Maandberichten PKC Oostburg--Groede Juni 2019

H. Andreasparochie – kern Oostburg,
Bezoekadres: Breijdelstraat 2 .
Postadres: Sint Eligiusplein 17.
tel.0117-452003.
Open:vrijdag 09.00 – 11.00 uur .
e-mail: antoniusp@hetnet.nl of pkcobgr@zeelandnet.nl

Archief maandberichten

Zondag 2 juni 2019. 10.45 uur. Communieviering
Voorganger Pastor Frans van Geyt
Koor Parochiekoor
Lector mw. I. van Oosten
1e Collecte voor de Caritas (Diaconale Ondersteuning)
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
* Voor Frans August Marie de Dobbelaere, echtgenoot van Trees Thomaes, namens de
parochie.
Zondag 9 juni 2019. 10.00 uur. Oecumenische viering (Hoogfeest van Pinksteren)
Voorgangers ds. A. van Houweling en pastor Ignace D’Hert
Thema van de viering
Collecte voor missie en zending
Zondag 16 juni 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorgangers Pastor Ignace D’Hert
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor Aline Pharilde Omèr Dhuyvetter, haar ouders, haar broer Emiel en haar zusters Celina en Maria.
* Voor Leo Meijer, namens de parochie.
Na de viering ontmoeting en koffiedrinken in de Eligiuszaal.
Zondag 23 juni 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Pastor Ton Verbraeken
Koor Parochiekoor
Lector dhr. G. Nuijts
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
Zondag 30 juni 2019. 10.45 uur. Eucharistieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector mw. M. IJsebaert
Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant. Voor Jozef Hermans en echtgenote Edith de Bruijckere.
* Voor Anny Aers – de Sutter, echtgenote van Johan Aers en overleden familie.
Zondag 7 juli 2019. 10.45 uur. Echaristieviering
Voorganger Kapelaan Jochem van Velthoven
Koor Parochiekoor
Lector
1e Collecte voor de Caritas
2e Collecte voor de instandhouding van de eigen kerk
Intenties:
* Voor de overleden familie De Roeck – de Kant.
* Voor de zielerust van de overleden ouders Prudan Buijck en Lea Buijck – Cortvriendt.
Viering in Stelle, zaal De Babbelaar
Zondag 2 juni 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorganger: Annelies Klaaijsen – Inghels
Zondag 9 juni 2019 (Pinksteren). Woord- en Communievering om 11.00 uur.
Voorgangers: Rina en Jules Marteijn.
Zondag 16 juni 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ad van Kuijk en Gonny van Hevele.
Zondag 30 juni 2019. Woord- en Communieviering om 11.00 uur.
Voorgangers: Ria Hoeymakers en Jeanine van Poecke.
Algemene Informatie
Pastor van dienst:
Is in noodgevallen bereikbaar via het mobiel telefoonnummer: 06 - 20403610 (bereikbaar tussen 08.30 – 19.00 uur).
Secretariaat Eligiuskerk: Breijdelstraat 2. Open elke vrijdag 10.00-11.00 uur o.a. voor opgave gebedsintenties. (€ 10,50 per intentie; IBAN-nr. NL15 INGB 0004 3882 24 t.n.v. H. Andreasparochie); tel. 452003 (e-mail: parochie.st.eligius @hetnet.nl).
Postadres en Parochiesecretariaat; Sint Eligiusplein 17. 4501 CS Oostburg. Geopend elke dag van 09.00 - 12.00 uur. Tel. 453374, e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl.

