Maandberichten PKC Oostburg--Groede december 2016

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Zondag 1 januari 2017. 10.45 uur. Communieviering (Andreas-viering).
Voorganger dhr. N. Peterse
Koor nog niet bekend
Lector mw. M. Ysebaert
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Catharina Maria Boussen, weduwe van Maurice Alphons Marie Gruson, namens de parochie.
*Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
Zondag 8 januari 2017. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector A. de Wit
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
* Voor Gerard Hubert Caesar van Waes, namens de parochie.
* Voor Maria Stephania Steijaert, weduwe van Prudent Charles Ludovicus Boonman, namens de parochie.
* Voor Hilaire van den Hemel en overleden familie.
* Voor Johan Ego en Lea De Leyn en overleden familie.
Zondag 15 januari 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. H. Remijn – de Badts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
* Voor mevrouw Riet Goossens – van der Heijden.
Zondag 22 januari 2017. 10.45 uur. Oecumenische Viering
Voorganger dhr. N. Peterse, ds. A. van Houweling
Koor Parochiekoor
Lector leden WOO
Collecte
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken (met nieuwjaars-wafeltjes) in de Eligiuszaal.
Zondag 29 januari 2017.
Geen viering in onze kerk vanwege de afsluitende viering in de R.K. Kerk van IJzendijke.
Zondag 5 februari 2017. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mevr. M. Ysebaert
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 15 januari 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur Voorganger: liturgiegroep Ad, Elly en Gonny.
Zondag 29 januari 2017 Woord- & Communieviering om 11.00 uur Voorganger: dhr. N. Peterse
Viering in BURGHT, recreatiezaal
In WZC Burght zullen m.i.v. januari 2017 geen reguliere kerk-diensten meer gehouden worden. Wel is er elke maand een een-voudig pastoraal moment. De ene maand verzorgd door de PKN kerk, de andere maand door de parochie. Er is dan gelegenheid de ziekencommunie te ontvangen. Dit wordt aangekondigd in huis.

DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag van 09.00-11.00 uur, o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel. 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 -12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws voortaan elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl .klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 1 februari 2017 om 20.00 uur is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede.
Vormingsavonden: Helpt bidden?
In het kader van de Week van Gebed voor de eenheid (15 -22 januari 2017) organiseren de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de PKN Oostburg en de RK-parochie H.Andreas twee gezamenlijke gesprek- en gebedsavonden.
Sommigen vinden het vanzelfsprekend. Ze doen het spontaan, ze bidden. Het is net zo gewoon als de lucht die ze inademen. Anderen botsen er tegen met hun verstand: waar gaat het toch over? Het lijkt even zinloos als geloven. Weer anderen worden in hun gebed geplaagd door kritische bedenkingen. Ze bidden wel maar vinden het tegelijk ook problematisch. Hiermee zijn slechts enkele varianten genoemd van wat bidden kan zijn. Want er is nog zoveel meer …We gaan met elkaar in gesprek.
Drie voorgangers geven een korte inbreng: vanuit de PKN (Aart van Houweling), de Doopsgezinde gemeente (Marijn Vermet) en de RK kerk (Ignace D’Hert), gevolgd door een uitwisseling met de aan-wezige gemeenschap. We gaan ook samen bidden. In een oecu-menische gebedsdienst waarin de verschillende tradities hun eigen stem laten horen. Aan deze gebedsdienst wordt medewerking ver-leend door blazers van muziekvereniging Excelsior.
Het gesprek vindt plaats op woensdag 18 januari 2017 20.00 uur in het Pastoraal Centrum, St. Eligiusplein 17 te Oostburg.
De gebedsdienst vindt plaats op woensdag 25 januari 2017 om 20.00 uur in de Protestantse kerk “De Peperbusse” te Sint Kruis.
Zondag 22 januari Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de eenheid.
“Jouw hand, mijn glimlach” is het thema en de inhoud van een speciale viering. Deze liturgie aangeboden door de Raad van Kerken is voorbereid door de kerken in Duitsland, aansluitend bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. We vragen als kerken vergeving voor de verdeeldheid die is ontstaan en we eren Christus en Zijn verzoenend handelen. De val van de Berlijnse muur in 1989 was de bekroning van een gebedsbeweging voor vrede. Mensen zetten kaarsen neer en baden om vrede en eenheid. De liturgie vandaag refereert aan deze periode door in de dienst een muur te bouwen en deze even later weer te slechten. Die muur staat symbool voor de verdeeldheid onder christenen en voor de vele muren die in onze dagen worden opgericht. Het afbreken is een hoopvol teken van verzoening voor elke situatie waarin verdeeldheid en scheiding on-overbrugbaar lijkt. De “stenen” waarmee de muur is opgebouwd worden uiteindelijk bij elkaar gelegd in de vorm van een kruis, ultiem teken van verzoening.
Deze bijzondere viering vindt doorgang op zondag 22 januari om 10.45 uur in de Eligiuskerk. Voorgangers zijn ds. Aart van Houweling en dhr. Nico Peterse, met medewerking van leden van de Werkgroep Oecumene. Het parochiekoor o.l.v. Ineke Postma met aan het orgel Anniek Contant begeleidt de zang en samenzang. Na de viering is ieder uitgenodigd voor ontmoeting koffie en thee in de Eligiuszaal met de bekende nieuwjaarswafeltjes bij het uitwisselen van goede wensen voor het komend jaar. U bent allen zeer welkom.