Maandberichten PKC Oostburg--Groede maart 2018

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN MAART 2018
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 4 maart 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
1e Collecte voor de Caritas (Vastenactie)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 11 maart 2018. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor George Termont en echtgenote Marie De Wilde.
Zondag 18 maart 2018. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Zondag 25 maart 2018. 10.45 uur. Communieviering
Palmzondag met palmwijding en doopherdenking
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector dhr. R. Heijwegen
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Donderdag 29 maart 2018. 19.00 uur. Parochiële Andreas-viering.
Witte Donderdag
Voorgangers Pastor Ignace D’Hert en dhr. N. Peterse
Koor Ritmisch Koor De Westenwind
Lector Parochie
Vrijdag 30 maart 2018. 15.00 uur. Gebedsdienst (Kruisweg).
Goede Vrijdag
Voorganger Dhr. N. Peterse
Zaterdag 31 maart 2018. 20.30 uur. Parochiële Andreasviering.
Paaswake
Voorganger Pastor Ignace D’Hert en dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector Parochie
1e Collecte voor de Caritas (Regionaal Noodfonds)
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 1 april 2018. 10.45 uur. Communieviering
1e Paasdag
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
1e Collecte voor de Caritas (Regionaal Noodfonds)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) is er geen viering

Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 11 maart 2018 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Zondag 25 maart 2018 Woord & Communieviering om 11.00 uur: Voorganger: Annelies Klaaijsen – Inghels.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 4 maart is bestemd voor een later door de Parochiële Caritas Instelling te kiezen gezamenlijk doel voor alle tot de parochie behorende kernen. Dit gebeurt in overleg met de vertegenwoordigers van de PKC’s.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Donderdag 15 maart 2018 is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aan-melden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@zeeland-net.nl).
Rozenkransgebed
Op 19 maart 2018 (Feest van de H. Jozef) wordt in de Mariakapel het rozenkransgebed gebeden. Aanvang 15.30 uur. Dit gebeurt in het kader van de herdenking van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima, naar aanleiding waarvan de Nederlandse bisschoppen opgeroepen hebben tot gebed voor de vrede, daarbij geïnspireerd door paus Franciscus. Dit vindt plaats in de Mariakapel. Aanvang 15.30 uur.
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 14 maart 2018 wordt er kleding, speelgoed en etenswaren opgehaald door ophaaldienst De Helpende Hand uit Diksmuide. Tot en met dinsdag 13 maart kunt u uw spullen inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel. Kleding graag in plastic zakken doen en speelgoed en etenswaren apart verpakken a.u.b. De kleding wordt verdeeld onder kansarmen en de rest wordt verkocht in de tweedehandswinkel. De opbrengst komt ten goede aan sociale doeleinden.
Cursus “Op zoek naar identiteit”
Als christenen kunnen we een hele resem zaken opnoemen die direct of indirect met onze identiteit te maken hebben. Wij hebben een heilig boek, een charismatische stichter, een geloofsbelijdenis, processies en bedevaarten, gebeden, symbolen, rituelen, organi-saties. En uiteraard ook sacramenten. Over het algemeen worden deze beschouwd als kernmomenten van gelovige expressie en bouwstenen voor een geloofshouding. Sacramenten worden onmis-baar geacht in het voeden en ondersteunen van onze geloofs-beleving. Toch lopen de meningen over de betekenis van deze geloofstekens uiteen binnen de verschillende christelijke geloofs-gemeenschappen. Er kunnen dus vragen gesteld worden. Hoe onaantastbaar zijn sacramenten? Zijn ze er altijd geweest? Hoe kunnen we daar vandaag mee omgaan? Welke speelruimte kunnen we ons veroorloven?
In een serie van drie vormingsavonden onder leiding van Ignace D’Hert wordt geprobeerd zicht te krijgen op de betekenis van sacramenten. Deze vormingsavonden vinden plaats op 7, 14 en 21 maart 2018 telkens na het voorafgaand avondgebed (van 19.45 uur tot ca. 21.30 uur in het Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17, Oostburg). Aanmelden en inlichtingen bij het Parochie Secretariaat (Zie ook de brochure “Vormingsaanbod 2017-2018”).