Communicatie
Er verschijnt algemeen nieuws elke maand in het Andreas-katern in “Rondje West”. Wie dat blad niet in de brievenbus ontvangt kan het vinden in de Mariakapel.
Digitaal
De maandberichten kunnen ook digitaal worden ontvangen. Aanmelden via lijst in de gang Pastoraal Centrum of e-mail naar: grpicavet@zeelandnet.nl.
Facebook: www.facebook.com/parochie.heiligeandreas.
Website: www.andreas-wzvl.nl. Klik op parochiekern voor lokaal nieuws.
Mededelingen
Caritascollecte
De Caritascollecte van zondag 2 juni is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het Bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze geloofs-gemeenschap. Zij is ook bestemd voor de ondersteuning van de caritasbesturen.
Vergadering PKC Oostburg-Groede
Op 19 juni 2019 is er weer een reguliere vergadering van de Parochie Kern Commissie Oostburg - Groede. U kunt aandachtspunten aanmelden bij het secretariaat (Annelies Klaaijsen; secrpkcobgr@zeelandnet.nl).
Zondag 9 juni. Hoogfeest van Pinksteren.
De gezamenlijke oecumenische viering op Pinksterzondag is dit jaar om 10.00 uur in kerkgebouw Open Haven aan het Kerkplein. De viering is voorbereid door de Werkgroep Oecumene Oostburg.
Voorgangers zijn pastor Ignace D’hert O.P, die de overweging verzorgt en ds. Aart van Houweling die de liturgie leidt. Leden van de Werkgroep Oecumene assisteren in de dienst als lector/lectrice en bij het rondgaan van brood en wijn. Het koor Grenzeloos, dat in samenstelling al oecumenisch is, verzorgt de gezangen onder leiding van Aureel Heirman. Daar waar samenzang is zijn het bekende Pinkstergezangen.
Er is een eenvoudige liturgie samengesteld in overeenstemming met de gebruiken en gewoonte van de ‘gastkerk’. Het is daarmee een dienst van Schrift en Tafel - hetgeen betekent dat na de dienst rondom het Woord de dienst van de Tafel plaats vindt. Na een kort tafelgebed worden brood en wijn rondgedeeld in een grote kring. Ieder is welkom dit teken van gemeenschap en symbool van de aanwezigheid des Heren te gebruiken. Op de dag van de nederdaling van de Heilige Geest, waardoor “allen hen in eigen taal horen spreken van Gods grote daden” een teken van oecumenisch samengaan.
Na de viering is er in het Kerkcentrum gelegenheid tot ontmoeting en koffiedrinken. Uiteraard is ieder van harte welkom bij deze gezamenlijke viering op Pinksterzondag.
Vormselviering zaterdag 22 juni 2019
Op deze zaterdag zullen 21 jongeren uit de gehele parochie het Sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Namens de bisschop is pastoor van Hees de Vormheer. Het H.Vormsel is een bijzonder sacrament. Het wijdt de vormelingen verder in in het Christelijk leven. De Heilige Geest wordt over hen uitgestort, zoals dit bij de apostelen gebeurde op het Pinksterfeest. De vormelingen worden hierdoor gesterkt om op Christus (= Gezalfde) te gaan lijken. Hiertoe worden zij dan ook gezalfd met Chrisma. Dit is de bijzondere olie die op de avond voor Witte Donderdag, tijdens de Chrisma-mis, door de bisschop is gezegend. De vormeling krijgt van de vormheer met Chrisma een kruisje op het voorhoofd. Hierbij zegt hij:"Ontvang het zegel van de Heilige Geest, het is een gave Gods!" . Dit is tevens, net als bij de doop, een onuitwisbaar teken, wat inhoudt dat het sacrament eenmalig is en altijd voortduurt. De plechtige viering van de Eucharistie, waarin het Vormsel plaats vindt, onderstreept de verbinding van doop, vormsel en eucharistie. Op zaterdag 22 juni om 16.00 uur in de H. Eligiuskerk te Oostburg.
Excelsior - maandkoraal.
In 2019 viert Christelijke muziekvereniging Excelsior haar 125-jarig jubileum! In dat kader publiceren ze elke maand een zangtekst. In juni spelen de Notenkrakers het nummer, maak een vrolijk geluid voor de Heer! De tekst is van Elly &Rikkert. Omdat dit lied heel vaak door kinderkoor en bij gezinsvieringen werd gezongen, geven we hierbij nog eens dat lied:
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.
Of je thuis bent, of buiten op straat, met de bel van je fiets op de maat.
Of je bruin bent of sproetig of blond met je hand of je voet of je mond.
Ben je ziek of gezond, kom erbij.
Ook je stem is van Hem. Dat Hij jubelt met jou en met mij, zing en fluit, roep het uit.
Maak een vrolijk geluid voor de Heer.Gezinsdag aan Zee: God ontmoet je in het nu!
Op zaterdag 6 juli is er een gezinsdag in de strandkerk van Cadzand, op steenworpafstand van het strand en de zee.
God kan ons maar op één moment nabij zijn: nu. Gisteren is geweest en morgen is er nog niet. Hij geeft Zijn genade op dit moment, ook als het leven tegenzit. Vaak zien we pas als we terugkijken dat Hij ons gedragen heeft. Marie-José van den Heuvel is een jonge veearts, getrouwd en woont in Cadzand. Zij heeft zich in dit onderwerp verdiept en zal hierover spreken, ook uit eigen ervaring.
Activiteiten
Met de kinderen doen we een speurtocht op het strand, gaan gezellig barbecueën en vieren samen ons geloof tijdens een mooie Eucharistieviering.
Voor de allerkleinsten
Voor de allerkleinste kinderen is er een crèche. De basisschoolkinderen gaan in de ochtend naar een boerderij (met koeien) en ‘s middags een gezinsspeurtocht doen op het strand. De tieners hebben een uitdagend programma dat is opgezet in samenwerking met Life Teen.
Praktisch
* Het programma is van 10.00-18.00 uur.
* Deelname kost 20 euro per echtpaar, kinderen gratis. Dit is inclusief een lunch en barbecue.
* Het adres is: Strandkerk, Noorddijk 2, 4506 JE Cadzand
Meer info en opgave
www.gezinengeloof.nl/gezinsdag
of mail naar: gezin@bisdombreda.nl.