Maandberichten PKC Oostburg--Groede augustus 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

MAANDBERICHTEN AUGUSTUS 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 6 augustus 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Diaken E. Bornhijm
Koor CD
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Zondag 13 augustus 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Gregoriaans Koor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Anny Aers - de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
• Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders.
Zondag 20 augustus 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor CD. Bundel Gezangen voor Liturgie!
Lector dhr. A. de Wit
1e Collecte voor de MIVA
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Ubert Petrus Verheije, echtgenoot van Martina Hendrika van Eijkeren, namens de parochie.
• Voor Theo de Rijk, echtgenoot van Roset de Rijk – Aers.
• Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
Zondag 27 augustus 2017. 10.45 uur. Tentdienst
Voorgangers dhr. N. Peterse en ds. A. van Houweling
Koor Projectkoor en samenzang
Collecte Stichting Kerk en Vluchteling .
Zondag 3 september 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor CD. Bundel Gezangen voor Liturgie!
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere..
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 13 augustus Woord- & Communieviering om 11.00 uur. Voorganger: Rianne Picavet. .
Zondag 27 augustus Woord- & Communieviering om 11.00 uur Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Vieringmoment in de Burght.
Donderdag 31 augustus is er nog één keer voor bewoners van Burght een zgn. kort pastoraal moment; een bijeenkomst met liturgische elementen en gelegenheid om de Communie te ontvangen. 15.30 uur in de recreatiezaal o.l.v. N. Peterse
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Secretariaat gesloten
In verband met de zomervakantie zal het secretariaat gesloten zijn van maandag 31 juli tot en met vrijdag 18 augustus 2017. Voor zeer dringende zaken is het mobiele nummer beschikbaar tijdens deze periode: 06 – 20403610.
Zondag 13 augustus . Maria Hemelvaart.
Op deze zondag vieren we niet de 19e zondag door het jaar maar het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, dat officieel valt op 15 augustus . Speciaal hiervoor zal het Gregoriaans Koor komen zingen en volgen we de liturgie van die dag onder het thema: Zalig zij die geloofd heeft!.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 16 augustus is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@zeelandnet.nl).
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 6 augustus heeft geen specifieke bestemming maar is bestemd voor een actueel doel.
Tentdienst zondag 27 augustus 2017
Van vrijdag 25 t/m zondag 27 augustus staat Oostburg weer in het teken van het Eenhoornfestival. Een jaarlijks terugkerend feest, dat door zijn programmering er voor wil zorgen dat er voor iedere generatie, woonachtig in en buiten Oostburg, van alles te beleven is. (zie voor het programma www.eenhoornfestival.nl).
Vast onderdeel van het programma is een oecumenische kerkdienst op zondagmorgen in de festivaltent, verzorgd door de kerken in Oostburg via de Werkgroep Oecumene. Zondag 27 augustus om 10.00 uur is er dus een feestelijke kerkdienst voor jong en oud. Het thema en de aanleiding is: MUZIEK!, want heel de schepping zingt Gods lof; de zon en de maan de sterren in hun baan, de bloemen op het veld, de stemmen van kinderen en instrumenten, en alle zang en samenzang.
Gekozen is voor veel samenzang van bekende liederen uit de beide tradities, ondersteund door een koor van vrijwilligers onder leiding van Marleen Scheele. Koperblazers geven extra glans en instru-menten, opgesomd in psalm 150, worden erbij gehaald. Het wordt vrolijk en feestelijk. Breng vooral de kinderen mee. Ook voor hen is er muziek en een speciaal programma.
Na de viering is er ontmoeting en koffiedrinken in en rond de tent. (NB. De instrumenten van psalm 150 zijn elke dag te zien in de absiskoepel van de H. Eligiuskerk).
Wie nog in het koor van vrijwilligers wil meezingen kan zich aanmelden bij N. Peterse (nmppeterse@zeelandnet.nl of tel. 440218). Dit koor repeteert op zaterdag 19 augustus en zaterdag 26 augustus telkens om 10.00 uur in de Eligiuszaal of in de kerk.
Herdenking 15 augustus 2017
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en aan WOII voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daarom worden op 15 augustus alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, burgers en militairen herdacht. Het is een traditie in Oostburg om zich aan te sluiten bij de Nationale Indië-Herdenking in Den Haag. Het bestuur van de Stichting Comité 4 mei Oostburg organiseert een korte bijeenkomst bij het vredesmonument aan het Raadhuisplein. Er worden bloemen gelegd namens het college van B&W, door het comité, door nabestaanden enz.. Allen die zich hierbij willen voegen zijn welkom. Dinsdag 15 augustus om 12.00 uur aan het Raadhuisplein.