Maandberichten PKC Oostburg--Groede februari 2017

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

MAANDBERICHTEN FEBRUARI 2017
H. ELIGIUSKERK OOSTBURG
Zondag 5 februari 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. Ysebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Anny Aers-de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
Zondag 12 februari 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector mw. P. de Milliano
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
* Voor Marina Pollet, echtgenote van Frank de Milliano, namens de parochie.
* Voor Gerard Dierikx en zijn echtgenote Celina Dhuyvetter.
Zondag 19 februari 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. A. Klaaijsen
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Annie Alberta Honorina Hermans, weduwe van Edemond Buijck, namens de parochie.
* Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
* Voor Michael Henricus Marie van Beek, echtgenoot van Margaretha Leonie Louisa de Sutter en overleden familie.
* Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
* Uit dankbaarheid bij het 65-jarig huwelijk van Medard Verheije en Gilda Verheije – van Pamelen.
Zondag 26 februari 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Wiel Wiertz
Koor Parochiekoor
Lector dhr. A. de Wit
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck-de Kant.
* Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
* Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman – Overmeire.
Woensdag 1 maart 2017. 19.00 uur. Aswoensdagviering
Voorganger dhr. N. Peterse, ds. A. van Houweling
Koor Parochiekoor
Zondag 5 maart 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. Ysebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 12 februari 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Rina, Jules.
Zondag 26 februari 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: nog niet bekend.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Vormsel
Zaterdag 4 februari om 19.00 uur vindt de presentatie van de vor-melingen plaats in de H. Barbarakerk in Breskens.
Zaterdag 18 februari om 16.00 uur vindt de vormselviering plaats in onze kerk. Het is een centrale viering voor de hele parochie. Het sacrament van het vormsel wordt toegediend door pastoor A. van Hees aan 34 kinderen van de parochie. Het Jongerenkoor uit Aar-denburg zorgt voor zang en muzikale omlijsting.
Aswoensdag en Avondgebeden in de Veertigdagentijd.
Op woensdag 1 maart 2017 om 19.00 vindt in de H. Eligiuskerk de Aswoensdagviering plaats, een dienst met askruisje en asoplegging. Dit is zoals gebruikelijk een oecumenische viering samen met de Protestantse gemeente De Brug.
De viering van Aswoensdag markeert het begin van een serie “Oecumenische avondgebeden in de Veertigdagentijd”. Vijf gebeds-diensten op de woensdagavond van 19.00 uur tot ca.19.30 uur in de Eligiuskerk. Deze traditie trekt elk jaar veel deelname. Een soberegebedsdienst in het midden van de week wordt ervaren als een zinvolle onderbreking van de dagelijkse drukte.
Dit jaar staan de avondgebeden stil bij het Boek ”Klaagliederen”. Al vroeg in de christelijke traditie worden de Klaagliederen op het lijden van Christus toegepast. Op bijzondere wijze komt dit tot uiting in de zgn. Donkere Metten - het kerkelijk gebed, dat ’s nachts (vóór de ochtend) wordt gezongen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Bepaalde delen van de Klaagliederen worden daar gezongen als Schriftlezing. De avondgebeden zetten telkens een van de 5 gezangen centraal. Zij vinden plaats op woensdag 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 1 februari om 20.00 uur is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachts-punten aanmelden bij het secretariaat: Annelies Klaaijsen (dewaag@zeelandnet.nl)
Ophalen kleding door De Helpende Hand
Op woensdag 15 maart wordt er kleding, speelgoed en eetwaren opgehaald door ophaaldienst De Helpende Hand. Tot en met dinsdag 14 maart kunt u uw spullen (goed verpakt!) inleveren aan de kerk, Sint Eligiusplein 17 of neerzetten in de Mariakapel.
Cursusaanbod februari
Op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 februari is de gesprekskring “Stappen in geloofsopvoeding” voor ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar. De avonden staan onder leiding van ds. Aart van Houweling en vinden plaats het N.H. Kerkcentrum te Oostburg. Aanvang telkens om 20.00 uur.
Caritascollecte februari
Deze maand is de opbrengst van de caritascollecte bestemd voor de Medische Missie Actie. MEMISA ijvert voor kwalitatieve basis ge-zondheidzorg op lange termijn. Het doel van MEMISA is om een essentiële, kwalitatieve en aangepaste verzorging te verzekeren, voor de meest kansarmen, zonder onderscheid van ras, religie of politieke overtuiging. Vanuit de Caritas wordt getracht met deze collecte de mensen in de missielanden medische hulp te bieden.