Maandberichten PKC Oostburg--Groede juni 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN JUNI 2018
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 3 juni 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (Diaconale Ondersteuning)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Medard Edumondus Verheije en echtgenote Gilda van Pamelen, namens de parochie.
Zondag 10 juni 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Theo de Rijk, echtgenoot van Rozet de Rijk-Aers.
• Voor Alina Magdalena Verhulst, weduwe van Arthur de Poorter, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffie drinken in de Eligiuszaal.
Zondag 17 juni 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor White Group
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Gerardus Jacobus Josephus Pfaff, echtgenoot van Tannetje Marie Fieman, namens de parochie.
• Voor Augustinus Bernardus Corijn, weduwnaar van Olga Martens, namens de parochie.
Zondag 24 juni 2018. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Jacoba Magdalena Willems, echtgenote van Arsène Emiel Mornout, namens de parochie.
Zondag 1 juli 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geijt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M.IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en over-leden familie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 3 juni 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Annelies Klaaijsen - Inghels.
Zondag 17 juni 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Ad en Elly van Kuijk en Gonny van Hevele.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 juni is bestemd voor het onder-steuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap alsmede ten dienste van de Caritasbesturen. Deze collecte wordt door het bisdom ten zeerste aanbevolen.
Sluiting secretariaat.
Het secretariaat van het Pastoraal Centrum is van 2 tot en met 6 juli gesloten. voor urgente zaken: 06-20403610
Vergadering Parochie Kern Commissie Oostburg-Groede
Woensdag 20 juni 2018 is er een reguliere vergadering van de PKC Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Gebeden voor vrede
Op zaterdag 9 juni wordt in de Mariakapel het rozenkransgebed gebeden. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt ook deze keer in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima, naar aanleiding waarvan de Nederlandse bisschoppen opgeroepen hebben tot gebeden voor de vrede, daarbij geïnspireerd door paus Franciscus. Deze datum is gekozen vanwege de gedachtenis “Onbevlekt Hart van Maria”. De volgende datum is ook op een zaterdag: en wel op 7 juli : Maria, Moeder van Den Bosch.
Vormselviering
Op zaterdag 23 juni zal bisschop Liesen in de H. Elgiuskerk het H. Vormsel toedienen aan 22 kinderen uit de parochie H. Andreas. Aanvang van de viering is 16.00 uur. Medewerking wordt verleend door het Jongerenkoor Aardenburg.

OPEN KERK 2018
De voorbereidingen voor een Open-Kerk periode deze zomer teza-men met een aantrekkelijke expositie zijn in volle gang. Er zal in de hal en de gangen een speciale expositie op het gebied van textiele kunst te bewonderen zijn. “Tekens aan de wand” is een particuliere verzameling van wandkleden van een gedreven en kunstzinnige vrouw, die prachtige wandkleden heeft gemaakt met religieuze, bijbelse en maatschappelijke motieven. Kleurrijk en aansprekend, groot en klein in allerhande formaat. In Oostburg omdat de maakster, afkomstig uit Vlaardingen, een speciale band had met deze streek door veelvuldig verblijf (Hedenesse-Cadzand en toen-malig Studiecentrum Zeeland in Aardenburg).
Vanaf 4 juli kan men elke woensdag van 11.00 uur tot 17.00 uur deze tentoonstelling “Wandkleden” bezoeken en de creativiteit bewonderen. Sommige van deze wandkleden zijn te koop. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Zaterdag 8 september (Open Monumentendag) is tevens de laatste expositiedag.
NB. vrijwilligers en vrijwilligsters die als gastheer en gastvrouw mee willen helpen aan openstelling en toezicht zijn van harte welkom. (nmppeterse@zeelandnet.nl 0117-440218).
Nieuwe privacywetgeving
Naar aanleiding van de nieuwe privacy wet (AVG) wordt aan onze digitale abonnees gevraagd aan te geven of zij ook in de toekomst de maandberichten digitaal wensen te ontvangen? Zo niet, laat dat dan s.v.p. even weten. In ons systeem is enkel uw e-mail adres bekend. Dit wordt alleen gebruikt voor het versturen van deze maandberichten. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden.