Maandberichten PKC Oostburg--Groede September 2016

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Zondag 6 november 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector J. Huijbregts
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Camiel Dierkx en echtgenote Julma de Smet en hun zoon Remie.
* Voor Desiderius van Belleghem en echtgenote Louisa Heete-sonne.
* Voor Denise Verostte-Hautekiet en zoon Chris.
* Voor Willy de Milliano en overleden familie.
* Voor Leonard Verheije en Juline Minnaert en overleden familie.
* Voor Hendrik de Pauw, levenspartner van Daniel Debel.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 13 november 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Voorganger Pastor Alexandra de Krijger
Koor Parochiekoor
Lector mw. R. van den Hemel
1e Collecte voor de Zondag voor de Oecumene
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Ferdinand de Paauw, echtgenoot van Simone Hoogerwerf namens de parochie.
* Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
* Voor Noël Maes, echtgenoot van Annie de Milliano, zijn ouders en schoonouders.
* Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
* Voor René Fruytier, echtgenoot van Sylva Aers en overleden familie.
Zondag 20 november 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Christus Koning van het heelal
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
1e Collecte voor de Nationale Jongeren Collecte
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:

*Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
* Voor Maria Stephania Steijaert, weduwe van Prudent Charles Ludovicus Boonman, namens de parochie.
8 Voor Gerard Hubert Caesar van Waes, namens de parochie.
Zondag 27 november 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
1e Zondag van de Advent (Andreasviering)
Voorganger Pastoraal Team
Koor Projectkoor
Collecte voor de instandhouding van de parochie
Intenties
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
* Voor Willebrordus Laurentius van ’t Westeinde, echtgenoot van Hilda Marie Albertine Zulma de Sutter, namens de parochie.
* Voor Catharina Maria Boussen, weduwe van Maurice Alphons Marie Gruson, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 4 december 2016. 10.45 uur. Communieviering.
2e Zondag van de Advent
Voorganger Pastor Alexandra de Krijger
Koor Parochiekoor
Lector J. Huijbregts

1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk.
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
Voor Maria Stephania Steijaert, weduwe van Prudent Charles Ludovicus Boonman, namens de parochie.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 6 november 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ad, Elly en Gonny.
Zondag 20 november 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: pastor Alexandra de Krijger.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 -12.00 uur. Tel. 453374, email: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke twee maanden in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ont-vangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal: De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvan-gen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of mail naar grpicavet@zeelandnet.nl
Facebook : zie: www.facebook.com/Andreas.Parochie.
Website: www.andreas-wzvl.nl . klik op naam parochiekern voor lokaal nieuws.
Allerzielenviering
Zondag 6 november is de jaarlijkse herdenking van alle overledenen van onze geloofsgemeenschap in het afgelopen jaar. Wij staan stil bij hun overlijden en wij roepen hun leven weer in herinnering. Al hun namen worden genoemd en herdacht. De nabestaanden hebben een uitnodiging ontvangen om deze herdenkingsdienst mee te maken. Aan het eind van de viering worden de gedachteniskruisjes aan hen meegegeven. Voor ieder is het jaarprentje met deze namen beschikbaar. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en kof-fiedrinken in de Eligiuszaal..
Andreasviering
Zondag 27 november is er één parochiële viering vanwege Andreas-dag, patroon van onze parochie (naamfeest 30 november). Een plechtige eucharistieviering voor alle parochianen waarin zullen voorgaan pastoor Wiel Wiertz, Ignace D’Hert o.p., Frans van Geyt en Nico Peterse. Er is medewerking uit de andere PKC’s en het zang-koor onder leiding van Ineke Postma is uitgebreid met zangstemmen uit de andere kerken. Voor deze dag zijn speciale liturgieboekjes be-schikbaar. Na de viering is er gelegenheid voor een drankje en is er een korte presentatie van het nieuwe parochieplan. Daarna is er een lunchbuffet met broodjes, koffie enz. Men kan zich hiervoor aan-melden bij het secretariaat (email andreas-wzvl@kpnmail.nl of tel. 453374).
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 16 november om 20.00 uur is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. .
Kaarten
Alle senioren (m/v) in Oostburg en omstreken worden erop geatten-deerd dat er elke donderdag van 14 uur tot 17 uur kan worden ge-kaart in de Eligiuszaal van de kerk (jokeren, bieden en eventueel rummikub). De kosten zijn een jaarlijkse contributie van € 25 waar-voor 10 x per jaar het Maandblad Nestor voor ouderen wordt toe-gezonden en per kaartmiddag € 2 voor koffie/thee.
U bent van harte welkom, de deur naar de zaal staat voor u open.

Lezing
Maandag 21 november zal Leo Fijen, bekend van KRO en RKK, een lezing houden over ParochieOpbouw. De lezing vindt plaats in de Eligiuszaal in onze kerk. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Gebedsmoment in het Jaar van Barmhartigheid:
Het Heilig Jaar van Barmhartigheid loopt ten einde op 20 november 2016. In dit kader nodigen we u van harte uit voor een gebeds-moment op 9 november 2016 om 14.30 uur in onze kerk. Voor-gangers zijn pastoor Wiertz, pastor Frans van Geyt en Nico Peterse.
Geloof en een hoop liefde
Iedere werkdag kunt u om 17.50 uur kijken naar het programma Geloof en een Hoop Liefde van de EO op NPO2. Elke week wordt een regio of gemeente in ons land bezocht en worden bijzondere dingen in beeld gebracht, die te maken hebben met geloof, hoop en liefde. In de week vanaf maandag 7 november, is de gemeente Sluis aan de beurt. Eind augustus zijn er opnames gemaakt bij de oecu-menische viering tijdens het Eenhoornfestival en in de bedevaarts-kerk Heilige Maria Hemelvaart in Aardenburg. Ook is er een bezoek gebracht aan de Strandkerk in Cadzand.
Kerstpakkettenactie 2016
Evenals voorgaande jaren wordt er dit najaar door de Parochiële Caritas samen met de Protestantse Diakonie weer een kerstpakket-tenactie georganiseerd. Immers het aantal gezinnen dat voor een pakket in aanmerking komt neemt niet af. En met iets extra’s rond Kerstmis laten wij ze weten dat ze er bij horen en niet vergeten worden.
Via kerken, scholen e.d. wordt gevraagd om een doos te vullen. Deze dozen worden rond Kerstmis bezorgd bij de meest kwetsbare mensen en gezinnen om ons heen.
Voor deze jaarlijkse kerstpakkettenactie liggen er vanaf begin no-vember dozen achterin de hal van de kerk met een boodschappen-lijstje.
Laten wij onze medeburgers die dat nodig hebben ondersteunen met een mooi kerstpakket.