Avondgebeden
Vanaf Aswoensdag vinden gedurende de Veertigdagentijd elke woensdagavond, de oecumenische avondgebeden, met lezing, gebeden en samenzang, plaats onder leiding van een voorganger vanuit de Werkgroep Oecumene. Het thema is het Evangelie van de komende zondag. De resterende data zijn 7, 14 en 21 maart telkens om 19.00 uur in de Eligiuskerk.
Vastenactie Parochie H. Andreas
Ook dit jaar organiseert de Caritasinstelling van de Parochie H. Andreas West-Zeeuws Vlaanderen in het kader van de Vastenactie weer een vastenactiemiddag en wel op zaterdag 17 maart 2018 in de Eligiuszaal te Oostburg van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Het belooft weer ’n bijzondere middag te worden, er is van alles te doen. Er is een hobby- en boekenmarkt, een taartbuffet en een verloting. Ook is er een activiteit voor kinderen en er is een optreden van Puur Toeval.
De opbrengst van de vastenactie is dit jaar evenals voorgaande jaren bestemd voor SAKO (Stichting steun aan Kinderen Overzee). Deze stichting ondersteunt projecten in Bangladesh om in dat land scholen te bouwen, en onderwijs te geven aan kinderen, zodat iedereen de kans krijgt te leren lezen en schrijven. De Stichting wordt gedragen door mensen uit onze eigen regio. Zij zullen deze middag ook aanwezig zijn en een presentatie gegeven over het project. Aan de activiteiten doen alle geloofsgemeenschappen uit de parochie mee.
U wordt uitgenodigd deze middag mee te beleven. iedereen is van harte welkom!!! Met uw hulp is het mogelijk een mooi bedrag bijeen te brengen.
In de kerk liggen vastenzakjes, waarin u uw bijdrage voor dit project kunt doen. Vastenzakjes kunt u inleveren in een speciale bus in de hal van het Pastoraal Centrum of in de brievenbus St. Eligiusplein 17.
Europa Kinderhulp regio Zeeland
Europa Kinderhulp is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zorgt dat er jaarlijks zo’n 1000 kinderen uit achterstandssituaties bij gezinnen in Nederland op vakantie – tot rust – kunnen komen. Zij is elk jaar opnieuw op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor deze kinderen, die het zo hard nodig hebben er eens even ‘uit’ te zijn. Heeft u de energie en tijd om een kind een fijne vakantie te bieden?
De kinderen zijn tussen de vijf en twaalf jaar oud en komen uit Nederland, België (Nederlandssprekend), Duitsland en Frankrijk. Een bed, een extra bordje, een beetje extra aandacht en verder gewoon laten meedraaien in het gezin: dat is voor onze vakantie-kinderen al bijzonder. Daarmee bezorgt u ze de tijd van hun leven.
Wilt u overwegen om één van deze kinderen een supervakantie te gunnen? In de zomervakantie, bij u thuis, voor ongeveer twee weken?
Een vakantiekind ontvangen is heel leuk om te doen. Natuurlijk gaat het niet altijd van een leien dakje, maar Europa Kinderhulp-medewerkers bieden altijd hulp en uiteindelijk is de opgedane ervaring iets om jarenlang op terug te kijken, vooral voor uw eigen kinderen. Een kind zien genieten maakt dat je zelf ook geniet. En veelal vinden ze de gewone dingen het leukste: even samen bood-schappen doen, fietsen, huisdieren te eten geven, buiten spelen enz. Echt niets bijzonders, maar toch zo leuk!
Wie kan vakantieouder worden?
In principe kan iedereen vakantieouder worden. Uiteraard moeten vakantieouders in staat zijn tijd en liefdevolle aandacht aan het kind te besteden. Ook zijn persoonlijke kwaliteiten als geduld en begrip voor een kind dat onder moeilijke omstandigheden opgroeit, waar-devol gebleken voor een succesvol vakantieverblijf. Vraag via www. europakinderhulp.nl een informatiepakket aan of bel 0113-233 286.