Maandberichten PKC Oostburg--Groede september 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN SEPTEMBER 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 3 september 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor CD. Bundel Gezangen voor Liturgie!
Lector dhr. G. Nuijts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Rene Fruijtier echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
• Voor Cijriel Buijsse en echtgenote Clara Dusarduijn en overleden familie.
Zondag 10 september 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Diaken E. Bornhijm
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Omer van de Vijver, echtgenoot van Georgette Goethals en overleden ouders en familie.
• Voor Leonard Verheije en Juline Minnaert en overleden familie.
Zondag 17 september 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
1e Collecte voor het Vredeswerk PAX
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Arthur Johan Elvira Taalman, echtgenoot van Lydia Maria Sudijn.
Zondag 24 september 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorgangers Pastor Wiel Wiertz
Lector dhr. G. Nuijts
Koor Parochiekoor
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Georges Snouwaert en Angèle Missiaen en overleden familie.
• Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal
Zondag 1 oktober 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 10 september 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: dhr. N. Peterse.
Zondag 24 september 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules Marteijn.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Gebedsmomenten O.L.Vrouw van Fatima
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maria in Fátima is verschenen aan drie herderskinderen. Maria verscheen zes keer, telkens de 13de van de maand, beginnend in de maand mei. De Zeeuws-Vlaamse parochies hebben op alle verschijningsdata aan-dacht geschonken aan dit jubileumjaar door samen te komen en te bidden. Op woensdag 13 september om 14.15 uur vindt in het kader hiervan een gebedsmoment - met uitstalling van het Allerheiligst Sacrament - plaats in onze kerk. Iedereen is van harte welkom.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 20 september is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@ zeelandnet.nl).
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 3 september is bestemd voor Pax Christi. Deze organisatie steunt en stimuleert lokale gemeenschap-pen over de hele wereld, die geloven dat vrede mogelijk is. Ook zet zij zich in voor de veiligheid en bescherming van mensen en werkt zij aan duurzame oplossingen voor conflicten in de wereld.
Blauwe Zusters komen naar onze parochie
De PKC Zuid heeft voor haar bindingsdag op 9 september 2017 in de H. Johannes de Doperkerk te Sluis de Blauwe zusters uit Luxem-burg uitgenodigd. In hun klooster zijn liturgische spullen uit de gesloten kerken van Eede en Hoofdplaat in gebruik. Iedereen is op zaterdag 9 september van welkom. Aanvang 14.00 uur. De zusters zullen vertellen hoe zij staan in de huidige wereld en hoe zij zich inzetten op parochieel vlak. Ook wordt er samen met de zusters gezongen. Om 17.00 uur wordt de middag afgesloten met de vespers met medewerking van het Ritmisch Koor Emmanuel.
Open Monumentenweekend
Vanwege het open monumentenweekend is op zaterdag 9 septem-ber de H. Eligiuskerk van 11.00 tot 16.00 uur geopend.
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 20 september worden spullen opgehaald door De Helpende Hand. T/m dinsdag 19 september kunt u uw spullen (goed verpakt!) inleveren aan de kerk of neerzetten in de Mariakapel.
Verhuizing Jos Smeets
Oud-pastor Jos Smeets dankt allen hartelijk voor de felicitaties die hij mocht ontvangen ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum. Sinds kort is hij verhuisd naar WZC Engelendale, Vlamingdam 34 te B-8000 Brugge.
Festival van Zeeuws-Vlaanderen
Op zondag 8 oktober 2017 vindt in onze kerk in het kader van het Festival van Zeeuws-Vlaanderen een concert plaats door het Amsterdam Sinfonietta Strijkorkest. Aanvang: 15.30 uur. Kaarten ad € 25,- zijn verkrijgbaar via www.festival-zvl.nl of vanaf 1 uur voor aanvang aan de kerk.