 juli 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Zondag 15 juli 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen - Inghels.
Zondag 29 juli 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Rianne Picavet.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00- 11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email:
andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het
vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen.
Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 1 juli is bestemd voor de stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in
West Zeeuws-Vlaanderen. Door de financiële ondersteuning van het werk van deze stichting willen we als parochie een teken geven dat
ook wij de zorgen delen met onze medemensen in de directe omgeving. Deze collecte wordt ten zeerste aanbevolen.

Vergadering PKC Oostburg-Groede
In de maand juli is er geen vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. De eerstvolgende vergadering is op woensdag 15 augustus 2018.
Gebeden voor vrede
Op zaterdag 7 juli wordt in de Maria-kapel het rozenkransgebed gebeden en wel ter gedachtenis aan de Heilige Maagd Maria, Moeder van Den Bosch. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt ook deze keer in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima, naar aanleiding waarvan de Nederlandse bisschoppen opgeroepen hebben tot gebed voor de vrede, daarbij geïnspireerd door paus Franciscus. De volgende datum is woensdag 15 augustus ((Hoogfeest van Maria Tenhemel-opneming).
Sluiting parochiesecretariaat
Wegens vakantie zal het secretariaat van het pastoraal centrum gesloten zijn van 2 t/m 6 juli en van 20 t/m 31 augustus.
Vakantie Dameskoor
Het parochiekoor heeft van 23 juli t/m 26 augustus 2018 vakantie. De dames zingen op zondag 22 juli de laatste keer voor de vakantie. Op zondag 2 september zijn zij weer present. Tijdens hun afwezigheid zullen er tijdens de vieringen cd’s gedraaid worden. Ook het Gregoriaans koor zal een keer de viering opluisteren.