Maandberichten PKC Oostburg--Groede oktober 2016

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl


Zondag 2 oktober 2016. 10.45 uur. Communieviering.
Zevenentwintigste zondag door het jaar
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector dhr. A. de Wit
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
* Voor Catharina Maria Boussen, weduwe van Maurice Alphons Marie Gruson, namens de parochie
* Voor Bernardus Philippi en Agnes de Milliano en overleden familie.
Zondag 9 oktober 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Achtentwintigste zondag door het jaar
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector Mw. R. van den Hemel
Collecte voor de instandhouding van eigen kerk
Intenties:
- Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van pastoor Jos Pirenne en voor de overleden parochianen.
* Voor José Maria Louisa Gijsel, weduwe van Marcel Petrus Causijn, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligius-zaal.
Zondag 16 oktober 2016. 10.45 uur. Communieviering.

Negenentwintigste zondag door het jaar
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
Lector Mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van eigen kerk
Intenties:
*Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Cyrillus Ludovicus de Sutter en Louisa Maria Waatjes en overleden familie.
* Voor Petrus Jacobus van ’t Westeinde en Helena van Gessel.
* Voor Petrus Johannes Remijn, echtgenoot van Ria Remijn Noe, namens de parochie.
* Voor Maria Stephania Steijaert, weduwe van Prudent Charles Ludovicus Boonman, namens de parochie.
Zondag 23 oktober 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Dertigste zondag door het jaar
Voorganger Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector Mw. A. Klaaijsen
1e Collecte voor Missiezondag
2e Collecte voor de instandhouding van eigen kerk
Intenties
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Gerard Hubert Caesar van Waes namens de parochie
Tijdens de dienst vindt de doop, vormseltoediening en de Eerste H. Communie aan een volwassene plaats.
Zondag 30 oktober 2016. 10.45 uur. Eucharistieviering.
Eenendertigste zondag door het jaar
Voorganger Pastor Jan-Jaap van Peperstraten
Koor Parochiekoor
Lector Mw. H. Remijn-de Badts
Collecte voor de instandhouding van eigen kerk.
Intenties
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
Voor Willy Thilleman en Martha Thilleman-Overmeire.
3
Voor Willebrordus Laurentius van ’t Westeinde, echtgenoot van Hilda Marie Albertine Zulma de Sutter, namens de parochie.
Voor Maria Jozina Remijn, echtgenote van Remi Amand Buijsse en overleden familie.
Zondag 6 november 2016. 10.45 uur. Communieviering
Tweeëndertigste zondag door het jaar
Voorganger Dhr. N. Peterse
Koor Parochiekoor
1e collecte voor de Caritas
2e collecte voor de instandhouding van eigen kerk
Intenties:
Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
Voor Camiel Dierkx en echtgenote Julma de Smet en hun zoon Remie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligius-zaal.
Viering in De Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 9 oktober 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Rina en Jules.
Zondag 23 oktober 2016 Woord- & Communieviering om 11.00 uur in zaal De Babbelaar. Voorganger: liturgiegroep Ad, Elly en Gonny.
Viering in BURGHT, recreatiezaal
Donderdag 27 oktober om 15.30 uur. Een oecumenische viering bestemd voor alle bewoners. Deze maand een Woord- en Com-munieviering volgens de R.K.-traditie. Voorganger dhr. N. Peterse.
DIVERSE MEDEDELINGEN
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20 40 36 10 (Bereikbaar: van 08.30 – 19.00 uur)
Algemene Informatie.
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 09.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie) tel 0117-452003.
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. 0117-453374. Elke dag 09.00 -12.00 uur. E: andreas-wzvl@kpnmail.nl
Communicatie:
Er verschijnt algemeen nieuws elke twee maanden in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ont-vangt kan het vinden in de Mariakapel. Voor de digitale versie kan men zich aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of email naar grpicavet@zeelandnet.nl
Facebook : adres is: www.facebook.com/Andreas.Parochie .
Website: www.andreas-wzvl.nl . klik op naam parochiekern voor lokaal nieuws.
Ziekenzalving
Op woensdag 26 oktober 2016 om 14.00 uur is er in De Stelle een viering met een gezamenlijke ziekenzalving. Voorganger is pastor Ign. D’Hert. Ouderen die aan deze ziekenzalving willen deelnemen zijn eveneens welkom. Opgave en nadere informatie: secretariaat 0117-453374 of email andreas-wzvl@kpnmail.nl.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Woensdag 19 oktober om 20.00 uur is er een vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede .
Najaarsconcert Muziekvereniging Excelsior
Op zaterdag 5 november a.s. vindt in de Eligiuskerk het Najaars-concert van Muziekvereniging Excelsior plaats. Zij treedt op samen met de Urker Mans Formatie, een mannenkoor met 12 geweldige stemmen. Dit koor zingt een wisselend repertoire van klassieke meesterwerken, spirituals, populaire arrangementen en geestelijke liederen. De aanvang is om 19.30 uur. Kaarten zijn te koop bij Musicsande, Brouwerijstraat 19, Oostburg. Entree € 12,50. Kinderen tot 12 jaar gratis.