Maandberichten PKC Oostburg--Groede juni 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN JULI 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 2 juli 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Caritas (Stichting JOTA)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.


Zondag 9 juli 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Georges Termont en echtgenote Marie De Wilde.


Zondag 16 juli 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. A. de Wit
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Annie Alberta Honorina Hermans, weduwe van Edemond Buijck, namens de parochie.
• Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman – Overmeire.
• Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders.
• Voor Theo de Rijk, echtgenoot van Roset de Rijk – Aers.


Zondag 23 juli 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
• Voor Ubert Petrus Verheije, echtgenoot van Martina Hendrika van Eijkeren, namens de parochie.


Zondag 30 juli 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 6 augustus 2017. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Dhr. E. Bornhijm
Koor CD
Lector mw. A. Klaaijsen - Inghels
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar


Zondag 2 juli 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ad en Elly van Kuijk en Gonny van Hevele. .


Zondag 16 juli 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.


Zondag 30 juli 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules Marteijn.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst: Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 2 juli is bestemd voor de Stichting JOTA in Oostburg. Deze stichting zorgt o.a. voor de voedselbank in West Zeeuws-Vlaanderen. Zo geven we als parochie een teken wij onze medemensen in de directe omgeving niet vergeten en tot steun
willen zijn. (Zie ook www.jotaoostburg.nl).
Vakantie Parochiekoor
Vanaf zondag 6 augustus tot en met zondag 3 september 2017 is het Parochiekoor met vakantie. Dat betekent dat de vieringen op andere wijze opgeluisterd worden en wel met cd’s. Op zondag 13 augustus verzorgt het Gregoriaans Koor de gezangen.

Opbrengst Vastenactie 2017
Wat een goede campagne is het geweest! Vele mensen waren weer betrokken bij Vastenactie. Of het nu gaat om vrijwilligers in de
parochies, scholieren op de basisschool of deelnemers aan de middag op 1 april: iedereen heeft op zijn of haar manier een steentje bijgedragen. Hiervoor willen we u hartelijk danken. En het belang-rijkste van dit alles: We hebben het streefbedrag van € 4.500,-- ge-haald. Geweldig! Mede hierdoor kan de Stichting SAKO (Steun Aan Kinderen Overzee) veel jongeren helpen in Bangladesh om naar school te gaan en ’n vakdiploma te behalen. Hierdoor zijn ze in staat later een baan te vinden en een gezin te onderhouden.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt. Het Caritasbestuur

Viering zondag 25 juni 2017
Zondag 25 juni - het was een feestelijke en heel plechtige viering op deze zondag toen Sacha Steijaert in concelebratie met pastoor Wiertz en een vriend uit eigen kring Hans van der Donk zijn eerste H. Mis opdroeg in deze parochie. Sacha is afkomstig uit onze parochie (Hoofdplaat) en is op zaterdag 10 juni door de bisschop van Den Bosch tot priester gewijd. De kerk was vol met parochianen, gasten en vrienden onder wie velen uit Hoofdplaat. Het koor zong de vaste gezangen van een gregoriaanse Missa, dat volop werd meegezongen. Tijdens deze viering werd Jurjen de Vlaeminck uit Schoondijke gedoopt. Na afloop was er gelegenheid om Sacha te feliciteren. Velen maakten daarvan gebruik.
OPROEP - KUN JE ZINGEN ZING DAN MEE

Zondag 27 augustus a.s. is er de gebruikelijke tentdienst in het kader van het Eenhoornfestival. Dit wordt een oecumenische viering voor iedereen, in de vorm van een zangdienst met bekende gezangen uit de beide tradities. Er is dus ruimte voor veel zang en samenzang. Deze samenzang wordt ondersteund door een gelegenheidskoor van vrijwilligers. WIE WIL IN DIT KOOR MEEZINGEN !!! Meld je aan en geef naam en adres op aan N. Peterse: nmppeterse@ zeelandnet.nl of tel. 440218. Vooraf wordt een of twee keer gerepe-teerd. Hierover krijgt men te zijner tijd bericht.

Einde schooljaar
Op vrijdag 14 juli is er om 10.45 uur bij het einde van het schooljaar een schoolviering voor de hele St. Bavoschool in de H. Eligiuskerk. Deze wordt verzorgd door de school en voorganger Frans van Geyt. Toehoorders zijn van harte welkom.