Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Zondag 3 december 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorgangers Wiel Wiertz, Ignace D’Hert, Frans van Geyt.
Assistentie dhr. G. Nuijts
Koor Projectkoor
Lectoren mw. T. Simonse, mw. R. Hoeijmakers, mw. V. van Rie
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor pastoor Omèr Gielliet en pastoor Guust de Nijs, namens de parochie.
Zondag 10 december 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman - Overmeire
• Voor Odiel de Jaeger en Jozina de Jaeger – de Jonge.
Zondag 17 december 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Bisschoppelijke Adventsactie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.

Zondag 24 december 2017. 19.30 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Kinderkoor met combo
Lector Werkgroep Gezinsvieringen
1e Collecte voor het pastorale werk in onze parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Kerk open vanaf 19.00 uur. Kinderkoor zingt vooraf bekende kerstliedjes.
Na de viering chocolademelk en glühwein in de hal van de kerk.
Maandag 25 december 2017. 10.45 uur Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector Dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor het pastorale werk in onze parochie
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor Marie Remijn, echtgenote van Remi Buijsse en overleden familie.
• Voor Desiderius van Belleghem en echtgenote Louisa Heetesonne.
Zondag 31 december 2017. 10.45 uur. Communieviering (Andreasviering).
Voorganger dhr. N. Peterse
Koor Gregoriaans Koor
Lector Mw. H. Remijn - de Badts
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Maandag 1 januari 2018 is er geen viering
Zondag 7 januari 2018. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 3 december 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Rianne Picavet.
Zondag 17 december 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Nico Peterse.
Vrijdag 22 december 2017 Oecumenische Viering om 14.00 uur met medewerking van vrijwilligers van De Stelle.
Maandag 25 december 2017 (Kerstmis) Woord & Communie-viering om 11.00 uur.

Voorganger: liturgie-groep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Viering in BURGHT, recreatiezaal
Donderdag 21 december 2017 om 15.30 uur. Een oecumenische Advents-Kerstviering voor alle bewoners. Voorgangers: ds. A. van Houweling en dhr. N. Peterse

DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Frans van Geyt 25 jaar in het pastoraat
Zondag 1 oktober was het 25 jaar geleden dat Frans van Geyt zijn eerste pastorale aanstelling kreeg. Hij was toen werkzaam in de Jordaan in Amsterdam. De vieringen werden gehouden in een gym-zaal en voorafgaand kwamen de mensen samen om samen te eten en drinken. Als het moment van de viering aangebroken was verhuisde de groep naar de zaal voor het Woord van God. Gedurende 19 jaar is Frans nu werkzaam in West Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de Andreasviering op zondag 3 december zal er aandacht zijn voor het jubileum.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 december is bestemd voor de diaconale werkgroepen in onze parochiekernen. Deze vrijwilligers zijn onmisbaar en zetten zich in op velerlei gebied, zoals huisbezoek bij ouderen en zieken. Caritas maakt dit werk mede mogelijk.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 13 december is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@ zeelandnet.nl).
Pastoraal Centrum
Het Pastoraal Centrum is gesloten vanaf 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018.
Najaarsconcert Excelsior
Op zaterdagavond 9 december 2017 houdt de Christelijk Muziek-vereniging Excelsior een concert in de H. Eligiuskerk. Er worden weer gevarieerde werken ten gehore gebracht. Muzikale mede-werking aan deze avond zal worden verleend door het duo Reni en Elisa Krijgsman. Zij hebben als grote passie in hun leven ‘Gods Liefde’. Het belooft een verrassend concert te worden. Aanvang 19.30 uur. Toegang € 10,--. Kaarten uitsluitend verkrijgbaar net voor aanvang van het concert.
Kerstpakkettenactie 2017
Ook dit najaar wordt er door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Nog steeds komen veel gezinnen voor een dergelijk pakket in aanmerking. En met iets extra’s rond Kerstmis laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden. Via kerken, scholen e.d. wordt gevraagd om een doos te vullen. Voor deze jaarlijkse kerst-pakkettenactie zijn er nog steeds dozen beschikbaar. Zij liggen achterin de hal van de kerk met een boodschappenlijstje. Laten wij onze medeburgers die dat nodig hebben ondersteunen met een mooi kerstpakket.. Deze dozen worden rond Kerstmis bezorgd bij de meest kwetsbare mensen en gezinnen om ons heen.
Andreasviering
Op zondag 3 december 2017 is er de feestelijke eucharistieviering voor heel de parochie in de H. Eligiuskerk te Oostburg om 10.45 uur met medewerking van het pastoraal team, een parochiebreed samengesteld koor en er is medewerking uit alle PKC’s.
Het thema op deze eerste zondag van de advent is: Wij zijn als klei, het werk van uw handen. In de viering gedenken we Omèr Gielliet en Guust de Nijs, die ons dit jaar ontvielen. Markante pastoors binnen onze parochie. Na de viering zullen we het glas heffen op onze parochie en op elkaar, want de parochie kan enkel functioneren dankzij de inzet van velen. Aansluitend is er de gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke maaltijd (broodjes, koffie enz.).