Maandberichten PKC Oostburg--Groede juni 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN JUNI 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 4 juni 2017. 10.00 uur. Oecumenische viering (PKN-kerk aan de Molenberg)
Voorganger Ds. A. van Houweling / dhr. N. Peterse
Zondag 11 juni 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
1e Collecte voor de Caritas (Diaconale Ondersteuning)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Annie Alberta Honorina Hermans, weduwe van Edemond Buijck, namens de parochie.
Zondag 18 juni 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
• Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
• Voor Ubert Petrus Verheije, echtgenoot van Martina Hendrika van Eijkeren, namens de parochie.
Zondag 25 juni 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Sacha Steijaert / Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. R. Heijwegen
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.

• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
• Voor Anny Aers -de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 2 juli 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor
Koor Parochiekoor
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 4 juni 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: mw. Rianne Picavet.
Zondag 18 juni 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: Ria en Jeanine.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 21 juni is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@zeelandnet.nl).
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 11 juni is bestemd voor De Diaconale Ondersteuning. Dat is het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze parochie en ten dienste van de Caritasbesturen.
Gebedsmomenten O.L.Vrouw van Fatima
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maria in het Portugese Fátima is verschenen aan drie herderskinderen. Maria verscheen zes keer telkens de 13de van de maand, beginnend in de maand mei. Zo zullen we als gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse parochies - in verbondenheid met de wereldkerk - op alle verschijningsdata speciaal aandacht schenken aan dit jubileumjaar door samen te komen en te bidden. Het eerste gebedsmoment - met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament - is op zaterdag 13 mei om 14.15 uur in de kapel van O.L.V. ter Eecken te Kapellebrug. De andere gebeds-momenten zijn, telkens om 14.15 uur: dinsdag 13 juni in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Aardenburg, donderdag 13 juli in de heilige Maria Hemelvaartkerk te Philippine, zondag 13 augustus in de Emmaüskerk te Terneuzen, woensdag 13 september in de kerk van de H. Eligius te Oostburg en vrijdag 13 oktober in de heilige Willibrordusbasiliek te Hulst. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.
Bedevaart Aardenburg
Op woensdag 7 juni vindt de jaarlijkse bedevaartviering met Maria-hulde plaats in de kerk van Aardenburg met deelname van onder andere de Katholieke Bond voor Ouderen uit West-Zeeuws-
Vlaanderen. De eucharistieviering begint om 14.00 uur. Voorganger is vicaris Paul Verbeek.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met koffie en thee met een Zeeuwse bolus (tegen betaling van € 2,50) achter in de kerk.
Sacramentsdag 15 juni
Viering zondag 25 juni 2017
Zondag 25 juni zal Sacha Steijaert voorgaan in de Eucharistie-viering. Sacha is afkomstig uit onze parochie (Hoofdplaat) en is op zaterdag 10 juni door de bisschop van Den Bosch tot priester gewijd.
Het is zijn eerste viering in de parochie. Na de viering is er gelegenheid hem en zijn familie te ontmoeten en te feliciteren in de Eligiuszaal.
Afsluiting van de ‘Lange weecke van Sinxen’
Zondag 11 juni is er een bijzondere bedevaart vanuit Aardenburg naar Brugge. Er wordt speciale aandacht besteed aan de schrijver/ dichter Guido Gezelle. Het vertrek is om 13.15 uur met de auto vanuit Aardenburg. Met de fiets is ook mogelijk, deze groep zal om 12.45 uur vertrekken. De rit voert langs oude pelgrimswegen naar Brugge. Het verdere programma:
14.00 uur verzamelen bij de Kruispoort in Brugge;
14.00 uur wandeling door Brugge, onder andere langs het geboorte-huis van Guido Gezelle;
15.00 uur bezoek aan het Engels klooster waar Guido Gezelle is gestorven;
15.30 uur gebedsmoment in de Sint Annakerk (hier werd Guido Gezelle gedoopt en deed hij zijn Eerste Communie);
16.00 uur rondleiding in de Sint Annakerk ;
16.45 uur ontvangst met een hapje en drankje in het parochieel centrum;
Iedereen kan deelnemen aan deze bedevaart. De deelnamekosten bedragen € 5,00 per persoon (betalen bij aanmelding). Aanmelden kan bij Leo Ducheine (0117 - 492415 of leoducheine@gmail.com) of bij Marc Moens (0117 - 493125 of marcmoens@zeelandnet.nl).