Maandberichten PKC Oostburg--Groede mei 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


MAANDBERICHTEN MEI 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 7 mei 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Assistentie N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn - de Badts
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
• Voor Albert Jansen en Elza Lauwers.
Tijdens deze viering wordt de 10-jarige Quincey Semelaar ge-doopt en ontvangt hij de Eerste Heilige Communie.
Zondag 14 mei 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Presentatieviering Eerste Heilige Communie
Voorganger Pastor Jan-Jaap van Peperstraten
Assistentie N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector ouders communicanten
1e Collecte voor Roepingenzondag
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 21 mei 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector Dhr. A. de Wit
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
• Voor Marina Pollet, echtgenote van Frank de Milliano, namens de parochie.
• Voor Gerard Dierikx en zijn echtgenote Celina Dhuyvetter.
• Voor Ubert Petrus Verheije, echtgenoot van Martina Hendrika van Eijkeren, namens de parochie.
Donderdag 25 mei 2017. 10.45 uur. Communieviering
Hemelvaartsdag
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen – Inghels
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 28 mei 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Viering Eerste Heilige Communie
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Assistentie N. Peterse
Koor een kinderkoor o.l.v. Ellen den Hamer
Lector ouders communicanten
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
• Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
• Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Zondag 4 juni 2017. 10.00 uur. Oecumenische viering (PKN-kerk aan de Molenberg).
Hoogfeest van Pinksteren
Voorganger Ds. A. van Houweling / N. Peterse
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 7 mei 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger liturgiegroep: Ria en Jeanine
Zondag 21 mei 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger liturgiegroep: Ad, Elly en Gonny.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Meimaand-Mariamaand
Gelegenheid voor gezamenlijk rozenkransgebed vanaf van maandag 1 mei op alle weekdagen om 18.30 uur in de Mariakapel. (Let op: NIET op donderdag 4 mei en vrijdag 5 mei en donderdag 25 mei).
Dodenherdenking donderdag 4 mei.
De 4 mei bijeenkomst vindt plaats in de Eligiuskerk om 18.45 uur met medewerking van KMV Veronica en organist J. Scheele. Karlijn Stoffels spreekt over haar boek “Eigen Vuur” en schoolkinderen lezen hieruit voor. Om ca. 19.30 uur Stille Tocht naar het monument aan het Raadhuisplein en om 19.45 uur voorlezen van de namen. Om 20.00 uur twee minuten stilte en het Wilhelmus, waarna toespraak door burgemeester Cammaert en de kranslegging. Na afloop is er koffie in de Eligiuszaal. Daar is ook een kleine expositie van werkstukken door de kinderen gemaakt bij gastlessen over “Eigen Vuur” op 12 april.
Caritascollecte

In de meimaand staat de persoon van Maria heel centraal. Haar dienstbaarheid is zo kenmerkend dat deze aan ons ten voorbeeld wordt gehouden. Als Kerk willen we dienstbaar zijn, vooral aan degenen die het minst van anderen te verwachten hebben, maar die het alleen niet redden. De Caritas wil die zorg dragen door hen financieel te helpen via de Caritascollecte op zondag 7 mei.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 17 mei is er een vergadering van de Parochie Kern Com-missie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; dewaag@zeelandnet.nl).
Eerste Heilige Communie.
Een groepje van 12 kinderen uit Oostburg en Schoondijke bereidt zich voor de op de Eerste Heilige Communie. Het schooltraject wordt begeleid door juffrouw Daniëlle Steijaert. Een werkgroepje van ouders bereidt de viering voor samen met N. Peterse. Het thema van deze viering is “Jezus als de Goede Herder”. Op zondag 14 mei is de presentatieviering met pastor J.J. van Peperstraten. De kinderen presenteren schaapjes met hun eigen naam, die in de kerk blijven tot aan zondag 28 mei. Pastoor Wiel Wiertz verzorgt dan de feestelijke Eucharistieviering. Er is die dag een ad hoc kinderkoor met broertjes en zusjes o.l.v. juffrouw Ellen den Hamer en begeleiding van het combo.
Pinksterviering
Op zondag 4 juni is er samen met de protestantse gemeente “De Brug” een Oecumenische Viering in de PKN-kerk aan de Molenberg! Dit omdat vanwege renovatie de Kerkpleinkerk gesloten is. Aanvang 10.00 uur. Voorganger is ds. A. van Houweling samen met de heer N. Peterse. Het zangkoor “Grenzeloos” uit Oostburg en Sint Laureins o.l.v. Aureel Heirman verleent muzikale medewerking.
Bedevaart Aardenburg
Op woensdag 7 juni vindt de jaarlijkse Plechtige Bedevaartdienst met Mariahulde plaats in de kerk van Aardenburg. Aanvang 14.00 uur. Voorganger is vicaris Paul Verbeek en het Gemengd Koor Sint Cecilia verleent haar medewerking.

Deelname is er o.a. van de Katholieke Bond voor Ouderen uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook zal ook een grote groep bedevaartgangers uit Bergen op Zoom zich aansluiten.